15 / 08 / 2022

Mayist İnşaat Elektrik Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Mayist İnşaat Elektrik Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi Şişli’de 500 bin TL sermaye bedeli ile Murat Yüzen tarafından kuruldu.Mayist İnşaat Elektrik Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi Şişli’de 500 bin TL sermaye bedeli ile Murat Yüzen tarafından kuruldu.

Mayist İnşaat Elektrik Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Şirketi konusu:
A-ELEKTRİK MALZEMELERİ 1-Şirket hertürlü elekrik,elektronik ve aydınlatma malzemelerinin,data,ses ve enerji kablolarının,tavaların,anahtar ve prizlerin, butonların,siviçlerin,sigorta ve otomatların, transistörlerin, diyotların,elektron tüplerinin,kondansatörlerin,otomasyon malzemlerinin, selflerin,zayıf akım transformatörlerinin,kontaktörlerin,kaçak akım rölelerinin,kumanda ve dağıtım panolarının,ısıtıcıların elektrik sayaçlarının, ampüllerin,balansların, akülerin, hoparlörlerin,anfilerin ve ses kumanda anahtarlarının,aydınlatma ve ışık sistemlerinin, led, spot,armatür,avize ve florasanların ve benzer elektrik ve elektronik malzemelerin ve bu malzemelerin yedek parça ve aksesuarlarının, güvenlik sistemlerinde kullanılan kamera, dedektörlerin, ups ve akülerin, dijital kayıt sistemlerinin imalatını,toptan ve perakende ticaretinin,ithalat ve ihracatını yapabilir,fason olarak üretebilir,ürettirebilir. 2-Şirket yeni nesil aydınlatma malzemelerini (led v.s.)kullanarak hertürlü bina,plaza,konut,köprü,havuz,sahne,iç ve dış mekan aydınlatmaları, ışıklandırmaları,görsel ışık ve görüntüleme,kayan yazı levhaları,tabelaları ve efektlerin planlamalarını, yazılımlarını,dizgi ve devreye alma işlemlerini,kablolamalarını, ve anahtar teslimi projelerini yapabilir,yaptırabilir,ithalat ve ihracatlarını toptan ve perakende ticaretlerini yapabilir. 3-Şirket hertürlü aydınlatma ile ilgili elektrik malzemelerinin,elektrik ve elektronik alanında kullanılan her türlü donanımın, mamül,yarı mamül,yardımcı ve yedek parçalarının toptan ve perakende ticaretinin yapabilir.ithalat ve ihracatını yapabilir. 4-Şirket hertürlü aydınlatma malzemelerinin,cihazlarının,alet,edavat ve aksamlarının,halojen ve normal spotların, ledlerin, armatürlerin,aksesuar ve ampullerin,güç transformatörlerinin, elektrik pano,sayaç ve motorlarının,elektromekanik iş alet ve makinelerinin,enerji kablo ve iletkenlerinin,elektronik devre,entegre elemanlarının imalatını,toptan ve perakende ticaretinin ithalat ve ihracatının yapabilir,yaptırabilir,fason ürettirebilir. B-İNŞAAT ve TAAHHÜT 1-Şirket hertürlü inşaat işleri yapabilir. Bütün alt yapı servisleri ile yerleşim birimleri, toplu ve tekli konutlar,iş merkezleri,sanat tesisleri, turizm sanayi yatırım tesisleri,fabrikalar, depolar,parklar, dinlenme ve eğlenme tesisleri,alışveriş merkezleri, hastahane, klinik, dispanser, otel, motel, kamping, çarşı, lokanta gibi taşınmaz varlıkların ve bunların alt yapı ve altyapı tesislerinin etüdü,projelendirilmesi, taahhüdü, yapımı, kurulması ve katkarşılığı inşaat işlerini yapabilir,yaptırabilir,katkarşılığı alabilir ve katkarşılığı verebilir bu işlerle ilgili taşeronluk yapabilir,taşeron çalıştırabilir. 2-Şirket hertürlü arsa ve tarlaları parselleyebilir, alımını,satımını pazarlamasını yapabilir ve bu arsaların üzerinde her türlü tekli, toplu konut ve işyeri inşaa edebilir.Hertürlü arsa üzerinde kat karşılığı olarak özel ve resmi inşaatlar yapabilir,yaptırabilir, pazarlayabilir, tekli ve toplu ait olsun veya olmasın kiralayabilir,kiraya verebilir, alabilir,satabilir ve bu taşınmazlar ile ilgili komisyonculuk faliyetlerinde bulunabilir. Hertürlü taşınmazlara ipotek alabilir,ipotek verebilir. 3-Şirket Yurt içi ve yurt dışı resmi ve özel kuruluşlara bina, yol, köprü, otoyol, sanayi tesisleri, hava alanları gölet, kanalizasyon, içme suyu şebekesi, metro, askeri ve sivil amaçlı her nevi liman ve bunların dahil olduğu komple tesisler terminaller, oteller, toplu konut,lojman ve sair inşaatları,peyzaj alanları,hafriyat işleri yapabilir,yaptırabilir, resmi ve özel ihalelerine katılabilir ve her türlü konut ve işyeri inşaatları ile ilgili taahhüt ve dekorasyon işleri yapabilir,yaptırabilir,taşeron olarak faaliyetlerde bulunabilir,taşeron çalıştırabilir. 4-Şirket gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında ve Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüslerinin, iktisadi devlet teşekküllerinin,kamu iktisadi kuruluşlarının,mahalli idarelerin, belediyelerin,yapı kooperatiflerinin,özel sektör kuruluşlarının yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkartılan veya ihalesiz olarak yapılabilen inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz,telekomünikasyon gibi altyapı işlerinin, hertürlü üst yapı, dekorasyon işleri ile ilgili, ihalelerine katılabilir, teklif verebilir,bu ihalelerle ilgili teklif alabilir,taahhütlerde bulunabilir,ihale şirkete kalırsa sözleşme gereği işi yapabilir ve teslim edebilir,bu işleri teşaron firmalara yaptırabilir ve taşeron olarak bu işleri yapabilir. 5-Şirket hertürlü yurtiçi, yurtdışında ve serbest bölgelerde her türlü bina,yol,fabrika,köprü,toplu ve münferit konut, han, çarşı, işyeri, sınai tesisler, devlet tekeli dışındaki maden,taş kum ocakları tesisleri gibi her ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.