Mars Çevreci Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi kuruldu!

Mars Çevreci Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi kuruldu!Mars Çevreci Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi Sarıyer'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Mustafa Kaçar tarafından kuruldu.


Mars Çevreci Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi Sarıyer'de 50 bin TL sermaye bedeli ile Mustafa Kaçar tarafından kuruldu.

Mars Çevreci Yapı Malzemeleri Anonim Şirketi konusu:
Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır; Doğayı kirleten her tülü malzeme ve yapılara karşı çevreye duyarlı, doğaya zarar vermeyen, geri dönüşümden kazanılan alternatif malzemelerin icadı, tasarımı, üretimi ve ulusal ya da uluslararası pazarlaması alanlarında faaliyet gösterir. Şirket yukarıda belirtilen amacına erişebilmek için; 1- Başlıca reklam brandaları, otoyol lastikleri, karton kutular, vinil ya da elyaf içeren her türlü petrol türevi malzeme ve maddeler öncelikli olarak, geri dönüşüme dâhil etme konularında projeler hazırlayabilir ve atıkların geri kazanım ünitelerini projelendirebilir. 2- Yeraltı kaynak sularının artırılması, suların denize ulaşmadan yer altına ulaşmasına imkân verecek yer kaplama alternatif yapı malzemelerinin icat ve imalini gerçekleştirebilir, bu alternatif yapı malzemelerini geri dönüşümden sağlamaya yönelik yeni teknolojileri geliştirebilir, atık madde ithal edebilir ve bunları mamul madde halinde ihraç edip, dünyanın her ülkesinde geri dönüşüm tesisleri kurabilir. 3- Konusu ile ilgili her türlü ünite ve tesisi, yurtiçinde ve yurtdışında kurabilir, çalıştırabilir, bu konuda her türlü makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını alma, satma, kiralama, ithal ve ihraç etme faaliyetlerini gerçekleştirebilir. 4- Taşınır ve taşınmazları satın alabilir, inşa edebilir, kiraya verebilir, ipotek tahsis edebilir ve fes edebilir, menkul rehni alabilir veya verebilir, satış vaadi, rehin ve ipotekte dahil olmak üzere menkul ve gayrimenkulle ilgili olarak her çeşit ayni ve şahsi hakları ihdas edebilir. 5- Lisans, imtiyaz, marka, patent, know-how, teknik bilgi, sair fikri ve sınai mülkiyet haklarının iktisap edebilir, tecil ettirebilir, satın alabilir, kullanabilir, kiralayabilir, devredebilir, lisans verebilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir.

Adres: Ayazağa Mah.Kemerburgaz Cad. Ramazanogulları İş Mkz.No:33/2 Sarıyer