17 / 08 / 2022

Megapol Danışmanlık Gayrimenkul Ekspertiz Limited Şirketi kuruldu!


Megapol Danışmanlık Gayrimenkul Ekspertiz Limited Şirketi bugün Ataköy'de 20 bin TL sermaye bedeli ile Murat Kara tarafından kuruldu.Megapol Danışmanlık Gayrimenkul Ekspertiz Limited Şirketi bugün Ataköy'de 20 bin TL sermaye bedeli ile Murat Kara tarafından kuruldu.

Megapol Danışmanlık Gayrimenkul Ekspertiz Limited Şirketi konusu:
GAYRİMENKUL DANIŞMANLIK Her türlü gayrimenkullerle ilgili piyasa araştırması, fiyat analizi ve fizibilite çalışması yapmak. Tarla, arazi, Arsa, bina, iş yeri, konut v.b. gayrimenkuller ile bunlara bağlı hakların en etkin kullanım durumlarını ve geliştirilmiş proje değerleri hakkında görüş bildirmek. Gayrimenkuller ile bunlara bağlı ayrılmaz parçaların, gayrimenkul projeleri ile bunlara bağlı hak ve faydaların güncel, belirli bir tarih aralığı veya gelecekteki değerlerini etkileyen (yer, nitelik, nicelik, çevre koşulları, bayındırlık yatırımları v.b.) faktörleri dikkate alarak emsalleriyle karşılaştırmak, kira ve ederleri hakkında görüş bildirmek. Gayrimenkul danışmanlığı ve ekspertiz faaliyetlerinde bulunmak. EMLAK Her türlü gayrimenkulü almak, satmak ve komisyonculuğunu yapmak. Yabancıların mal edinme yasalarından faydalanarak edinecekleri gayri menkuller üzerinde gerekli araştırmalar yapmak ve bunları satın almaları sonucunda gerekli ve kamu kurum ve kuruluşlarındaki işlemleri takip etmek. Her türlü arazi, arsa, daire, ev, dükkan, iş yeri ve diğer emlak alımı, satımı ve kiralanmasına aracılık etmek. OTOMOTİV Her türlü motorlu taşıt ticareti, otobüs, minibüs, midibüs, kamyon, kamyonet, traktör, taksi, motosiklet, bisiklet, treyler ve bunlara benzer motorlu ve motorsuz kara, hava, deniz taşıtlarının, greyder, silindir v.b. ağır iş ve sanayi makineleri ile bunların yedek parçalarının toptan ve perakende alımı satımı ve kiralanmasını, ithalat ve ihracatını yapmak. Bakım ve onarım hizmetleri için servisler açmak. TURİZM VE TAŞIMACILIK Yerli ve yabancı turistlere rehberlik ve danışmanlık yapmak. Yurtiçi ve yurtdışında, turizme yönelik, her türlü faaliyette bulunmak. Turizme yönelik tesisler kurmak. Dinlenme yeri, eğlenme yeri, Restaurant ve v.b yerler açmak. Her türlü rezervasyon ve organizasyon işlerini yapmak. Turistik hediyelik eşya ve el sanatlarının imalatını, alım ve satımını, ithalat ve ihracatı ile pazarlamasını yapmak. Öğrenci, personel, kargo v.b taşımacılık faaliyetlerinde bulunmak. Her türlü Deniz, hava ve kara taşımacılığı faaliyetlerine iştigal etmek, bu konularda aracılık, komisyonculuk ve rehberlik yapmak. ALIM SATIM İÇ VE DIŞ TİCARET Alım-satım , iç ve dış ticarete konu her türlü malzemenin, inşaat malzemeleri, nalburiye ve izolasyon ve Yalıtım Malzemeleri , kimyevi madde, ağaç ve metalden mamul her türlü mobilya ve ahşap eşya, MDF, kereste, elektrik ve aydınlatma malzemeleri, her türlü makine, cihaz ve teçhizat, iklimlendirme ve havalandırma cihaz ve malzemeleri, dayanıklı tüketim malları ile elektronik cihazlar , beyaz eşyalar, halı, kilim, hediyelik eşya , oyuncak, bijuteri ve boya, Kozmetik ,optik malzemeler, bilgisayar, Kırtasiye, her türlü tekstil ve konfeksiyon ürünleri ile ev tekstilinin, Yaş ve kuru gıdalar , konserveler, bakliyatlar, bitkisel ve hayvansal ürün ile deniz ürünlerinin alım satımı ithalat ve ihracatını yapmak. iç ve dış piyasalardan alışverişe konu her cins emtianın ticaretini, İhracatçı firmalara temini, üretilmesi, ithalat ve ihracatının yapılması. ŞİRKET YUKARIDA YAZILI KONULAR İÇİN, AŞAĞIDA YAZILI İŞLEMLERLE İŞTİGAL EDECEKTİR. Bilcümle ticaret, sanayi ve sair muameleleri yapmak. Şirketin konuları ile ilgili tesisler kurmak. Araç-gereç, ham maddeler ile yarı mamul maddelerin, ticari emtianın imali, ithali, ihracı ile ticaretini yapmak. Şirket için gerekli gayrimenkulü, araç, gereç, demirbaş, teçhizat ve emtiayı almak, satmak, devretmek, ipotek ve teminat vermek; bunlar üzerinde ayni haklar ve tasarruflar tesis etmek. Yabancı hakiki ve hükmü şahıslar ile şirket teşkili ve mevcut ticari işlemlere iştirak etmek, ortaklıklar ve iş birlikleri kurmak. Müteahhitlik veya taşeronluk yapmak. Şirketin borçlarının ve alacaklarının temini için, şirkete veya üçüncü kişilere ait menkul ya da gayrimenkulleri ipotek vermek, ipotek almak, rehin vermek, rehin almak, ipotekleri fek ve tadil etmek. Konusu ile ilgili ihalelere girmek, ortak girişimler tesis etmek. Şubeler açmak, konusu ile ilgili işlerde mümessillik acentelik, bayilik, komisyonculuk anlaşmaları yapmak; imtiyaz ve telif haklarını, alameti farika ve marka haklarını almak, kiralamak, satmak; lisans anlaşmaları yapmak. Finans kurumları ile ilgili her türlü işlemi yapmak. Teminat mektubu almak. Kredi kullanmak.