Maltepe Bağlarbaşı yeraltı otoparkı imar planı askıda!

Maltepe Bağlarbaşı yeraltı otoparkı imar planı askıda!Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi, zeminaltı katlı otopark alanının 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı askıya çıkarıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, planları 17 Şubat 2014'te onayladı. İşte planlar...


Maltepe İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 3111 ada, 1096 ve 996 parseller arasında kalan kadastral yolun 'Zeminaltı Katlı Otopark Alanı'na alınmasına ilişkin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Nazım ve Uygulama İmar Planı tadilatı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 1 Nisan 2014 tarihinde askıya çıkarıldı.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 27806 dosya numaralı imar planı tadilatını 17 Şubat 2014 tarihinde onayladı.


Maltepe Bağlarbaşı yeraltı otopark imar planı, 1 Mayıs 2014 Perşembe tarihine kadar askıda kalacak. Plan notları: 


1- Plan onama sınırı içinde kalan alan katlı otopark alanıdır.


2- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce onaylanacak avan projeye göre uygulama yapılacaktır.


3- Uygulama aşamasında ilgili kamu kurumlarının görüşü alınacaktır.


4- 1/1000 ölçekli uygulama imar planı olmadan uygulama yapılamaz.


Maltepe Bağlarbaşı yeraltı otoparkı 1/5000 ölçekli imar planı için tıklayın!

Maltepe Bağlarbaşı yeraltı otoparkı 1/1000 ölçekli imar planı için tıklayın!