25 / 05 / 2022

Mersin Yat Limanı'nın plan notu değişikliği mecliste!

Mersin Yat Limanı'nın plan notu değişikliği mecliste!

Mersin Yat Limanı'nın plan notu değişikliği meclis gündemine taşındı. CHP'li Gökçel, konuyla ilgili soru önergesi hazırladı...CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Mersin Yat Limanı'nın plan notu değişikliğine ilişkin soru önergesi hazırladı. Gökçel, sorusunun Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlandırılmasını istedi.

CHP'li Gökçel, ''Marinalar, yat turizmine hizmet için yapılmış, küçük teknelerin ve yatların barınmalarına ayrılmış, içinde onların ve kullanıcılarının her türlü gereksinimlerini karşılayabilecekleri limanlardır. Buna karşın Mersin Yat Limanı, restoranları, alışveriş merkezleri, sineması, spor merkeziyle kentin AVM'lerinden biri olarak faaliyet göstermekte, yat turizmine yönelik hizmetler aksesuar olarak kalmaktadır.

2010 senesinde, işletmecisine belirli süre ve koşullar altında verilen Mersin Yat Limanı’mn inşaat alanı 1/5000 ölçekli nazım imar planında inşaat alanı E=0.05 yapı yoğunluğu katsayısı ile, yükseklik 4.50 metre, asma kat yapılması halinde 5.50 metre ile sınırlandırılmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’mn 08.07.2013 tarih ve 10758 sayılı işlemi ile onaylanan Mersin İli Yenişehir İlçesi 1/1000 Ölçekli Yat T,imam İmar Planı plan notu değişikliği ile birlikte Mersin Yat Limanı’ndaki yapılaşma yoğunluğu katsayısı E=0.05’ten E=0.10’a, yapı yüksekliği 4.50/5.50 metreden 5.5/6.5 metreye çıkarılmıştır. Böylece Mersin Yat Limanı’nda 20981,70 metrekare büyüklüğünde bir inşaat alanı ortaya çıkmıştır.'' diye konuştu.

Gökçel, şu açıklamalarda bulundu: ''Yapı alanının iki katına çıkarılmasıyla alışveriş merkezine dönüşen Mersin Yat Limanı'nın işleticiye 2010’da verildiği düşünüldüğünde, 2013 yılında yapılan değişiklikle işletici lehine haksız bir kazanç oluştuğuna dair mevcut kamuoyu algısı yerinde görülecektir. Söz konusu plan notu değişikliğinden sonra işletici firma ile idare arasında yapılan sözleşmede, kamu yararına değişiklikler olup olmadığı bilinmemekte, bu durum da spekülasyonlara sebep olmaktadır.''

CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel'in soruları:
1- İstanbul’un yapı stoğu tespiti neden bir türlü tamamlanamıyor?

2- İstanbul’un yapı stoku tespiti adına; ilçe belediyeler, Büyükşehir belediyesi, özel sektör kuruluşları ve bakanlığınız tarafından 1999 yılından günümüze kadar yapılan harcamaların toplam tutarı nedir?