Mamak Belediyesi'nden satılık 3 arsa: 10 milyon TL'ye!

Mamak Belediyesi'nden satılık 3 arsa: 10 milyon TL'ye! Mamak Belediyesi'nden satılık 3 arsa: 10 milyon TL'ye!

Mamak Belediye Başkanlığı, Üreğil Mahallesi'nde yer alan 3 adet arsayı satışa çıkardı. Satışa konu olan gayrimenkullerin toplam bedeli 10 milyon TL olarak belirlendi. 

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Mamak Belediye Başkanlığı tarafından Üreğil Mahallesi'nde yer alan 3 arsa ihale ile satışa çıkarıldı. Toplam muhammen bedeli 10 milyon 162 bin TL olarak belirlenen arsaların ihalesi 27 Mart 2018 tarihinde gerçekleşecek. 

Mamak Belediye Başkanlığından:
1 - Belediyemiz sınırları içerisinde Üreğil Mahallesi’nde bulunan 3 adet imarlı parselin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile 13.02.2018 tarihinde Salı günü Belediyemiz Merkez binası içerisinde bulunan Encümen salonunda, Encümen huzurunda ihale edilerek satılacaktır.
 
2 - Arsaların konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, Geçici teminat miktarı, İhale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.

3 - Arsaların satışı ile ilgili olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılmaları sakıncalı olan kimseler gerek doğrudan gerekse vekâleten ihaleye katılamazlar. İhaleye girip de teminatlarını yakanlar bir yıl süre ile Belediyemizce açılacak ihalelere katılamazlar.

4 - İhaleye çıkarılan Arsaya ilişkin ihale Şartname ve ekleri 500,00 TL. (Beşyüz) Bedel karşılığı verilecek olup, Şartname ve ekleri Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak incelenebilir.


5 - Söz konusu arsaların ihalesine gerçek ve tüzel kişilerle birlikte yabancı uyruklu kişi ve kuruluşlar ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde Gayri Menkul iktisap edebileceğini gösterir Dışişleri Bakanlığından alınmış Belge ve Türkiye’de ikametgâhlarını ibraz etmeleri şartı ile ihaleye katılabileceklerdir.

6 - İhaleye katılacak olanlar arsanın ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihi olan 13.02.2018 Salı günü en geç saat 09.00’a kadar Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır. Posta ile gönderilen teklif ve teminatlar kabul edilmeyecektir.


7 - Belediyemiz Encümeni arsalara ait ihaleyi yapıp yapmamak da ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.

İlan olunur.
 

pus