Kuzey Marmara Otoyolu imar planı askıda! 4 Mart'ta inecek!

Kuzey Marmara Otoyolu imar planı askıda! 4 Mart'ta inecek! Kuzey Marmara Otoyolu imar planı askıda! 4 Mart'ta inecek!

Kuzey Marmara Otoyolu ve Bağlantı Yolları Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul İli Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Değerlerini İçeren Nazım İmar Planı Değişikliği askıda. İşte Kuzey Marmara Otoyolu, imar planları...
Kuzey Marmara Otoyolu ve Bağlantı Yolları Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul İli Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Değerlerini İçeren Nazım İmar Planı Değişikliği 04 Mart 2014 tarihinde askıdan indirilecek. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 52549 dosya numaralı Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul İli Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Değerlerini İçeren Nazım İmar Planı Değişikliği'ni 03 Aralık 2013 tarihinde onayladı. 

Kuzey Marmara Otoyolu imar planı, 03 Şubat 2014 tarihinde ilan edilmek üzere askıya çıkarıldı.


haberin videosu
Plan, 04 Mart 2014 Salı tarihinde askıdan inecek. İşte Kuzey Marmara Otoyolu imar planı için karar ve imzalar!Boğaziçi İmar Yüksek Koordinasyon Kurulu Kararı


KARAR NO: 2013/10

KARAR TARİHİ: 03.12.2013


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nin ... / .../ 2013 tarih ve ... sayılı yazısına istinaden;


İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın (Boğaziçi İmar Müdürlüğü) 01.09.2013 tarih ve M.34.0.İBB.0.70.12-310.01.04-6921TN:1092991 BKN-4897 sayılı yazısı ile gönderilen Kuzey Marmara Otoyolu ve Bağlantı Yolları Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul İli Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Değerlerini içeren Nazım İmar Planı Değişikliği teklifi 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu kapsamında incelendi. 


Yapılan inceleme neticesinde; 


- Teklifin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Karayolları Genel Müdürlüğü) tarafından yapıldığı;


- Teklife İlişkin kurum görüşlerinin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (Karayolları Genel Müdürlüğü) tarafından alındığı;


- 1/5000 ölçekli 22.07.1983 onanlı Boğaziçi Nazım İmar Planında Kuzey Marmara Otoyolu ve Bağlantı Yolları Projesine ilişkin proje alanının; Avrupa Yakasında bir kısmının "Askeri Alan"da, bir kısmının "Tarım Alanı"nda bir kısmının da "Devlet Ormanı ve Sınırları" lejantında bulunduğu ancak bu planlarda 1/1000 ölçekli uygulama imar planı bulunmadığı; 


- Plan teklifinin İstanbul 4 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 03/09/2013 gün ve 04-414 sayılı Kararı ile uygun bulunduğu; 


- Plan teklifinin İstanbul 2 Numaralı Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 03/09/2013 gün ve 02-468 sayılı Kararı ile uygun bulunduğu; 

görüldü.


Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul İli, Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Değerlerini içeren 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği teklifinin onaylanmasına, 


karar verildi.Recep Tayyip Erdoğan

Başbakan


Erdoğan Bayraktar

Çevre ve Şehircilik Bakanı


Taner Yıldız 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı


Mehmet Mehdi Eker

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanrı


Ömer Çelik 

Kültür ve Turizm Bakanı


İsmet Yılmaz 

Milli Savunma Bakanı


Veysel Eroğlu

Orman ve Su İşleri Bakanı


Binali Yıldırım

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı


İşte o karar;Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul İli Boğaziçi Doğal ve Tarihi Sit Değerlerini İçeren Nazım İmar Planı Değişikliği'ni indirmek için tıklayın!


Üçüncü Köprü imar planı haberimiz için tıklayın!