Lider Nalburiye İnşaat Tekstil Züccaciye Temizlik Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Lider Nalburiye İnşaat Tekstil Züccaciye Temizlik Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Lider Nalburiye İnşaat Tekstil Züccaciye Temizlik Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Lider Nalburiye İnşaat Tekstil Züccaciye Temizlik Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Nurettin Büyükbaş tarafından 20 bin TL'lik sermaye bedeli ile 10 Haziran'da Sancaktepe'de kuruldu.

Lider Nalburiye İnşaat Tekstil Züccaciye Temizlik Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Nurettin Büyükbaş tarafından 20 bin TL'lik sermaye ile 10 Haziran'da kuruldu. 


Lider Nalburiye İnşaat Tekstil Züccaciye Temizlik Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; İNŞAAT 1. Yurt içinde resmi ve özel her nevi ihalelere katılarak taahhüt edilen inşaatları yapmak, 2. Yurt dışında uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde her nevi ihalelere katılarak taahhüt edilen inşaatları yapmak, 3. Yurt içinde ve yurt dışında yapılacak her nevi inşaatın mimari, statik, mekanik, elektrik tesisatı işlerine ait proje yapmak müşavirlik ve kontrollük hizmetlerini yürütmek ihale hazırlamak fiyat analizi yapmak ve maliyet çıkarmak her türlü taahhüt işlerine ihale ve keşif dosyalarını hazırlamak tanzim etmek, her türlü sorumlu mühendis ve kontrol mühendislik araştırma laboratuar hizmetleri  ve mimarlık hizmetlerini yapmak, 4. Her türlü mesken toplu konut kooperatif ve işyerleri inşaatlarıyla kat karşılığı inşaat yapmak inşaat yapmak üzere arsa satın almak yapılan inşaatları satmak veya kiraya vermek inşaat taahhüt ve taşeronluğunu yapmak tapu, maliye, vergi daireleri, özel idare, belediye takdir itiraz ve uzlaşma komisyonları ile ilgili her yerde ve her safhada tüm resmi ve özel kuruluşlarda hakiki ve hükmi şahıslarda meydana gelecek tüm işlemi takip ederek neticelendirmek ve bilumum beyannameleri vermek, 5.  İnşaat sanayi giren enerji ve sınai tesisler inşa etmek, bayındırlık ve imar işleri ile karayolları, demiryolları, köprüler, tüneller, hava meydanları, istasyonlar, yolcu bekleme salonları, limanlar gibi ulaştırma hizmetlerine ait her türlü inşaat taahhüt tesisat ve montaj işleri yapmak, 6. İnşaat sanayi sektörüyle ilgili su ve artık su tesisler, sulama, içme sıhhi tesisat ve kanalizasyon tesislerini yapmak, her türlü bakır boru, boru üretiminde kullanılacak makine, soğutucu elemanları ve motorları pazarlamak, almak, satmak, mümessillik almak, servis tamirini yapmak, 7. İnşaat sektörüyle ilgili su, akaryakıt, gaz ve kimyasal maddelerin nakil, pompa istasyonları ile depolanmasına ait her türlü tankların inşaat ve montajlarını yapmak. 8. Her türlü gayrimenkul alım-satımı yapmak, arsa ve araziler almak ve bunları parselleyerek ya da olduğu gibi satmak, hafriyat ve özellikle han, çarşı, işyeri, fabrika, okul ve hastane binaları ile oteller, moteller ve diğer turistik tesisler inşa etmek, onarmak, tesisat işlerini yapmak, kiralamak, kiraya vermek,  9. İnşaat sanayisinde kullanılan cam, mermer, granit, seramik, fayans, lavabo ve duvar kağıdı, plastik duvar kağıdı kaplama malzemeleri, bilumum tecrit malzemeleri, yüzey kaplamaları, ahşap kaplamalar, sac, demir, profil, metal lamel, taş yünü, köşebent, boru, çimento, kireç, kum, tuğla, karo, mozaik, prefabrik inşaat elemanları ve prefabrik konut, gelişmiş çelik yapı, hazır mutfak, banyolar ve bunlara ait her çeşit yapı, inşaat malzemeleri almak, satmak, pazarlamak, ihracatını ve ithalatını yapmak, 10. Her türlü yapıların ve bilhassa tarihi binaların boya badana dekorasyon ve restorasyon işlerini yapmak, 11. İnşaat sanayisinde kullanılan iş makineleri ve bunların yedek parçaları ve aksesuarlarının ithalat ve ihracatı ile dahili ticaret ve mümessilliğini yapmak, 12. İnşaat sektöründe kullanılmak üzere orman sanayi ürünlerinden mamül hazır mutfak çelik ve ahşap kapılar ve yine ahşap doğramadan mamül mallar almak satmak pazarlamak ithalat ve ihracatını yapmak, 13. Konusu ile ilgili gerek 6224 sayılı yabancı sermayeyi teşvik kanunu gerek sonradan çıkarılan kanun kararname ve yönetmelik hükümleri ile sair ilgili yürürlülük hükümleri uyarınca şirket faaliyet konularına giren işleri yapan, gerçek ve tüzel kişilerle şirket teşkil etmek, ortak girişimlerde bulunmak, mevcut ticari işletmelere iştirak etmek, 14. Konusuyla ilgili gerekli her türlü fabrikalar, imalathaneler, depolar, idare binaları ile depolama bekletme araştırma ve muhafaza depoları ile buna mümasil tesislerin kurulması bizzat veya başkalarına ihale sureti ile inşa etmek bunları alıp satmak kiraya vermek kiraya almak devir ferağ etmek ve üzerinde her türlü ayni ve şahsi tasarruf ve faaliyetlerde bulunmak,  15   Konusuyla ilgili gerekli makine ve tesisler ile gayrimenkuller iktisap etmek devir ferağ etmek kiraya vermek kiraya almak gayrimenkuller üzerinde irtifa intifa sükna gayrimenkul mükellefiyeti kat mükellefiyeti kat irtifakı tesis etmek gayrimenkullerle ilgili olarak tapu ve kadastro daireleri nezdinde ifraz tevhit ve parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirmek, 16. Konusuyla ilgili gerektiğinde lüzumlu şirketin borçlarının ve alacaklarının temini için ipotek rehin ve kefalet ve diğer teminatları almak ipotek tesis etmek ticari işletme rehni akd etmek. 17.  İnşaatla ilgili her türlü malzemenin alım satım imalatını yapmak. Bununla ilgili nalburiye ve depolar açmak ve işletmek. Konusuyla ilgili her türlü ithalat ihracat imalat işlerini yapmak ve yaptırmak. 18.  Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, işletebilir, kiralar, kiraya verebilir, bunlar üzerinde ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, bedelli veya bedelsiz yola terk, kamuya terk, ifraz, tevhit yapabilir, kat irtifakı ve kat mülkiyeti tesis edebilir. Tapu dairelerinde gayrimenkullerle ilgili.


Lider Nalburiye İnşaat Tekstil Züccaciye Temizlik Maddeleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Sancaktepe, Yenidoğan Merve Mahallesi, Kandil Sokak, No:3 Dükkan:2