Menemen'de icradan 2.2 milyon TL'ye satılık 4 tarım arazisi!

Menemen'de icradan 2.2 milyon TL'ye satılık 4 tarım arazisi!

Menemen İcra Dairesi; Menemen ilçesi, Musabey köyü, Armutalanı mevkiinde yer alan 4 tarım arazisini toplamda 2 milyon 205 bin 78 TL'den satışa çıkarıyor. İhalesi; 17 Kasım'da yapılacak.


Menemen İcra Dairesi; Menemen ilçesi, Musabey köyü, Armutalanı mevkiinde yer alan 4 tarım arazisini satışa çıkarıyor. Söz konusu arazilerin toplam bedeli 2 milyon 205 bin 78 TL olarak belirlendi. 


İhalesi; 17 Kasım 2014 tarihinde 09:30 itibariyle Menemen Adliyesi Zemin Kat Mezat Salonu'nda açık artırma sureti ile yapılacak.İhale ilanı


GM.SATIŞ 

İCRA MÜDÜRLÜĞÜ - Evrak No: 2010/1012E


T.C. MENEMEN İCRA DAİRESİ


2010/1012 ESAS


TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI


Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:


1 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri :  İzmir  ili, Menemen ilçesi, Musabey köyü, Armutalanı mevki, 30 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz 29.917,00 m2 alana sahip olup tarla vasfı ile tam hisseli olarak tapuda kayıtlıdır. Taşınmazın toprak yapısı milli-tınlı bünyededir. Düz, taşsız, Sulanabilir, derin profilli, ekilip-dikilebilir olan taşınmaz taban tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmaz, yörede yetiştiriciliği yapılan her türlü tarla tarımına müsaittir. Taşınmaz toplulaştırma işlemi gördüğünden sulama kanalı ve kadastro yolu bulunmaktadır.


Adresi : Musabey köyü, Armutalanı mevki, 30 ada, 3 parsel


Yüzölçümü : 29.917,00 m2


Arsa Payı : Tam hisse


imar Durumu : Uygulama imar planı dışında 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında tarım alanı ve taşkına maruz alanda kalmaktadır


Kıymeti :418.838,00 TL


KDV Oranı :%18


Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir


1. Sahş Günü : 17/11/2014 günü 09:30 - 09:40 arası


2. Satış Günü : 15/12/2014 günü 09:30 - 09:40 arası


Satış Yeri : Menemen Adliyesi Zemin Kat Mezat Salonu Menemen/İZMİR


2 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İzmir ili, Menemen ilçesi, Musabey köyü, Köycivan mevki, 68 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz 50.124,00 m2 alana sahip olup tarla vasfı ile tam hisseli olarak tapuda kayıtlıdır. Taşınmazın toprak yapısı milli-tınlı bünyededir. Düz, taşsız, Sulanabilir, derin profilli, ekilip-dikilebilir olan taşınmaz taban tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmaz, yörede yetiştiriciliği yapılan her türlü tarla tarımına müsaittir. Taşınmaz toplulaştırma işlemi gördüğünden sulama kanalı ve kadastro yolu bulunmaktadır.


Adresi : Musabey köyü, Köycivan mevki, 68 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz


Yüzölçümü : 50.124,00 m2


Arsa Payı : Tam hisse


İmar Durumu : Uygulama imar planı dışında 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında tarım alanı ve taşkına maruz alanda kalmaktadır


Kıymeti :631.562,40 TL


KDV Oranı :%18


Kaydındaki Şerhler : 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 7. Maddesine göre belirtme - Türkiye


Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ )


1. Satış Günü 17/11/2014 günü 10:00 - 10:10 arası


2. Satış Günü 15/12/2014 günü 10:00 - 10:10 arası


Satış Yeri Menemen Adliyesi Zemin Kat Mezat Salonu Menemen/İZMİR


3 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İzmir ili, Menemen ilçesi, Musabey köyü, Karaköy mevki, 45 ada, 3 parsel sayılı taşınmaz 78.438,00 m2 alana sahip olup tarla vasfı ile tam hisseli olarak tapuda kayıtlıdır. Taşınmazın toprak yapısı milli-tınlı bünyededir. Düz, taşsız, Sulanabilir, derin profilli, ekilip-dikilebilir olan taşınmaz taban tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmaz, yörede yetiştiriciliği yapılan her türlü tarla tarımına müsaittir. Taşınmaz toplulaştırma işlemi gördüğünden sulama kanalı ve kadastro yolu bulunmaktadır.


Adresi Musabey köyü, Karaköy mevki, 45 ada, 3 parsel


Yüzölçümü 78.438,00 m2


Arsa Payı


imar Durumu Tam hisse


Uygulama imar planı dışında 1/25000 ölçekli İzmir Büyükschir Bütünü Çevre Düzeni Planında tarım alanı ve taşkına maruz alanda kalmaktadır


Kıymeti : 1.098.132,00 TL


KDV Oranı :%18


Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydı gibidir


1. Satış Günü : 17/11/2014 günü 10:30 - 10:40 arası


2. Satış Günü : 15/12/2014 günü 10:30 - 10:40 arası


Satış Yeri : Menemen Adliyesi Zemin Kat Mezat Salonu Menemen/İZMİR


4 NO'LU TAŞINMAZIN


Özellikleri : İzmir ili, Menemen ilçesi, Musabey köyü, Karaköy mevki, 47 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz 4.039,00 m2 alana sahip olup tarla vasfı ile tam hisseli olarak tapuda kayıtlıdır. Taşınmazın toprak yapısı milli-tmlı bünyededir. Düz, taşsız, Sulanabilir, derin profilli, ekilip-dikilebilir olan taşınmaz taban tarım arazisi niteliğindedir. Taşınmaz, yörede yetiştiriciliği yapılan her türlü tarla tarımına müsaittir. Taşınmaz toplulaştırma işlemi gördüğünden sulama kanalı ve kadastro yolu bulunmaktadır.


Adresi : Musabey köyü, Karaköy mevki, 47 ada, 2 parsel sayılı taşınmaz


Yüzölçümü : 4.039,00 m2


Arsa Payı : Tam hisse


imar Durumu : Uygulama imar planı dışında 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında tarım alanı ve taşkına maruz alanda kalmaktadır


Kıymeti 56.546,00 TL


KDV Oranı %18


Kaydındaki Şerhler Tapu kaydı gibidir


1. Satış Günü 17/11/2014 günü 11:00 - 11:10 arası


2. Satış Günü 15/12/2014 günü 11:00 - 11:10 arası

 

Satış Yeri Menemen Adliyesi Zemin Kat Mezat Salonu Menemen/IZMIRSatış şartları:


1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan somaki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamım ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.


2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir.

Tellaliye resmi, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.


3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.


4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi


5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.


6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/1012 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları,


7- Satış ilanı taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğe çıkartılmış olup, ilgilerin adreslerinin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adreslerinin tebligat adresleri olarak kabul edileceği, bunların dışında^nca. adres tahkiki yapılmayacağı, elektronik ortamda yapılan satış ilanının tebligat yerine geçefcşgî '.ilan olunur.30/09/2014


(İİK m. 126)_


(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.


* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.


İhale ilanı için tıklayın