24 / 05 / 2022

Marsim Gayrimenkul Yatırım Ve Turizm Anonim Şirketi kuruldu!


Marsim Gayrimenkul Yatırım Ve Turizm Anonim Şirketi Bağcılar'da Münir Özkök ve Yusef Arslan ortaklığında kuruldu.Marsim Gayrimenkul Yatırım Ve Turizm Anonim Şirketi Bağcılar'da Münir Özkök ve Yusef Arslan ortaklığında kuruldu.

Marsim Gayrimenkul Yatırım Ve Turizm Anonim Şirketi konusu:
1. Otel, motel, kamping, pansiyon, tatil köyü, dinlenme evleri, termal istasyonu, plaj, pastane, lokanta, kafeterya, çay bahçesi, kıraathaneler, nargile salonları gibi konaklama, dinlenme, gezme, eğlenme, yiyecek ve içecek yerleri, komple turistik tesisler, yüzme havuzu, hamam, sauna, turistik alanlar, otoparklar, su sporları, kış sporları, doğa sporları, dağ turizmi, kaplıca turizmi, açık ve kapalı spor salonları, gece kulübü dağ,deniz ve diğer su spor ve eğlenceleri rafting,su kayağı,yüzme ve bu alandaki diğer dağ ve su sporlarına yönelik faaliyetler ve bu faaliyetler için gerekli tesis ve işletmeleri kiralayabilir, kiraya verebilir, devir alabilir, devir edebilir, inşaa edebilir veya satın alabilir, satabilir, işletebilir. 2. Şirket yurt içinde ve yurt dışında turizm hizmetleri sağlamak amacıyla seyahat acenteleri kurabilir, işletebilir, devir edebilir ve devir alabilir, daha önce kurulmuş bulunan acenteliklerin şubelerini kurabilir, işletebilir, iç ve dış turizm organizasyonlarını yapabilir, gezi turları düzenleyebilir, başka seyahat acenteleri tarafından düzenlenen bu tür turların biletlerini satabilir, bunlara ilişkin rezervasyonları yapabilir ve yaptırabilir, kara yoluyla yolcu taşımacılığı, tur ve rehberlik hizmetleri, ulaşım, konaklama ve konusu ile ilgili danışmanlık hizmetleri yapabilir, kara, deniz ve hava ulaştırma araçları biletlerini rezervasyonunu yapabilir, satın alabilir ve satabilir. 3. Her türlü turizm faaliyetlerinde bulunmak. 4. Yurtiçinde her türlü gayrimenkul alım satımını, kiralanmasını yönetmek ve gayrimenkul projeleri geliştirme faaliyetlerinde bulunmak. 5. Yurtiçinde ve yurtdışında yapılan binaları işletmek ve kiraya vermek için yurtiçinde ve yurtdışında her türlü inşaat taahhüt mühendislik işleri, bunların onarım restorasyon dekorasyonu, her türlü mühendislik müşavirlik etüd proje geliştirme hizmetleri ile yürürlükteki ithalat ihracat rejimi ve konuya ilişkin diğer mevzuata riayet etmek kaydıyla ve konusuyla ilgili her türlü malzemenin ithalatı ihracatı ve dahili ticareti faaliyetlerinde bulunmak. 6. Yurtiçinde her çeşit arazi ve arsanın iktisabı ile en iyi ve en verimli şekilde geliştirilip değerlendirilmesi için gerekli faaliyetleri icra etmek, bu kapsamda üzerlerine konut, otel, motel, turistik veya sınai tesis, iş hanı, veya iş merkezleriyle sair her türlü bina, inşa, tevsi, tadil etmek, onarmak, projelendirmek, bu binalar için arazi karşılığı inşaat işlerini taahhüt etmek veya üçüncü kişilere yaptırmak ve bu binaları bağımsız bölümler veya katlar halinde tamamen veya kısmen satmak. 7. Yurtiçinde gayrimenkullerin değerlendirilmesi ve geliştirilmesi ile ilgili olarak yapılacak inşaat işlerini organize etmek, yönetmek, yönlendirmek, bu amaçla genel müteahhitlik hizmetleri ifa etmek ve buna ilişkin sözleşmeleri akdetmek. Yurtiçinde satın aldığı toplu veya münferit konutları, iş hanlarını, otel, motel, tatil köyü, lokanta, sportif ve sosyal tesisler ve sair her türlü turistik tesisler ile garaj, otopark, akaryakıt istasyonlar ve işyerlerini yurtiçinde pazarlamak, satmak, kiralama, kiraya vermek, işletmek. 8. Gayrimenkuller üzerinde intifa hakkı kurabilir, bu hakkı kullanabilir, devremülk irtifakı kurabilir, sahip olduğu arsalar üzerinde ticari kar elde etmek maksadıyla üst hakkı yükümlüsü olabilir. 9. Özel sözleşme hükümleri müsait olmak kaydıyla, sahibi olduğu gayrimenkullarden kira geliri elde etmek maksadıyla üçüncü şahıslardan kiraladığı geyrimenkullere alt kira sözleşmesi ile üçüncü kişilere kiraya verebilir. Şirket bu amaçlarını gerçekleştirebilmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir; 1. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için, Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 2. Turizme yönelik otel, motel, bar, pansiyon, kamping, tatil köyleri, apart oteller, yeme içme tesisleri, eğlence yerleri kurmak, işletmek, işletmeye vermek, bu yerleri satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek. iş konusu dahilinde bulunan gerekli tüm taahhüt, proje, mühendislik, danışmanlık ve organizasyon faaliyetlerinde bulunabilir. 3. Şirket faaliyet için gerekli olan makineleri, yedek parçaları, ekipman ve araçları alıp satabilir, ithal ve ihraç edebilir. 4. Şirket faaliyet amacını gerçekleştirmek için piyasa araştırması yapabilir, uluslararası organizasyonlara hizmet sağlayabilir ve bu organizasyonlarla işbirliğinde bulunup, sözleşme akdedebilir, ülke içinde ve dışındaki fuarlara katılabilir, her türlü açık arttırımlara, arttırmalara ve eksiltmelere katılabilir. 5. Doğrudan yabancı yatırımlar kanunu ve yürürlükteki diğer kanunlar uyarınca gerekli izinlerin alınması koşuluyla, yabancı uzman ile personel çalıştırabilir. 6. Amaç ve konusunu gerçekleştirmek için gerekli ve uygun patent, tasarım, know-how, imtiyaz, franchise marka, teknik bilgi ve yardım ile lisanslar gibi gayrimaddi hakları ve fikri mülkiyet haklarını devralabilir, devredebilir, tescil ve terkin ettirebilir, kiralayabilir, kullanabilir, üzerinde başka türlü tasarruf edebilir ve bunlara ilişkin sözleşmeler akdedebilir, hukuki işlemler ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.

Adres: Bağlar Mah.Yalçın Koreş Cad.G Plus Sitesi G Plus Blok No:44b Bağcılar