LKT Esas Zemin Mühendislik İnşaat Taahhüt Proje Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

LKT Esas Zemin Mühendislik İnşaat Taahhüt Proje Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu! LKT Esas Zemin Mühendislik İnşaat Taahhüt Proje Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

LKT Esas Zemin Mühendislik İnşaat Taahhüt Proje Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Bahçelievler'de 300 bin TL sermaye bedeli ile İdris Daşcı tarafından kuruldu.


LKT Esas Zemin Mühendislik İnşaat Taahhüt Proje Sanayi Ticaret Limited Şirketi bugün Bahçelievler'de 300 bin TL sermaye bedeli ile İdris Daşcı tarafından kuruldu.

LKT Esas Zemin Mühendislik İnşaat Taahhüt Proje Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
1- Şirket yurt içi ve yurt dışı her türlü jeolojik, hidrojeolojik, arkeolojik, arkeojeofizik, jeoteknik, jeofizik araştırmalar ile her türlü sondaj işlemleri, zemin ve temel etüt raporları jeolojik, jeofizik raporları, her türlü kazık, mini kazık, enjeksiyon, taş kolon, inşaat işleri ve tüm bu işlerin mühendislik, müteahhitlik ve müşavirlik hizmetlerini yapar ve işlerle ilgili raporları ve projeleri tanzim eder. Şirket ilgili tüm ihalelere girebilir ve kazandığı ihalelerde ilgili çalışmaları yapar veya üçüncü şahıslara yaptırır veya devreder. 2- Her türlü inşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 3-Yapı ve endüstride kullanılan bilumum inşaat malzemelerinin alımını, satımını, imalini, ithalatını ve ihracatını yapmak. 4- Maden sahalarında; jeolojik, jeoteknik, jeofizik etütleri ve maden etütleri hidrolojik, hidrojeoteknik etütler, sıcak su etütleri, jeoteknik inceleme ve harita yapımı, maden arama, araştırma ve mevcut maden sahalarında gerekli sondaj inceleme etütlerin yapılması, ön işletme ve işletme raporlarının hazırlanması, kıyı ve deniz jeolojisi ve uygulamaları yapmak. 5- Şirket ilgili mercilerden izin almak kaydıyla kara yoluyla kamu ve özel kuruluşların personel, işçi, öğrenci, yolcu ve her türlü mal taşımacılığı ve benzeri hizmet alanında, şehir içi, şehirler arası otobüs, servis ve nakliye işletmeciliği yapabilir. Konusu ile ilgili araç, gereç, nakil vasıtaları alabilir, işletebilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, komisyonculuğunu yapabilir. 6- Her türlü otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet, şehir içi minibüs ile taşımacılık, tır gibi, kara araçları ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya, yük ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek..

Adres: Siyavuşpaşa Mah. Barbaros Cad. No:28/32 BAHÇELİEVLER