MC2 Modern Uluslararası İnşaat Proje Yönetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi kuruldu!


MC2 Modern Uluslararası İnşaat Proje Yönetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi, Levent Irmak Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 3 Mart'ta Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Kardelen Sokak'ta kuruldu.MC2 Modern Uluslararası İnşaat Proje Yönetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi, Levent Irmak Yönetim Kurulu Başkanlığı'nda 50 bin TL sermaye ile 3 Mart'ta Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Kardelen Sokak'ta kuruldu. 


MC2 Modern Uluslararası İnşaat Proje Yönetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi iş konusu; A- Yurt içi ve yurt dışı her türlü inşaat mühendisliği ve mimari projelerin yapılması, yönetilmesi veya yaptırılması amacıyla her türlü mühendislik, mimarlık ve müşavirlik hizmetlerini vermek ve almak. Bu bağlamda, yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat taahhüt işleri; tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul, banka, benzinlik, plaza, konut, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işleri gibi her türlü altyapı ve üstyapı projeleri ve diğer her türlü resmi ve özel mühendislik ve mimari projeler için ihale öncesi ve ihale sonrası her türlü proje yönetim işlerinin yapılması ve yaptırılması. Bu bağlamda mühendislik ve mimari projeler için proje geliştirme ve fizibilite çalışmaları ve raporlama, teknik ve finansal planlama, etüt ve keşif çalışmaları, değer mühendisliği, tasarım yönetimi, ihale dokümanlarının hazırlanması ve hazırlatılması, ihale değerlendirme ve raporlama işlerinin yapılması ve yaptırılması, yüklenici seçimi, planlama ve iş programı hazırlanması, inşaat yönetimi, maliyet ve bütçe kontrolü, yüklenici yönetimi, kalite ve iş güvenliği yönetimi, satın alma, hak ediş düzenleme, teknik destek ve kontrol hizmetleri, geçici ve kesin kabulleri yapmak ve yaptırmak, sözleşme yönetimi, hak talepleri ve iş değişiklikleri yönetimi, uyuşmazlık çözümleme, gibi hizmetlerin verilmesi de dahil olmak üzere her türlü proje yönetim hizmetlerinin verilmesi ve alınması. B-Yukarıda bahsi geçen hizmetlerin ifası kapsamında yurt içi ve yurt dışında mühendislik ve mimarlık çalışmalarını yapmak ve yaptırmak üzere ofis ve bürolar açmak, eleman istihdam etmek.  C- Yukarıda bahsi geçen hizmetlerle ilgili yurt içi ve yurt dışında eğitim vermek, bu amaçla eğitim programları oluşturmak, müşavirlik ve danışmanlık hizmetleri vermek.  D- Mühendislik, mimarlık ve müşavirlik alanlarında yurt içi ve yurt dışındaki mesleki ve özelkurum ve kuruluşlara üye olmak, temsil etmek, ortak çalışmalar yapmak. E- Her türlü mimari plan proje çizimini ve taahhüdünü yapmak. Bunları uygulamaya koymak, fenni mesullük almak, proje ve inşaat yöneticiliği ve ilgili resmi kurumlardan her türlü inşaat ve iskan ruhsat işlemleri yapmak. çizmiş olduğu projeler üzerinde tadilat yapmak ve uygulamak. Üç boyutlu modelleme çizimi yapmak, peyzaj projesi ve uygulaması yapmak, dekorasyon yapmak, tadilat, rölöve, restorasyon ve onarım yapmak. Açılan yurt içi ve yurtdışı proje ihalelerine katılmak. Yurt içinden ve yurt dışından almış olduğu plan projelerin çizimi ve uygulamasını yapmak veya başka bir firma ile birlikte yürütmek. Harita ve imar mevzuatı konusunda danışmanlık ve müşavirlik hizmeti vermek.  F-Yurt içinde ve yurt dışında her türlü inşaat mühendisliği projelerinin yapılması, yönetilmesi veya yaptırılması, projelerinin tasdikinin yapılması ve yaptırılması, yapılmış bulunan projenin tadilat ve değişikliğinin yapılması ve yaptırılması, inşaat işlerinin tasarımlarının yapılması, projelendirilmesi, onaylattırılması ve bu proje ve planların kontrolü ve kontrollüğünün yapılması ve yaptırılması. G- Her türlü inşaat taahhüt işleri; tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, iş hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarşı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon işlerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak, satmak ve kiraya vermek. 


MC2 Modern Uluslararası İnşaat Proje Yönetim ve Danışmanlık Anonim Şirketi adres: Ataşehir, Barbaros Mahallesi, Kardelen Sokak, Paladium Tower No:2 / 41