LS Gökray Demiryolu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

LS Gökray Demiryolu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! LS Gökray Demiryolu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

LS Gökray Demiryolu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de 5 milyon TL sermaye bedeli ile Cengiz Göksel, Enes Oğuzhan Ay, Melih Ünal ve Sadık Haldun Öncüloğlu ortaklığında kuruldu..LS Gökray Demiryolu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi bugün Şişli'de 5 milyon TL sermaye bedeli ile Cengiz Göksel, Enes Oğuzhan Ay, Melih Ünal ve Sadık Haldun Öncüloğlu ortaklığında kuruldu..

LS Gökray Demiryolu İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
Şehir içi raylı sistemler de dâhil olmak üzere her türlü Demir yolu üst ve alt yapıları ve araçlarının; ön etütlerinin yapılması, projelendirilmesi, inşası, imali, bakım ve onarımı, rehabilitasyonu ve işletmesi ve bunlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı ihalelere katılmak , ithalat ve ihracat yapmak, mümessillik, danışmanlık, müşavirlik ve distribütörlük yapmak ve taahhütlerde bulunmak. Şirket, bu amacı gerçekleştirmek için: 1- RAY sitemleri kontrol, ölçüm, taşlama, tamir edecek sistemler, makineler, özel tasarım ve üretilmiş raylı ve tekerli araçlar ile bu faaliyet için gerekli dairesel taşmala taşları sarf malzemelerini yurt dışından ithal edebilir, ATA karnesi ile çalıştırmak üzere Türkiyeye getirebilir işletebilir. Makinaları ihraç edebilir, satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, işletebilir, bununla ilgili ihalelere katılabilir, teklif verebilir, elaman eğitebilir, eleman yurt dışına gönderebilir, uzman eleman çalıştırabilir, bizzat faaliyeti gerçekleştirebilir, işi yapabilir. 2- Demiryolu ve metro ile hafif Metro hatları ile bağlantı yolarının raylarının iç ve dış raydan olmak üzere taşlanacak yerlerinin ön ölçümünün yapılması, ray yüzeyi, uzunlamasına ray profil ölçüm aleti ile ölçülerek, kayıt altına alınması, boyuna ve enine profil taşlaması, ondülasyon, çapak, kaynak fazlalıkları, pürüzlülük giderme işlerini yapmak, ölçüm, taşlama ve analiz yapma, raporlamak, profil değişikliği vb ihtiyaçları tespit etmek ve tavsiyede bulunmak 3- Demiryolu ulaşımı, enerjilendirme, sinyalizasyon, haberleşme ve bunlara benzer elektro-mekanik sistemleri ile ilgili her türlü ham, yarı mamul ve mamul malzemeleri imal edebilir, yurt içinden veya yurt dışından satın alabilir, yurt içinde satabilir veya ihraç edebilir. 4- Demir yolu ulaşımına ait projeleri üretebilir, mühendislik, müşavirlik hizmetleri verebilir. 5- Yurt içi veya dışında bulunan resmi ve özel kuruluşlara projeler yapabilir, müşavirlik hizmetlerinde bulunabilir, ihalelere katılabilir, taahhütlerde bulunabilir, proses mühendisliği hizmetleri verebilir, şirketin araştırmalarında edindiği sonuçları projeler halinde pazarlayabilir, şirket adına tescil ettirebilir ve bu bilgileri yabancı ülkelere lisans olarak veya ``knowhow`` ücretiyle satabilir. 6- Şirket, kendi ihtiyacı için menkul, gayrimenkul mallar satın alabilir. 7- Şirket, amacı içine giren konuları gerçekleştirmek için, imalathane, fabrika, satış ve hizmet tesisi, depolar, satış mağazaları ve bunlarla ilgili sair tesisler kurabilir, işletebilir, gerekli makina, alet ve edevat ile her çeşit ham, yardımcı, yarı mamul ve mamul maddeyi vesair malzemeyi satın alabilir, kiralayabilir, leasing yapabilir, ithal edebilir, yurt içinde satabilir ve ihraç edebilir. 8- Şirket, kendi ihtiyacı için satın aldığı gayrimenkul mallar üzerinde kat mülkiyeti tesis edebileceği gibi, kendi ihtiyacı için üzerinde kat mülkiyeti tesis edilmiş gayrimenkul mallar satın alabilir. 9- Şirket, maliki bulunduğu menkul mallar üzerinde menkul mal rehni ve gayrimenkul mallar üzerinde de gayrimenkul mal rehni yapabileceği gibi, başkalarına ait menkul mallar üzerinde kendisi lehine menkul mal rehni yapabileceği gibi, başkalarına ait menkul mallar üzerinde kendisi lehinde menkul mal rehni ve gayrimenkul mallar üzerinde de kedisi lehinde gayrimenkul mal rehni kabul edebilir. 10- Şirket, kendi ihtiyacı için satın aldığı menkul ve gayrimenkul malların ihtiyaç dışında kalması durumunda bunları kiraya verebilir ve satabilir. 11- Şirket, amacının gerçekleşmesi için her türlü borç verme borç alma ve bunlarla ilgili sair işleri de yapabilir. 12- Şirket kara taşıt, demiryolu, deniz ve hava araçları alabilir, işletebilir, kiralayabilir, satabilir. Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır: a) Depo Hatları, Bağlantı yolları, Makaslar arası geçiş rayları dahil Tramvay, Hafif Metro ve Metro hataları ile normal ve hızlı tren rayları ile bağlantılarının, hasarlarının tespiti ile düzeltici taşlanması işlerini, Taşlama makinası ile yapmak. Taşlama makinasının yurt dışından kiralamak, satın alamak, ithal etmek, ATA karnesi ile Türkiyeye getirip, çalıştırıp, işletmek, demiryolu hatlarında, rauyların dairesel taşlama taşlarıyla, raylar üzerinde üzerinde bulunan ondülasyon, çapak, kaynak faszlalıkları, patina izi vb. Kusurların giderilmesi ve optimum ray tekerlek temasını sağlayacak taşlama işine ait malzeme, ekipman ve personel eğitir işletir.ATA karnesi ile Türkiyeye getirdiği araçları geri yurt dışına yollayabilir, ihraç edebilir, satabilir. b) Tramvay, merto, hafif raylı sistem ve demiryolu hattı hat bakım onarım ve yeni yapım hizmeti kapsamında tramvay, metro, hafif raylı sistem ve demiryolu üstyapı yenileme ray temizleme bandaj işleri parke kaplamalı bölgede hat bakım onarım hizmeti vermek.tramvay hattı beton ızgar alı mazgal bakımı yapılması LRT hattı balast tesviye onarım hizmeti ve LRT hattı drenaj kanalları bakımını yapmak tramvay üstyapı yenileme ve tüm bu imalatlardan kaynaklanan hafriyatların yapıl- ması yaptırılması, ray kaynağı yapılması, tüm ballast temizleme yenileme işlerinin yapılması her türlü yurtiçi ve yurt dışında her türlü inşaat, tesisat, teçhizat, montaj, proje müşavirlik restorasyon deko- rasyon onarım ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Fulya Mah.Vefa Deresi Sok. G.Tepe İ.M.B Bl. Apt. No:5A ŞİŞLİ