26 / 09 / 2022

Lemse İnşaat Dekorasyon Dış Ticaret Limited Şirketi Kuruldu!


Lemse İnşaat Dekorasyon Dış Ticaret Limited Şirketi Fatih’de Abbas M. A. Khalid tarafından kuruldu.Lemse İnşaat Dekorasyon Dış Ticaret Limited Şirketi Fatih’de Abbas M. A. Khalid tarafından kuruldu.

Lemse İnşaat Dekorasyon Dış Ticaret Limited Şirketi Konusu:

İNŞAAT b- Yurt içi ve yurt dışında konut, okul, hastane, siteler, otoyol, devlet yolu, otel, motel, fabrika, baraj, köprü, tüm sanayi yapılan, sanat yapılan, istasyon, akaryakıt istasyonu, liman, tünel, petrol tavsiyehaneleri, demiryolu, karayolu, lojmanlar, villa, prefabrik yapılar hidrolik termik ve jeotermik santraller, kanalizasyon, içme suyu, boru, boru hatları, her türlü enerji nakil hatları, askeri yapılar, depolar, hava limanları, spor tesisleri, iş merkezleri ve diğer tüm inşaatları ayrıca dekorasyon hizmetlerini müteahhitlere sözleşme karşılığı yaptırmak, resmi ve özel kuruluşların ihale ve taahhütlerine iştirak ederek; çelik, beton, kargir, ahşap, prefabrike her türlü inşaat işleri yapmak c-Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak ev, işyeri ve bilumum ticarethanelerin dekorasyon ve tasarım hizmetlerini yapmak ve yaptırmak DEKORASYON a-İç ve dış mekanlarda dekorasyon işleri (madeni, ahşap möble vb.) yapmak, projelendirmek taahhütlerde bulunmak konusu ile ilgili malzemeleri yurt içinde ve yurt dışında, satın almak, satmak, pazarlama ve ticaretini yapmak. GAYRİMENKUL a- Her türlü emlak, gayrimenkul, siteler, plazalar, marketler, depolar, soğuk hava depoları, villa, tatil köyleri, devremülk, apart otel, motel, kamping gibi turistik tesisler ,organize sanayi bölgeleri, spor kompleksleri, mesken, ev, apartman, işyeri , arsa, arazi gibi gayrimenkulleri almak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek; bahçe, tarla, ve arsalar üzerinde parselasyon ve imar durumlarını çıkarmak, gerektiğinde projelendirmek. Gayrimenkuller üzerine irtifak, intifa, sükna, kat mülkiyeti, kat irtifakı, şufa hakları ve vefa hakları, gayrimenkul mükellefiyeti tesis etmek. TURİZM a-Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bur tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. MARKET a-Un, şeker ve sütten mamul her türlü gıdaların yaş meyve ve sebzelerin, tahıl ürünlerinin hububat ve bakliyatların, kakaoların, un haline getirilmiş, konsantre edilmiş, konserve ve salamura halde bulunan her türlü gıda maddesinin, her türlü yağların toptan ve perakende ticareti, ithalatı ve ihracatını yapmak. b-Sucuk, salam, sosis, pastırma, kavurma, soslar, ketçaplar, salçalar, mayonez sosu, salata sosları ve salata barlarının ithalatı, ihracatı, toptan ve perakende ticaretini yapmak c-Zeytin alım satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. d-Nohut, mercimek, fasulye, diğer bakliyat ve her türlü hububat, ve tarımsal ürünler,un, nişasta, pastacılık ürünleri, taze ve kuru olarak her türlü tarım ürünleri, yağlı tohumlar, taneler, meyveler, çay, kahve, ıhlamur, tarçın, çikolata, kakao müstehzalar, bisküvi, ekmek, tatlılar ve buna benzer unlu ürünlerin alımı, satımı, ithali, ihracı ve pazarlamasını yapmak, MEDİKAL a-Her türlü tıbbi malzeme alımı satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. b-Saç ekimi ve saç ekimi ile ilgili ürünlerin toptan ve perakende alımı satımı, dağıtımı, ithalat ve ihracatını yapmak. İHRACAT VE İTHALAT a-Yurt içinde ve yurt dışında ticari amaçlarla ve kar elde etmeyi hedefleyerek her türlü alım satımı ihracat ve ithalat pazarlama faaliyetlerinde bulunmak b-İştigal konusu ile bağlantılı olarak, yapılacak her türlü alım satım pazarlama ihracat ithalat ile ilgili her türlü danışmanlık hizmetlerini vermek, lüzum görülen hallerde danışmanlık hizmeti verilen firmalar ile ortaklıklar kurmak DİĞER FAALİYETLER a)Şirket maksat ve konusunun gerektirdiği islerin gerçekleştirilmesi gayesiyle teessüs etmis ve edecek olan hakiki veya hükmi şahıslardan müteşekkil şirketlere, işletmelere iştirak edebilir, ortak olabilir. Bunlarla birlikte yeni şirketler veya ortaklıklar kurabilir.Yabancı şirket veya hakiki şahıslarla ilgili mevzuat hükümleri dairesinde ortaklıklar tesis edebilir, bankalardan veya diğer her nevi kredi müesseselerinden kredi alabilir, istikraz mukaveleleri ve muameleleri yapabilir. b)Sirket faaliyeti ile ilgili olan veya faaliyetleri için faydalı bulunan ihtira haklarını ve beratları, lisans ve imtiyazları, patentleri, telif haklarını, alameti farika, teknik yardım ve ruhsatları, ticaret ünvanları, markaları, isletme imtiyazlarını ve bunlar gibi çesitli fikri ve gayrı maddi hak ve kıymetleri devir alabilir, iktisap edebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir, vesair hukuki tasarrufta bulunabilir, maksat ve mevzuu ile ilgili her türlü know-how anlasması yapabilir. Bu bentte sayılan hak ve kıymetlerin kendi namına tescilini talep edebilir, kullanabilir. c)Sirket konusuna giren isler için gerekli her türlü tesisat, teçhizat, nakil vasıtası satın alabilir, kiralayabilir, satabilir ve bunlar üzerinde ayni ve sahsi tasarruflarda bulunabilir.Kendi ihtiyacı için sirket ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.
Geri Dön