Kuyumcukent Gayrimenkul 2019 yılı 3. dönem geçici vergi beyannamesi!

Kuyumcukent Gayrimenkul 2019 yılı 3. dönem geçici vergi beyannamesi!Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları 1 Ocak 2019 - 30 Eylül 2019 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş gelir tablosunu yayınladı...


Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) geçici vergi beyannamesi hakkında açıklama yaptı.

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları'nın 1 Ocak 2019 - 30 Eylül 2019 dönemine ait gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunuldu ve Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmedi.

Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları'nın KAP açıklaması: 
Şirketimizin 01.01.2019 - 30.09.2019 dönemine ait Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Kamuoyunun ve paydaşlarımızın bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla

Dosya için tıklayın