Mersin Silifke'de imar planı itirazları reddedildi!

Mersin Silifke'de imar planı itirazları reddedildi! Mersin Silifke'de imar planı itirazları reddedildi!

Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Mersin İli, Silifke İlçesi, Burunucu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan alanın imar planına yapılan itirazlar reddedildi...Özelleştirme kapsam ve programında bulunan Maliye Hazinesi adına kayıtlı Mersin İli, Silifke İlçesi, Burunucu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan, 147 bin 824,61 metrekare yüzölçümlü 1210 parsele "Gelişme Konut Alanı (Emsal:0,75; Yençok: 3 kat) Anaokulu Alanı (Emsal: 0,50, Yençok 2 kat), İlkokul Alanı (Emsal: 0,50; Yençok: 3 kat), cami (Emsal: 0,50, Yençok: serbest), Trafo, Park Alanı ve Yol" kararı getirilmesine ilişkin İdarece hazırlanan ve Kurulun 22.01.2018 tarihli ve 2018/16 sayılı Kararı ile onaylanan 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazlar reddedildi. 

Onaylanan imar planlarının Resmi Gazete'de yayımlanmasını müteakip askıya çıkarılmak üzere İdare tarafından ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine karar verildi.