10 / 12 / 2022

Mersin Toroslar'da 1 milyon TL'ye satılık arsa!

Mersin Toroslar'da 1 milyon TL'ye satılık arsa!

Mersin 1. Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Mersin ili Toroslar ilçesi Karaisalı köyündeki arsayı 1 milyon 94 bin 156 TL'den satışa çıkardı. Satış, 01 Haziran 2012 Cuma günü 13:30-13:45 saatleri arasında gerçekleştirilecekVerilen ilan şöyle;

 

MERSİN 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ SATIŞ MEMURLUĞUNDAN GAYRİMENKUL MAL AÇIK ARTTIRMA İLANI Esas No.: 2012/5 Satış. Mersin ili, Toroslar ilçesi, KaraisalI köyünde kain 65 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın tarafları arasında taksimi aynen mümkün olmadığından Mersin 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 22.12.2011 tarih ve 2011/133 esas, 2012/1758 karar sayılı olup, 16.02.2012 tarihinde kesinleşen ilamı ile satışına karar verildiğinden: TAŞINMAZ : Mersin ili, Toroslar ilçesi, Karaisalı köyünde kain 65 ada, 3 parsel sayılı 6796 M2.alana sahip arsa vasfında olup, tapu kaydında ise resmi kurum alanı olarak kayıtlıdır. Taşınmaz Akbelen konutlarının ve Hüseyin Okan Merzeci ilköğretim okulunun kuzey batısında 219 ve 220. caddenin kesiştiği yerdedir, ayrıca 219.caddeye doğudan, 97014 sokağa batıdan cephelidir. Taşınmazın her tarafında kısmen açılmış olan imar yolları mevcuttur. Taşınmazın üzerinde herhangi bir muktesat yoktur ve etrafında 3-4 katlı binalar mevcut olup, gelişmekte olan bir yerdir, Taşınmazın güneyinden ve kuzeyinden parelel olarak yüksek gerilim hattı geçmektedir. Tapu kaydında bu parsel aleyhine, 490, 491, 493, 494 parseller lehine bir çift su borusu geçme hakkı vardır.Taşınmazın bulunduğu yer Belediyenin her türlü hizmetinden faydalanmakta ve her semte ulaşımı kolayca sağlanacak durumdadır. Taşınmaz bu hali ile satışa çıkartılmıştır. MUAMMEN DEĞERİ: 1.094.156,OO.TL. SATIŞ GÜNÜ : 01.06.2012 Cuma Günü Saat 13.30-13.45 arasında Mersin 1 Sulh Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda yapılacaktır. 1- Arttırmaya iştirak edeceklerin yukarıda yazılı muhammen kıymetin (%20) nispetinde nakit veya Milli bir bankanın teminat mektubu vermeleri gerekmektedir. 2- Alıcıların satış saatinden evvel, gayrimenkulu görmüş, beğenmiş, şartnameyi tetkik etmiş ve tamamen kabul etmiş sayılacağından, bu hususlarla ilgili itirazlar sonradan dinlenemez. 3- işbu gayrimenkul açık arttırma ilanı, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dosyada açık bulundurulacaktır. İlanda yazılı olandan fazla bilgi almak isteyenlerin Memurluğumuzun yukarıda numarası yazılı satış dosyasına müracaat etmeleri gerekmektedir. 4- ipotek alacakları ile diğer alacaklıların (15) ONBEŞGÜN içerisinde Memuriyetimize müracaat etmeleri, aksi takdirde hakları, Tapu Sicili veya veraset belgesi ile sahip olanlar dışındakiler, satış parasının paylaştırmasından hariç kalırlar. 5- Gösterilen günde; Gayrimenkul, takdir edilen değerin %60 (Yüzde Altmış ) artı masraflarını geçmez ise; İhale 10 gün sonraya bırakılarak on gün sonra 11.06.2012 pazartesi günü aynı yer ve saatler arasında yapılacaktır. İkinci satış günüde %40 (Yüzde Kırk ) artı masraflarını geçmez ise SATIŞ YAPILAMAZ. 6- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini verilecek süre içerisinde (bu süre 10 Günü geçemez) ödemez ise ihale kararı fesih edilerek kendisinden evvel en çok teklifte bulunan kişiye arz ettiği bedel ile almaya razı olur ise o kişiye ihale olunur. Almaya razı olmaz veya bildirdiği adrese yapılacak tebligata rağmen bulunmaz ise, Gayrimenkul (7) YEDIGÜN SÜRE İLE YENİDEN İHALEYE ÇIKARTILIR. İki ihale arasında fark oldüğu taktirde aradaki fark ve geçen günler için hesap edilecek (Yürürlükteki yasaya göre) faiz alınacaktır. Bu masraflar, faiz ve iki ihale arasındaki fark, hiçbir hükme hacet kalmaksızın ihale alıcısından tahsil olunur. (İcra İflas Kanunun Md.:133) 7- Satış Tapu Kaydına göre yapılmaktadır. 8- Satış gününe kadar birikmiş vergi, masraflar ve tellaliye ile satış bedeli üzerinden alınması gereken %0.9,9 ilam harcı hissedarlara, satıştan sonraki ihale pul bedeli ile %18 KDV ile tapu alım harcı alıcıya aittir. 9- İşbu taşınmazın, ilanda ve şartnamede yazılı olduğu üzere satılacağı ilan olunur.12.04.2012 B. 24905 www.bik.gov.tr  İlan için tıklayın!   Geri Dön