Mar Say Mobilya İnşaat Anonim Şirketi Üsküdar Şubesi açıldı!

Mar Say Mobilya İnşaat Anonim Şirketi Üsküdar Şubesi açıldı! Mar Say Mobilya İnşaat Anonim Şirketi Üsküdar Şubesi açıldı!

Mar Say Mobilya İnşaat Anonim Şirketi Üsküdar Şubesi, Yılmaz Akyüz Şube Müdürlüğü'nde 700 bin TL'lik sermaye ile 16 Temmuz'da Üsküdar, Murat Reis Mahallesi, Devati Mustafa Efendi Sokak'ta kuruldu.
Mar Say Mobilya İnşaat Anonim Şirketi Üsküdar Şubesi, Yılmaz Akyüz Şube Müdürlüğü'nde 700 bin TL'lik sermaye ile 16 Temmuz'da kuruldu. 


Mar Say Mobilya İnşaat Anonim Şirketi Üsküdar Şubesi iş konusu; a) Her türlü gıda maddelerinin kimyasal madensel tarımsal ve su ürünlerinin tüketim malzemelerinin iç piyasada alımı satımı ithali ve  ihracatını yapmak. b) Her türlü mobilya alım satımını imalatını yapmak. c) Her türlü inşaat işlerini yapmak ve alım satımını yapmak d) Çalışma konuları ile ilgili patent ihtira beratı lisans marka, ruhsatname know know gibi sanayi hakları devir alabilir ve devir  edebilir. e) Şirket gerekli gördüğü hallerde konusu ile ilgili yerli yabancı hakiki ve hükmi şahıslarla her türlü şirketler kurabilir, ihalelere  iştirak edebilir ve taahhütlerde bulunabilir. f) Şirket ileride faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişebilmek için müdürlerin teklifi ve ortaklar kurulunun onayı ile bu işleri  yapabilir.


Mar Say Mobilya İnşaat Anonim Şirketi Üsküdar Şubesi adres: Üsküdar, Murat Reis Mahallesi, Devati Mustafa Efendi Sokak, Zafer Apartmanı, No:6 Daire:5