18 / 08 / 2022

Torunlar GYO 2020 yılı 4.dönem kurumlar geçici vergi beyannamesi!

Torunlar GYO 2020 yılı 4.dönem kurumlar geçici vergi beyannamesi!

Torunlar GYO'nun 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemi gelir tablosu 2020 yılı IV. dönem kurumlar geçici vergi beyannamesi eki olarak bağlı bulunduğu Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi'ne sunuldu.Torunlar Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2020 yılı IV. dönemine ait kurumlar geçici vergi beyannamesi ekinde sunulan gelir tablosu hakkında açıklama yaptı.  

Torunlar GYO'nun 1 Ocak 2020 - 31 Aralık 2020 dönemi gelir tablosu 2020 yılı IV.dönem kurumlar geçici vergi beyannamesi eki olarak bağlı bulunduğu Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi'ne sunuldu.

Torunlar GYO'nun KAP açıklaması:
Ekte yer alan 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemi gelir tablosu 2020 yılı IV.dönem kurumlar geçici vergi
beyannamesi eki olarak bağlı bulunduğumuz Anadolu Kurumlar Vergi Dairesi'ne sunulmuş olup, Sermaye
Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Dosya için tıklayın