Mata Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Mata Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu! Mata Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Mata Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ahmet Gömeç Yönetim Kurulu Başkanlığı, Akifcan Gömeç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Tolga Gömeç Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 50 bin TL sermaye ile, 10 Eylül'de kuruldu.

Mata Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Ahmet Gömeç Yönetim Kurulu Başkanlığı, Akifcan Gömeç Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Tolga Gömeç Yönetim Kurulu Üyeliği'nde 50 bin TL sermaye ile, 10 Eylül'de kuruldu. 


Mata Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; 1-Her türlü inşaat taahhüt işleri; Konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3-Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık artırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4-Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, telekomünikasyon, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. 5-Yurt içinde ve yurt dışında genel katma ve özel bütçeler kapsamındaki bütün daire, müessese ve kurumların yer altı ve yer üstü her türlü bayındırlık hizmetleri, karayolu, demiryolu kanal, köprü, tünel, menfez, liman, rıhtım, havuz, baraj, istinat duvarı, akarsu düzenlemesi, sulama tesisi inşaatlarını yapmak. 6-Şirket yurt içi ve yurt dışı yol, köprü, baraj, liman, okul, toplu konut ve hastane gibi bayındırlık tesisleri ile sınai ve turistik inşaat taahhüdünde bulunabilir. 7-Her türlü katı atık yönetimi, geri kazanım konularında projeler hazırlamak, işletilmesi, bakım ve onarımını yapmak. Atıklardan alternatif ısıtma ve soğutma teknolojileri ve alternatif su elde etme teknolojileri geliştirilmesi, tesisler kurulması, projelendirilme ve işletilmesi işlerini yapmak. 8-Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 9-Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 10-Her türlü inşaat madde ve malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 11-Her türlü sanayi ve inşaat boyaları iç ve dış cephe koruyucu boyaları, sentetik, selülozik, akrilik boyaların ve boya yan malzemelerinin imalatı, alım satımı, ithalatı ve ihracatı. 12-Her nevi boya maddeleri ve yan ürünlerinin, metal boyası, oto boyası, astar, plastik, yağlı, saten boya, tiner,macun benzeri mamul ve yarı mamul ürünlerin imali, ithali, ihracı. 13-Her türlü konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak. Isı yalıtımı, giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. 14-Her türlü binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak. 15-Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 16-Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 17-Dekorasyonla  ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı, çatı tadilat işleri yapmak. 18-Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bunlarla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. 19-Durum(haihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 20-İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 21-Konusuyla ilgili her türlü dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. 22-Her türlü ithalat ve ihracat işlerini gerçekleştirmek. Şirket amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki konularda faaliyette bulunabilir. a-Şirket konuları ile ilgili madde ve malzemelerin ihracat ve ithalatını kendi adına veya mümessil sıfatı ile yapar. b-Şirket, faaliyet konularına giren işleri bizzat gerçekleştirebileceği gibi bunları başka firma ve kuruluşlara da yaptırabilir. c-Şirket yukarıda sıralanan amaç ve konularını gerçekleştirmek için her türlü sınai, ticari, hukuki, idari ve mali işler yapar, teknik ve idari personel yetiştirir, bu amaç doğrultusunda ve sosyal amaçlı tesisler kurar,, gerekli izinleri almak şartı ile yabancı ülkelerden öğretmen ve eğitimci teknik personel getirir ve istihdam eder. d-Şirket konuları ile ilgili işleri yapan yerli, gerekli izinleri almak şartı ile yabancı gerçek ve tüzel kişilerle ortaklıklar kurabilir, Joint Venture anlaşmaları yapabilir, yurtiçinde ve yurtdışında kurulmuş şirketlere ortak olabilir, yurtiçinde ve yurtdışında holdinglere ve kuruluş halindeki şirketlere iştirak edebilir. Her türlü ortaklık ve ve iştirakleri başkalarına devredebilir. Yurtdışında ofisler açabilir. 


Mata Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Kadıköy, Sahrayıcedit Mahallesi, İnönü Caddesi 12/1