LideBir'den yabancılara yapılan konut satışları iptal oldu iddiasına ilişkin açıklama!

LideBir'den yabancılara yapılan konut satışları iptal oldu iddiasına ilişkin açıklama!



Yabancılara yapılan ‘düşük değerli’ değerleme raporlarından dolayı konut satışlarının iptal olduğu ve ülkeye dolar girişinin engellendiğine ilişkin iddialara Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği (LideBir) tarafından açıklama yapıldı.


Yabancılara yapılan ‘düşük değerli’ değerleme raporlarından dolayı konut satışlarının iptal olduğu ve ülkeye dolar girişinin engellendiğine ilişkin iddialara Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği (LideBir) tarafından açıklama yapıldı. 

Bütün sektör temsilcilerini zan altında bırakan olumsuz yorumları üzüntüyle karşıladıklarına dikkat çeken LideBir değerleme uzmanları, şirketlere yönelik bilgiden yoksun, gerçeği yansıtmayan bir karalama kampanyası sürdürüldüğünü vurguladı.

 LideBir

İşte LideBir'in konuya ilişkin açıklaması:

Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği olarak:

Son dönemde, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün 'Yabancıların Taraf Olduğu İşlemlerde Düzenlenecek Değerleme Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar' genelgesi kapsamında;

20 Eylül 2021'de devreye giren düzenlemeyle, “değerleme şirketlerinin TADEBİS-WEB TAPU sistemi üzerinden yapay zekâ tarafından otomatik atanması” yönündeki uygulamaya geçilme sürecini ve ilerleyen zaman diliminde basın yolu ile gerçekleşen haksız yıpratmaları sağduyulu ve müdebbir şekilde izlemekteyiz.

Bununla birlikte, 19.11.2021 tarihinde yazılı ve görsel basında kıymetli değerleme uzmanları ve şirketlerimize yönelik bilgiden yoksun, gerçeği yansıtmayan ve adeta karalama kampanyalarına hizmet eden “sözde değerleme şirketleri, alayı paravan bunların”, “rüşvet karşılığı değer şişirilerek vatandaşlığın cüzi bir miktar karşılığında alındırıldığı” ve “Sermaye Piyasası Kurulu’ndan marketten satın alır gibi lisans alıyor“ gibi mesnetsiz ifade ve iddialar nedeniyle söz konusu açıklamalara cevap verme ve kamuoyunu bilgilendirme yükümlülüğü doğmuştur. 

Öncelikle; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği’ne (TDUB) bağlı olan Değerleme şirketleri; hem resmi sıfatı haiz, hem de Lisanslı Bağımsız Denetim Şirketleri tarafından her yıl denetlenen, bağımsız ve tarafsız kuruluşlardır. 

Lisanslı Gayrimenkul Şirketlerinin ortaklık yapılarının en az %51’ni 5 senelik tecrübe şartı bulunan Sorumlu Değerleme Uzmanları oluşturmakta; disiplinlerarası meslek gruplarının bir araya geldiği Gayrimenkul Değerleme Uzmanları ise çoğunluğu mimar mühendisten oluşan 4 yıllık üniversite mezunu, SPL tarafından düzenlenen zor bir sınavdan geçerek lisans almış, en az 1 ve 3 yıl mesleki tecrübeye haiz olma şartını karşılayan ve gayrimenkul alanında en fazla bilgiye sahip meslek örgütü üyelerinden oluşmaktadır. 

20 Eylül 2021 tarihinden itibaren 250 bin dolar ödeyerek vatandaşlık edinmek isteyen yabancılara yönelik satış yapan müteahhitlerin, aracı kurumların, sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya, yazılı ve görsel medya üzerinden ‘düşük değerli’ değerleme raporlarından dolayı konut satışlarının iptal olduğu ve ülkeye dolar girişinin engellendiği yönündeki değerleme uzmanları ve değerleme şirketlerini “değersizleştirmeye” yönelik açıklamalarını da üzüntüyle izlemekteyiz.

Değerleme sektörünü kötü niyetli davranışlardan uzak tutmaya yönelik kesin kural ve yaptırımları bulunan Birliğimizin bu doğrultudaki disiplin süreçleri son derece hassas ve sürekli şekilde işletilmektedir. Bu bağlamda Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB) tarafından bağlı olduğumuz kurum/lara yapılan şikâyetler takip edilmekte, “Mesleki Etik” kurallarımıza “tarafsızlık” ve “bağımsızlık” ilkelerimize aykırı hareket eden uzman ve şirketler hakkında disiplin cezaları uygulanmaktadır. Bu kapsamda, 2020 yılı içinde 3 değerleme şirketinin lisansı TDUB tarafından iptal edilmiştir.

 LideBir

Çok kıymet verdiğimiz uluslararası normlardaki hedefleri sektörümüze işaret eden Sermaye Piyasası Kurulunun, bu istikamette sektörümüze açmış olduğu yolda faaliyetimizi nitelikli uzman kadrosu ile Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği önderliğinde tarafsız ve bağımsız bir şeklide sürdürmekteyiz. Tüm azmimiz ve inancımızı ortaya koyarak geliştirip kalitesini artırdığımız hizmetimizi, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da gayrimenkulün tesir ettiği tüm alanlarda doğru şekilde yaygın kılmaya devam edeceğiz. Şeffaf ve güçlü Türkiye’ye katkı sağlama hedefimiz doğrultusunda tüm paydaşlarımıza verdiğimiz bu taahhüdümüzü bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Söz konusu düzenlemelerin doğru eksene ulaşması yönündeki inancımızı koruduğumuzun altını çizerken, paydaşlarımızla birlikte ilgili kurumlar nezdindeki çözüm arayışlarımızın ve doğruyu dile getirme çabamızın devam edeceğini belirtmek isteriz. Bu vesileyle bir yandan değiştirilen düzenlemenin hatalı yansımalarını izlerken, diğer yandan değerleme sürecinin “mesleki özen, titizlik, bağımsızlık ve tarafsızlık” ilkeleri ile uluslararası değerleme standartlarında hazırlanması yönündeki çalışmalarımızı ve hak arayışımızı da sürdüreceğimizi tüm kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine saygıyla sunarız. 

Saygılarımızla,

Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği Derneği (LİDEBİR) Yönetim Kurulu

Yabancıya konut satışındaki düzenlemeler satışları nasıl etkileyecek?

Yabancıların gayrimenkulde Türkiye sevdası tam gaz!