Lüks konutta vergi dönemi!

Lüks konutta vergi dönemi!

Değeri 5 milyon 227 bin TL'yi aşan konutlar için alınacak değerli konut vergisi ilk taksit ödemeleri yarın başlıyor. Peki değerli konut vergisi ne kadar? evin değeri nasıl belirlenir? İşte tüm merak edilenler...


Geçtiğimiz yıl gündeme gelen ancak ertelenen değerli konut vergisi bu yıl yeniden yürürlüğe girdi. 2021 yılı için değeri 5 milyon 227 bin TL'den fazla olan konutlar için vergi ödenecek. Değerli konut vergisiyle ilgili sınır ve taşınmaz değerlerinin alt ve üst sınırları, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak VUK hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı nispetinde artırılıyor.

Lüks konutta vergi dönemi!

Yarın başlıyor

1 Ocak'ta başlayan 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 1. Taksit Ödemesi ise 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecek. 2021 Yılı Değerli Konut Vergisi 2. Taksit Ödemesi ise 1 Ağustos 2021 ile 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapılacak.

Lüks konutta vergi dönemi!

Beyanname tamamlandı

Servet vergisi olarakta bilinen değerli konut vergisinde mükellef, taşınmazın maliki, varsa intifa hakkı sahibi, yoksa mesken nitelikli taşınmaza malik gibi tasarruf edenler oluyor. 2021 yılı emlak vergisi değeri 5 milyon 227 bin TL'yi aştığı zaman vergi mükellefiyeti bir sonraki yıl içerisinde başlıyor. Lüks konut vergisinde beyanname dönemi geçtiğimiz günlerde sona ermişti. 

Lüks konutta vergi dönemi!

Kimler vergi ödeyecek?

-Mesken nitelikli taşınmazın değerli konut vergisini taşınmazın maliki öder. Mesken nitelikli taşınmaz üzerinde intifa hakkı bulunuyorsa vergi, intifa hakkın sahip kişi tarafından ödenir.

-Mesken nitelikli taşınmazın maliki veya intifa hakkı sahibi yoksa malik gibi tasarruf edenler vergiyi ödemekle sorumludur. 

-Bir mesken nitelikli taşınmaza paylı mülkiyet halinde malik olanlar, hisseleri oranında mükellef olurlar. Elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen yükümlü oluyor.

Lüks konutta vergi dönemi!

Kimler muaf?

1- Genel ve özel bütçeli dairelerin,
2- Belediyelerin
3- Üniversitelerin ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın maliki ve intifa hakkına sahip olduğu mesken nitelikteki taşınmazlar değerli konut vergisi muafiyetinden yararlanır. 

1- Türkiye sınırları içinde mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar,
2- Birden fazla taşınmazı olmakla birlikte hiç bir taşınmazı o yıl içinde belirlenmiş sınırı (2021 için 5.227.000) geçmeyenler,
3- Birden fazla taşınmazı bulunanların, değeri konut vergisi konusuna giren en düşük değerli mesken nitelikli tek taşınmazı olanlar değerli konut vergisi muafiyetinden yararlanır. 

1- Elçilik ve konsolosluk olarak kullanılan mesken nitelikteki taşınmazlar,
2- Elçilerin ikametine mahsus mesken nitelikteki taşınmazlar,
3- Merkezi Türkiye'de bulunan milletlerarası kuruluşlara ait mesken nitelikteki taşınmazlar değerli konut vergisi muafiyetinden yararlanır.

Esas faaliyet konusu bina inşaası olanların
- Yeni inşa edilmiş olmak,
- Henüz ilk satışa, devir ve temlike konu edilmemiş olmak
- Kiraya verilmemiş ya da başka surette kullanılmak
şartlarını taşıyan, işletmelerine kayıtlı mesken nitelikteki taşınmazlar değerli konut vergisi muafiyetinden yararlanıyor.

Lüks konutta vergi dönemi!

Vergi hesabı

Verginin matrahı, bina vergi değerinin anılan kanunun 42. Maddesinde yer alan tutarı aşan kısım oluyor. Bu kapsamda değerli konut vergisine tabi mesken nitelikli taşınmazlardan değeri şu şekilde hesaplanıyor:

-5.227.000 TL ile (7.841.000) TL arasında olanlar (bu tutar dahil) (5.227.000) TL’yi aşan kısmı için (Binde 3)

-10.455.000) TL’ye kadar olanlar (bu tutar dahil) 7.841.000 TL’si için 7.842 TL, fazlası için (Binde 6)

-10.455.000) TL’den fazla olanlar 10.455.000 TL’si için 23.526 TL, fazlası için (Binde 10) oranında vergilendiriliyor.

Lüks konutta vergi dönemi!

Tek konut içinde vergi ödenecek

Lüks evlerde hisseye sahip olanlara değerli konut vergileri verilecek. Öneğin; 2020 yılında emlak vergisi değeri 6 milyon lira olan konutların yüzde 50'sine yani 3 milyon lira size aitse, 3 milyon konutunuz varsa vergi ödemenize gerek yok. Çünkü değeri 5 milyondan az. İlgili vergi, doğrudan konutun emlak vergisi değerine göre hesaplandığından, toplam tutara göre hesaplandığından, sahip olduğunuz hissenin vergi oranı üzerinden vergilendirileceksiniz. Hissedarlık oranınız yüzde 10 olsa bile vergi ödemeniz gerekeceği açıklandı.

Değerli Konut Vergisi 10 soruda tüm detaylarıyla! 

Değerli konut vergisi ile ilgili bilinenler ve merak edilenler!

Nuran AYDIN/Emlakkulisi.com