Memplus İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Memplus İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu! Memplus İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Memplus İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ahmet Murat Çardak ve Erim Zeki Berberoğlu ortaklığıyla 5 milyon TL sermaye ile 1 Şubat'ta Kadıköy'de kuruldu.

Memplus İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Ahmet Murat Çardak ve Erim Zeki Berberoğlu ortaklığıyla 5 milyon TL sermaye ile 1 Şubat'ta Kadıköy'de kuruldu. 


Memplus İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu; Madde 3-Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır    İNŞAAT TAAHHÜT  - İnşaat taahhüt işleri; konut, işyeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. -  Yurt içinde ve yurt dışında  resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut, iş hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. - Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak  küçük ve büyük yapıların  inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. - Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su, kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon işlerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. - Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. - Havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. - Dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri, mantolama vs. işleri yapmak. - Mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. - Mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. - Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. - Bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. - Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. - İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. - Konusuyla ilgili  dengeleme, hesaplama, yazım ve çizim işlerinin yapımı. - Konut, fabrika, atölye ve benzeri binalara çatı izolasyonu, dış cephe izolasyonu yapmak.Isı yalıtımlı,giydirmeli dış cephe kaplama işleri yapmak. -  binaların ısı ve su yalıtım malzemelerinin imalatı, ithalatı ve ihracatını yapmak   DEMİR-ÇELİK - Demir-çelik ürünleri; Saç, çinko, pirinç, bakır, sarı, zamak, galvaniz saç, külçe, platina, U demiri, L demiri, flanş, boru eklenti parçalarının alımı, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. - Boru, dikişli ve çelik çekme boru ve bunların bağlantı parçalarının alımı, satımı, ihracatını ve ithalatını yapmak.  MADENCİLİK   - Yeraltı ve yer üstü maden ve tabii kaynakların mevcut kanunlara uygun olarak çıkartılması, işletilmesi, satın alınması ve kiraya verilmesi; - Maden arama ruhsatnamesi almak, maden aramak, işletme hakkı talep etmek, işletme ruhsatnamesi ve işletme imtiyazı olmak, devri kabil maden haklarını devir almak. - İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile  maden, mermer, taş, kireç, kil, kömür ocakları işletmeciliği yapmak. - İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile şirket endüstriyel hammaddeleri, kil grupları, kaolen, diatomit, feldispot, kuars ve kuarsitler, talk, profilit, boroks, kalsit ve maden kapsamına giren tüm ürünlerin aranması, çıkartılması, işlenmesi, alımı satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. - İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile  kesilebilir ve parlatabilir tüm taşlar; mermer, granit, diahaz, travarten, oniks, bozalt gibi taşların aranması, çıkartılması, işlenmesi, alım satımı, ithalat ve ihracatını gerçekleştirmek. - İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her türlü yarı kıymetli ve kıymetli taşlar, opal, beril grupları, zümrüt, elmas, yakut, sipinel, agat ve ağaç agat tüm silis grubu taşların  aranması, çıkartılması, işlenmesi. - İlgili mevzuata riayet etmek koşulu ile her nevi kömür ocaklar açmak, işletmek. - Kok kömürü, mangal kömürü, linyit kömürü alım satımı, ithalat ve ihracatını yapmak. - Yakıt olarak kullanılan horman ürünlerinden başta odun olmak üzere ve diğer türevi alımı satımı, pazarlanması, ithalat ve ihracatını yapmak.   ELEKTRİK MALZEMELERİ - Elektrikli ve elektronik kontrol aletleri, elektronik devre elemanları, iletken, yarı iletken ve entegre devre elemanları, mikroçipler ve bunların birleştirme elemanlarının alım, satımı ile ithalat ve ihracatını yapmak. - Elektrik ve elektronik donanımlı pano, makine, elektrikli küçük el aletlerinin üretimini  yapabilir, bunları yurtiçi ve yurtdışına satabilir. 


Memplus İnşaat Taahhüt Yapı Malzemeleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Kadıköy, Göztepe Mahallesi, Nadirağa Sokak 4 / 9