Man Hafriyat İnşaat Nakliyat Otomotiv Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Man Hafriyat İnşaat Nakliyat Otomotiv Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Man Hafriyat İnşaat Nakliyat Otomotiv Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Arnavutköy’de 150 bin TL sermaye bedeli ile Nevzat Marhan tarafından kuruldu.


Man Hafriyat İnşaat Nakliyat Otomotiv Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi bugün Arnavutköy’de 150 bin TL sermaye bedeli ile Nevzat Marhan tarafından kuruldu.

Man Hafriyat İnşaat Nakliyat Otomotiv Sanayi Ve Dış Ticaret Limited Şirketi konusu:

HAFRiYAT  Her türlü Hafriyat islerini yapmak, yaptırmak,gerek kendi gerekse taseronlara yaptırmak. Resmi ve Özel kurumlarda açılacak hafriyat ile ilgili ihalelere girebilir. Ayrıca almıs ve alacagı ihaleleri baska isletmelere verebilir. Konusu ile ilgili araç alır,kiralar,ihale verdigi isletmeler araç satar veya kiraya verir. 2. Her türlü hafriyat ile ilgili tasıma nakliyesini yapmak yaptırmak INSAAT 1. Her türlü insaat taahhüt isleri; konut, isyeri, ticarethane insaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya baskalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karsılıgı binalar yapmak 2. Yurt içinde ve yurt dısında her türlü resmi ve özel sektöre ait insaat taahhüt ve montaj isleri yapmak ve müstakil konut, is hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri insa etmek ve kiraya vermek 3. Her türlü insaat malzemeleri,hırdavat,sıhhi tesisat malzemeleri ile bu malzemelerin yanında kullanılan yardımcı mamullerin alımı,satımı,ithalatı ve ihracatını yapmak. NAKLIYAT 1. Yurt içi ve yurt dısı yük ve yolcu tasımacılıgı yapmak nakliye hafriyat ve taahhüt isleri yapmak, konusu ile ilgili her türlü tasımacılık ihalelerine katılmak, servis, garaj, ve galeri gibi tesisleri açmak, satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve isletmek, bilumum yük ve yolcu tasımacılıgı ile ilgili islemleri yapmak, konusu ilgili her türlü otomobil, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, ve diger motorlu araçların alımını, satımını, ithalatını ve pazarlamasını yapmak. OTOMOTIV 1. Sirket otomotiv sanayi ile ilgili olarak otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, tır, römork, traktör, taksi, motorsiklet, bisiklet, trayler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz tasıtlarının, grayder, silindir v.b. agır is ve sanayi makinelerinin, yükleme, bosaltma is makinelerinin yurt içinde ve yurt dısında imalatını ve ticaretini yapmak, acente, bayilik ve mümessilligini almak, ithalat, ihracat, toptan ve perakende ticaretini yapmak. 2. Motorlu kara nakil vasıtalarının iç ve dıs lastikleri, jantların alım satım, ithalat ve ihracatını yapmak. 3. Oto galerileri açmak, isletmek veya islettirmek 4. Otomotiv sektörü ile ilgili her türlü mekanik, elektrikli, elektronik motor ve bütünleyici aksamını ve diger tüm islevli aksesuarlarını her türlü yedek parçalarını imal etmek,ettirmek, almak, satmak, ihracatını ve ithalatını yapmak. GENEL 1. Sirketin isleri için iç ve dıs piyasalardan uzun, orta ve kısa vadeli istikrazlar akdetmek, yatırım kredileri ve benzeri kredileri temin etmek, emval ve kefalet kredileri, emtia, akreditif kredileri, açık krediler, esham ve tahvilat üzerine avans kredileri, ve benzeri kredileri temin etmek,kredi alma s.zlesmeleri akdetmek, kredileri için rehin, ipotek tesis etmek, .zel durum açıklamalarının yapılması kaydıyla gerek kendi gerekse üçüncü gerçek ve tüzel kisilerin borç veya kredileri kredileri için ipotek vermek, kefil olmak, bunların fekkini talep etmek, sirketin alacaklarını teminat altına alabilmek için ipotek, rehin ve kefalet almak ve bunları fek etmek, isletme veya ekipman rehni tesis etmek 2. Sirket amacını gerçeklestirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralayabilir, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve sahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Sirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mülkiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçeklestirebilir 3. Sirket konusu islerin olusabilmesi için kanuni mevzuatın gerek kıldıgı tüm tesebbüs ve merasimi ifade ederek gerekli izin, imtiyaz, ruhsatname, patent, ihtira beratları, lisans, know-how marka, fesih name, belge, alamati farika gibi sinai, mülkiyet haklarını ve emsali hakları iktisap etmek veya tamamen üçüncü sahıslara devredebilir. Ayrıca yukarıdaki hakları kiraya verebilir veya kiralayabilir. 4. Sirket konusuyla ilgili mamullerin depolanması, nakli, satısı için gerekli her türlü makine, tesisat, nakil vasıtaları, cihaz alet ve edevat ve sair menkul malları ve hakları satın alabilir veya satabilir. Ithal ve ihraç edebilir, kullanabilir, kiralayabilir veya kiraya verebilir. 5. Sirket amaçlarını gerçeklestirebilmek için tüm sinai mali ve hukuk islem tasarruflarda bulunabilir, resmi ve .zel bilumum ihalelere istirak edebilir, acentelik, mümessillik, komisyonculuk, bayilik, distribüt.rlük alabilir ve verebilir 6. Sirket yukarıdaki tüm konularıyla ilgili yurt içinde ve yurt dısında resmi ve .zel kurumların açtıgı ihalelere katılabilir.

 Adres: Boğazköy İstiklal Mah. Türksoy Cad.No:32 Arnavutköy