Luna Yalıtım İzolasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Luna Yalıtım İzolasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Luna Yalıtım İzolasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Özlem Akarçay Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 1 Haziran'da Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde kuruldu.


Luna Yalıtım İzolasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Özlem Akarçay Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 1 Haziran'da Ataşehir, Barbaros Mahallesi'nde kuruldu.


Luna Yalıtım İzolasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1-Her türlü konut, bina, iş merkezi, fabrika ve benzeri tüm yapıların çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonunu yapmak. Isı yalıtımlı giydirmeli iç ve dış cephe kaplama işlerini yapmak. Her türlü yapı gruplarının ısı, ses ve su yalıtımı malzemelerini,  kauçuk, plastik yapı ve inşaat malzemelerini toptan, perakende olarak alımı, satımı, ithalatını, ihracatını, üretimini ve e-ticaretini yapmak, 2-Konusu ile ilgili bina veya diğer inşaat projelerinde ısıtma, havalandırma, soğutma ve iklimlendirme sistemlerinin toptan, perakende olarak alımı, satımı, ithalatını, ihracatını, üretimini ve e-ticaretini yapmak, 3- Konusu ile ilgili her nevi cam ve cam ürünleri, cam köpüğü , her kalınlık ve ebatta düz cam, ısıcam, camcılıkta kullanılan ham madde, yarı mamul, yardımcı madde, montaj ve yapıştırma maddelerinin üretim, toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. tuğla, ateş tuğlası, cam köpüğü, kiremit, alçı, her türlü yapıştırıcı, çimento, fayans, seramik, marley, membran ve benzeri malzeme ve ürünlerin üretimi, alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. 4-İnşaat işlerinde kullanılan her türlü demir, çelik, bakır, çivi, alüminyum ve mamulleri, tuğla, ateş tuğlası, cam tuğla, cam köpüğü, kiremit, kireç, doğrama, alçı, çimento, fırınlanmış kum, mermer, mozaik, fayans, seramik, vitrifiye, marley, metal birleştirme parçaları ,parke, armatür, pvc boru ve birleştirme parçaları, temiz su ve birleştirme parçaları, izolasyon malzemeleri, duvar kağıdı, boya, banyove mutfak aksesuarları, hazır kapı, merpen ve bütün elektrik malzemelerinin üretimi alım, satımı, ithalat ve ihracatını yapmak.  5-Konusu ile ilgili elektrik, elektronik, elektromekanik, pnömatik ve mekanik araç ve gereçlerin, enerji ve basınç sağlayan cihazların, metallerin, kimyasal maddelerin işlenmesinde kullanılan bilgisayar programlarının, makinalar ve bunlarla ilgili takım tezgahları ve sanayi malzemeleri, komple tesislerin, tesisat ve donatımın, taşıtların motorlu araçların ve bunların aksam ve yedek parçalarının ve yapımlarında kullanılan ham, yarı mamul, mamul maddelerle, madeni ve kimyasal müstahsalların ticaretini alım, satımı, ithalat, ihracat ve  üretimi yapmak.  6-Konusu ile ilgili her türlü bilgisayar yazılım programını üretmek, hazırlamak, planlamak ve hazır paket bilgisayar programlarının, bilgisayar, bilgisayar donanımlarının, yedek parçalarının ithalatını ihracatını ve dahili ticaretini yapmak,  7-Konusu ile ilgili teknik servis hizmeti, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermek, konusu ile  ilgili yurt içi ve yurt dışında açılmış ve açılacak olan pazar ve fuarlara katılmak, tanıtım faaliyetlerinde bulunmak,  8-Konusu ile ilgili diğer kurulmuş veya kurulacak olan şirketlere ortak olabilmek, bu konularla ile ilgili marka, logo, ihtira beratı know-how gibi sınai ve ticari mülkiyet hakları iktisap edebilmek, gereğinde bunları şirket lehine tescil ettirmek veya devretmek, lisans, ihtira, teknik bilgi, peştemaliye gibi gayri maddi hakları iktisap edebilmek, devir almak veya devredebilmek,   9-Şirketimiz, iç ve dış piyasalardan konusu ile ilgili olarak sınai, mali ve hukuki tasarrufta bulunur, bankalar, kredi kurumları, gerçek ve tüzel kişiler ile kredi anlaşmaları yapar, kısa, orta ve uzun vadeli borçlanmalarda bulunabilir, finansal kiralama yapabilir, konusu ile ilgili aval ve kefalet kredileri temin edebilir, yurt içi ve yurt dışı sınai ve ticari kuruluşlara borçlanabileceği gibi bunlara kefaletler verebilir, bu konuda gerekli kefalet rehin ve diğer gerekli sözleşmeleri yapabilir. Üçüncü şahıslar lehine kefalette bulunabilir. 10-Konusu ile ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında resmi kurum, banka, finans kuruluşları, şirket, şahıs ve diğer özel kuruluşlara yönelik her düzeyde taahhütlerde bulunabilmek, kefalet vermek-almak,  teminat vermek-almak ve konusu ile ilgili her türlü ihalelere girebilmek, harici ve dahili teminatlar almak ve verebilmek, gerek serbest bölge ve gerekse organize sanayi bölgelerinde şube açabilmek. 11-Konusu ile ilgili sınai ve ticari yatırımlarla ilgili olarak pazarlama ve fizibilite etütleri, danışmanlık, eğitim hizmetleri verebilir ve alabilir. 12-Şirketimiz, konusu ile ilgili her türlü yatırım ve ihracat teşviklerini alabilir, teşvik belgesi almış ve konusuna giren bir işletmeyi yasalar ve ilgili kanun hükümleri çerçevesinde devralabilir ve devredebilir. 13-Şirketimiz, yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşların, gerçek veya tüzel kişilerin ve kamu teşebbüslerinin mümessilliklerini, acenteliklerini, temsilciliklerini, bayiliklerini yapabilir, şubeler ve irtibat büroları açabilir, buralarda gerek yerli gerekse yabancı personel istihdam edebilir.  14-Şirketimiz, konusuyla ilgili işleri yerine getirilebilmesi için, ekonomik koşullarının gerektirdiği durumlarda, aracılık hizmeti yapmamak kaydıyla konusu ile ilgili her nevi menkul ve gayrimenkul mal alabilir, satabilir, inşa eder, ettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, temlik eder, bunlar üzerinde ipotek ve her türlü kanuni haklar tesis edebilir ve ettirebilir. 


Luna Yalıtım İzolasyon Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Ataşehir, Barbaros Mah. Alzambak Sk. Varvap Meridian A BL. K.8 89