Kuyumcukent Gayrimenkul 2020 yılı 4. dönem kurum geçici vergi beyannamesi!

Kuyumcukent Gayrimenkul 2020 yılı 4. dönem kurum geçici vergi beyannamesi!

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunuldu.


Kuyumcukent Gayrimenkul Yatırımları A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2020 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi hakkında açıklama yaptı.

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin gelir tablosu, geçici vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenemedi. 

Kuyumcukent Gayrimenkul'ün KAP açıklaması:
Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ilişkin Gelir Tablosu, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup Sermaye Piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Saygılarımızla. 

Dosya için tıklayın