12 / 08 / 2022

Medway Uluslararası Sağlık Turizmi Anonim Şirketi kuruldu! 


Medway Uluslararası Sağlık Turizmi Anonim Şirketi bugün Ataşehir'de Bedros Arda Kurçeren ve Talcon Uluslararası Yazılım ve Bil. Tek. A.Ş. ortaklığında kuruldu.Medway Uluslararası Sağlık Turizmi Anonim Şirketi bugün Ataşehir'de Bedros Arda Kurçeren ve Talcon Uluslararası Yazılım ve Bil. Tek. A.Ş. ortaklığında kuruldu.

Medway Uluslararası Sağlık Turizmi Anonim Şirketi konusu:
1) Yurtiçi ve yurtdışında sağlık turizmi faaliyetlerinde bulunmak. 2) Sağlık turizmi kapsamında yurtiçi ve yurtdışında, doktor, hastanelerle ilgili fiyat araştırması yapmak, doktor randevusu yada tıbbi işlem randevusu işlemlerini yapmak, tıbbi refakat ve rehberlik hizmetlerinde bulunmak. Hastanın ya da sağlık kontrolü için gelen sağlıklı kişinin konaklama, ulaşım aracı vb seyahat ihtiyaçlarının rezervasyonu, organizasyonu, ülke içinde ya da ülkeler arasında hasta transferinin sağlanması için organizasyon yapılması, hastanın sağlık ya da sağlık dışı harcamaları konusunda danışmanlık verilmesi. 3) Tanı ve Tedavi süreçleri konusunda, işlem öncesinde ya da sonrasında hastanın ihtiyaç duyacağı bilgiler hakkında danışmanlık hizmeti vermek, hizmeti alan kişinin kendi ülkesine ya da Türkiye içinde yaşadığı şehre döndüğünde uzaktan tıbbi danışmanlık desteğine devam etmek. 4) Tıbbi dokümanların kontrolü, organizasyonu, tıbbi süreçler hakkında bilgilendirme ve raporlamalar yapmak, 5) Her çeşit sağlık hizmetleri vermek üzere özel ve kamu tüm hastaneleri, görüntüleme merkezleri, laboratuvarlar, dal merkezleri, termal sağlık merkezleri ve daha birçok türdeki sağlık tesisleri ile; turizm acentaları ve seyahat şirketleri ile, kara-deniz-hava ulaşım şirketleri ile anlaşmalar yapmak, birlikte çalışmak, 6) Yurtiçi ve yurtdışı şahıs ya da kurumsal temsilciler ile anlaşmalar yapmak, yasalara uygun yöntemler içinde kalmak kaydıyla ülke sağlık turizm potansiyelinin, bu alanda hizmet veren kuruluşların tanıtımını yapmak, bu şahıs ya da kuruluşların bu organizasyonun dahilinde yer almalarını sağlamak 7) Faaliyet konularıyla ilgili acentelik belgesi almak, yurt içinde ve yurt dışında turizm acenteliği kurmak, yerli ve yabancı turistleri konaklatmak, tur düzenlemek. 8) Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 9) Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 10) Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 11) Her türlü gemi ve yat işletmeciliği yapmak, gemi ve yat kiralamak. 12) Ticari amaçlı her türlü motorlu araç kiralama hizmetleri verebilir. 13) Hava araçları ile ambulans hizmetleri vermek. 14) Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirlerarası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 15. Öğrenci ve personel taşımacılığı yapmak.