Menekşe Proje Yapı İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Menekşe Proje Yapı İnşaat Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Menekşe Proje Yapı İnşaat Ticaret Limited Şirketi bugün Beylikdüzü'nde 100 bin TL sermaye bedeli ile Ferzende Çakmak ve Seyda Ünlü ortaklığında kuruldu.


Menekşe Proje Yapı İnşaat Ticaret Limited Şirketi bugün Beylikdüzü'nde 100 bin TL sermaye bedeli ile Ferzende Çakmak ve Seyda Ünlü ortaklığında kuruldu.

Menekşe Proje Yapı İnşaat Ticaret Limited Şirketi konusu:
1). Her türlü inşaat taahhüt isleri; konut, is yeri, ticarethane inşaatlarını yapmak, satmak, kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. 2). Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj isleri yapmak ve müstakil konut, is hanları, fabrikalar, yollar, baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köyleri inşa etmek ve kiraya vermek. 3). Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde, resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf, açık arttırma, eksiltme, teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat islerini anahtar teslimi taahhüt etmek. 4)). Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların, kamu iktisadi teşebbüsleri, iktisadi devlet teşekkülleri, kamu iktisadi kuruluşları, kamu bütçeli daireler, mahalli idareler, belediyeler, yapı kooperatifleri, özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat, elektrik, tesisat, yol, su,kanalizasyon, doğalgaz, altyapı, üstyapı, dekorasyon, restorasyon islerinin yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak, teklif vermek, ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği isi yapmak ve teslim etmek. 5). Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. 6). Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. 7). Her türlü dekorasyon isleri, tamirat ve boya isleri yapmak. 8). Her türlü mimarlık hizmetleri vermek, şehir ve imar planları hazırlamak, uygulamalarını yapmak. 9). Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. 10). Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi, boya, parke ve cam cila, duvar kağıdı, halıfleks, asma tavan-kartonpiyer, fayans-kalebodur, su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat isleri yapmak. 11). Her türlü bina, büro, tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık, mühendislik, teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan, proje, teknik hesaplar, danışmanlık, etüd, araştırma, tasarım, fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve isletmek. 12). Durum (halihazır), kadastro, yeraltı maden ocakları, deniz dibi, Tünel ve baraj, yol, su, kanalizasyon, boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. 13). Islah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. 14). Konusuyla ilgili her türlü dengeleme,hesaplama,yazım ve çizim islerinin yapımı. 15) Her türlü inşaat malzemelerinin alımı,satımı,ithalat ve ihracatını yapmak. 16) Emlak Danışmanlığı yapmak. 17) Her türlü Gayrimenkullerin alımı,satımı, kiralamasını yapmak. 18) Şehircilik ve kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili inşaat taahhüt isi yapmak, Gayrimenkuller üzerine, inşaat yapmak, Gerekli anlaşma ve sözleşmeleri yapmak, bu konu ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek. 19) Her türlü yaş ve kuru gıdaların, konservelerin, sıcak ve soğuk içeceklerin, alımı,satımı,ithalat ve ihracatını yapmak. 20). Yurt içinde ve yurt dışında turistik amaçlı geziler ve turlar düzenlemek. Yerli ve yabancı turistlerin yurt içinde ve yurt dışında konaklama, seyahat taşıma, rehberlik hizmetlerini yürütmek. 21). Her türlü seyahat acenteleri kurmak, kurulmuş acentelere ortak olmak. 22). Uçak, otobüs, gemi gibi tüm ulaşım araçları için her türlü bileti satmak ve bu maksatla bilet satış yerleri açmak. 23).Her türlü hava, deniz, kara vasıtaları ile şehir içi, şehirler arası ve uluslararası yolcu taşımacılığı yapmak. 24) Eğitim ve öğretim hizmetleri konusunda Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının izin verdiği her seviyede ana okulu, ilköğretim okulu, lise, yüksek okul ve üniversite açabilir, işletebilir. 25) Lise ve fakültelere hazırlık kursları, yabancı dil kursları açmak. 26) Çeşitli mesleki alanlarda beceri kazandırmak maksadıyla sanat ve mesleğe yönelik (bilgisayar, daktilo, muhasebe, modelistlik, stilistlik) eğitim ve öğretim vermek, özel dershane ve kurs açıp işletmek. 27) Şirket yurt içinde sürücü belgesi vermek amacıyla sürücü kursları açabilir, işletebilir. 28) Eğitim ve öğretim amaçlı her türlü laboratuar kurmak, araç ve gereç, doküman ve laboratuar malzemelerinin alımı, satımı, ithal ve ihracını yapmak.

Adres: Barış Mah.Karadeniz Cad.Altın Kent Sit.B1 Apt.No.16/11 Beylikdüzü