01 / 10 / 2023

Kuzeyli Tatil Hizmetleri Anonim Şirketi kuruldu!


Kuzeyli Tatil Hizmetleri Anonim Şirketi bugün Şişli'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Atila Bayman tarafından kuruldu.Kuzeyli Tatil Hizmetleri Anonim Şirketi bugün Şişli'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Atila Bayman tarafından kuruldu.

Kuzeyli Tatil Hizmetleri Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; 1- Ülke kalkınmasında yerli ve yabancı turist kaynağının üstün katkısı bulunduğu inancına dayalı olarak, anlatımı kısmen turizmin teşvikine ve korunmasına ilişkin yasa ve düzenlemelerde ortaya konulan her türlü komple veya bölümlere ayrılmış doğrudan veya dolayısıyla turistik tesis, otel, motel, apart-otel, hostel, mocamp, camping, pansiyon, tatil köyü, sağlık köy ve obaları, ılıca-kaplıca ve diğer termal yerleri, plaj, gerekli izin ve ruhsatları almak koşuluyla içkili veya içkisiz yeme içme yerleri, lokanta, Restaurant, bar, gibi yerler ile büfe, kafeterya gibi dinlenme, konaklama, gezinti, eğlence, sağlık/spor, rehabilitasyon, kültür/eğitim, avlanma amaçlarına yönelik tesis ve eklenti ünitelerini tümüyle veya bölümler halinde inşa etmek, kurmak, kiralamak veya kiraya vermek, işletmek, devir almak, devir etmek, satın almak, satmak, bu hususlarla ilgili gerekli mercilerden kredi talebinde bulunmak, gerekli izin ve ruhsatları alarak seyahat acenteliği faaliyetinde bulunmak 2- Yurt içinde ve yurt dışında turistik ve eğitim amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama,seyahat, taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 3- Her türlü seyahat acentaları kurmak, kurulmuş acentalara ortak olmak. 4- Yurt içinde ve yurt dışında eğitim amaçlı turlar düzenlemek. Eğitim ve Turizm amaçlı rehberlik ve danışmanlık hizmetleri vermek. 5- Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak, sattırmak ve bu amaçla bilet satış yerleri açmak. 6- Her türlü Gemi ve Yat işletmeciliği yapmak, gemi vey at kiralamak. 7- Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmeti vermek. 8- Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 9- Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirler arası ve uluslar arası yolcu taşımacılığı yapmak. 10- Yurtiçi ve yurtdışında faaliyete bulunan turizm ve seyahat acentaları adına hareketle isim ve yer rezervasyonu işlemleri yapmak, 11- Turizm faaliyetleri için gerekli kara, hava, deniz taşımacılığı yapmak ve/veya yaptırmak, bu faaliyetlerle ilgili amaçları satın almak, kiralamak, kiraya vermek ve satmak, 12- Gezi, eğlence, spor maksadıyla turizm teşvik kanununun öngördüğü çerçeve dairesinde yat işletmeciliği yapmak, yerli ve yabancı bandıralı tekneler kiralamak, işletmek, kiraya vermek, satın almak, satmak ve charter yapmak, temsilcilik almak ve vermek. 13- Şehir ve yöre turları veya yurtiçi, yurtdışı turları tertiplemek veya başka seyahat acentaları tarafından yapılan bu tip organizasyonların biletlerini satmak, sattırmak, isim ve yer organizasyonları yapmak. 14- Turistlere, döviz mevzuatı, gümrük muameleleri, pasaport, vize ve seyahat ile ilgili çeşitli işlemlerde yardımcı olmak, karşılama ve ağırlama işlemlerini ifa etmek. 15- Turizm ile ilgili her türlü yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak, ortak ve ortaklık halinde tesisler kurmak, kurulmuş olan tesislere ortak olmak, işletmek, kiralamak, kiraya vermek. 16- Turistlik tesislerin inşası ve donanımı için gerekli her türlü alet ve malzemenin alımını, ithalini, satımını ve pazarlamasını yapmak. 17- Tur operatörlüğü faaliyetlerinde bulunmak. 18- Turizm ile ilgili uluslararası charter seferlerine iştirak etmek, mümessillik yapmak, temsilcilik yapmak, temsilcilik almak ve vermek. 19- Her türlü, hediyelik, hatıra ve turistik değeri olan eşya imal ettirmek, tanıtmak, satmak ve sattırmak. 20- Turistik tesislerde toplu yaşam ve konut, dinlenme birimlerinde ve bunlara civar olan mülkiyeti kamuya ait bahçe, orman, arazi ve arsalarda çevre düzenlemesi yapmak, gezinti ve spor alanları açmak, parklar ve bahçeler kurmak, yürüyüş yolları yapmak ve çevreyi koruyucu, güzelleştirici tasarruflarda bulunmak, bu amaçla ilgili idarelerden kiralamalarda bulunmak, ayni ve şahsi haklar tesis etmek. 21- Turistik tesislere mücavir olan ve mülkiyeti başkasına ait alanlarda turizmi geliştirecek yapılar, tesisler ve birimler inşa etmek, güzelleştirici, geliştirici ve koruyucu tasarruflarda bulunmak, bu amaçla kiralama yapmak ayni ve şahsi haklar tesis etmek ve/veya ettirmek. 22- Konusu ile ilgili kontrollü balık avcılığı ve sporu sağlamak ve yaptırmak amacı ile turistik tesislere civar olan deniz ve göllerde, gerekli izinleri alarak yetki ve dalyan hakları elde etmek. 23- Turizm ile ilgili her türlü yayında bulunmak, kurslar, seminerler tertip etmek veya bunlara katılmak. 24- Turizm amaçlı olmak üzere villa, tatil köyü, otel, motel ve kamping gibi turistik tesisler alımı satımı devir ve temliki, kiraya verilmesi kiralanması ve pazarlanması. 25- Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 26- Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 27- Şirket yerli ve yabancı kara, hava, deniz motorlu veya motorsuz kara nakil vasıtaları ithali, ihracı, alımı ve satımı ile iştigal edebilir. Bu işler için bayilikler alabilir, bayilikler verebilir. Alım ve satım için gerektiğinde servis istasyonları, satış ve teşhir yerleri açabilir, işletebilir veya işlettirebilir. 28- Şirket yurt içi ve yurt dışı kara, hava ve deniz nakliyatı, turizm faaliyetleri, insan ve yük nakli için her ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Geri Dön