Mehmet Okay: Emsal artışı kent dışına uygulanmalı!

Mehmet Okay: Emsal artışı kent dışına uygulanmalı!

İstanbul’da kentsel dönüşümün devletin arazilerinin işgaliyle başladığını belirten Ant Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Okay, işgal edilen bölgelerin bugün kentin kendisi haline geldiğini söylediİstanbul’da kentsel dönüşümün devletin arazilerinin işgaliyle başladığını belirten Ant Yapı Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Okay, işgal edilen bölgelerin bugün kentin kendisi haline geldiğini söyledi.

Bu kavramın kentte nasıl uygulanacağını sorarak sözlerine devam eden Okay, işgal edilen arazilerin gecekondu laştığını, bu evlere tapu verilmesi , imar değişiklikleri ve emsal artırı şı ile müthiş bir rant yaratıl dığına dikkat çekti.

Altyapısı olmayan bu yerlerin satılması veya yapılaşmasıyla bugün kentsel dönüşüm diye bir ihtiyacın doğduğuna parmak basan denen Okay, “Belediye başkanlarımız canla başla buralara hizmet götürerek sorunlarını çözmeye çalışıyor. Öncelikle bu gidişata bir ‘dur ’ denmesi ve sağlıklı bir şehir geliş imi için haksız kazancın önünün kesilmesi gerek” dedi.

Kentsel dönüşümün ilk ayaklarından birisini de kentten köye dönüşü teşvik olarak açıklayan Okay, “Bununla birlikte emsal artışı verilmeden eski binaların yıkılıp yerine tarihi dokuyu bozmadan deprem dayanıklı konutlar üretilme li , alt yapı kurulmalı. Ekonomik değer yarat ılması için emsal artışı şehir dışında yeni gelişen ve doğru planlanmış bölgelere verilmeli. Geniş bir raylı toplu taşıma ağı kurulma lı . Tabiî ki bu bölgelere tüm şehir fonksiyonlarını (Okul, Hastane, kültür ve ticaret merkezleri, sanayi alanları … vb.) toplayarak dört dörtlük yeni yaşam alanları geliştirilmeli ” diye konuştu.

Mehmet Okay’ın dönüşüm formülü:
1- Gecekondu bölgelerinden haksız kazanç elde edilmesi önlenmeli.
2- Ekonomik değer yaratılması için emsal artışı şehir dışında yeni gelişen ve doğru planlanmış bölgelere verilmeli. Tabiî ki bu bölgelere tüm şehir fonksiyonları toplanarak dört dörtlük yeni yaşam alanları geliştirilmeli.
3- Geniş bir raylı toplu taşıma ağı kurulmalı.