30 / 09 / 2022

Mersin'de 2 milyon TL'ye icradan silo ve fabrika!

Mersin'de 2 milyon TL'ye icradan silo ve fabrika!

T.C. Mersin 3. İcra Müdürlüğü, Mersin ili Akdeniz ilçesi Homurlu köyünde bulunan tahıl silosu ve fabrika binasını 2 milyon 55 bin 137 TL'den satışa çıkardı. İlk satış 19 Aralık 2011 Pazartesi günü 11:30-11:40 saatleri arasında yapılacakVerilen ilan şöyle;

T.C. MERSİN 3. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ TAŞINMAZIN AÇIK ARTTIRMA İLANI MERSİN 3. İCRA DAİRESİ 2008 / 2632 E. DOSYASINDAN

DOSYA NO: 2008/ 2632 E,

Satılmasına Karar Verilen Gayrimenkulun Cinsi, Kıymeti. Adedi, Evsafı:

Mersin ili, Akdeniz İlçesi, Homurtu Köyü, 127 ada, 8 parsel, 9,319,00 m2 yüzölçümlü, 4 adet Çelik Tahıl Silosu ve Tahıl deposu ve arsası vasfında kayıtlı taşın¬maz, adı geçen taşınmaz Akdeniz belediyesi imar planında taşınmazın yapılanma açısından TAKS=0.50, Hmax=12.50 mt. KDKÇA (konut dışı kentsel çalışma alanı) nında kaldığı, batısının tarımsal niteliği korunacak alan park ve Pazaryeri, güney ve batısının genelde ayrık nizam 2 katlı konut alanı olarak işaretli olduğu isabet etmek¬te olduğu bilirkişi raporuyla bildirilmiştir. Taşınmaz Anadolu Mahallesi Homurlu Caddesi No:49 Akdeniz/Mersin Adresindedir. Taşınmaz Mersin kent merkezinin 16.1 km, doğusunda, Atatürk bulvarının (D-400 karayolunun) 1.6 km. güneyinde, eski homurlu köyü yerleşim alanının kuzeyine bitişik konumda, batısı homurlu sokağa cepheli çevre düzenlemesi yapılmış parsel ve parsel üzerinde hububat siloları, depolar ve tesise ait müştemilatlar bulunan, tesis giriş kapısında Flavia MHD kimya lev¬hası asılı bulunan taşınmazdır. Taşınmazın kuzey bitişiğinden başlamak üzere gümrüklü antrepolar, meyve narenciye paketime ve depolama tesisleri bulunmakta, güney ve doğusundaki eski köy yerleşik alanı dışında kalan yakın bölgesi haricinde kalan kısımlar tarımsal alan ve ağırlıklı olarak narenciye bahçesi olarak kullanılan sulu tarım arazileridir. Taşınmaz belediyenin hizmetlerinden yararlanmakta, homurlu köyü içinden geçen toplu taşım araçları ile ulaşım sağlanmakta, bulunduğu yer ve konum itibarı ile ulaşım kolaylığı bulunmaktadır. Parsel sınırları, üzeri demir korkuluklu B.Arme bahçe duvarı ile çevrili olup, tesisin giriş çıkışı ağır vasıta giriş çıkışı¬na müsait, elektrikli raylı sürgülü demir kapının kontrolü danışma binasından yapılmaktadır. PARSEL ÜZERİNDEKİ MUHTESAT ÖZELLİKLERİ DEGERİMuhtesatlar 1 adet fabrika binası, 4 adet tahıl silosu ve silo taban betonu, 1 adet yükleme boşaltma ünitesi, tesis aydınlatma ünitesi ve direkleri, 1 adet 60 tonluk kantar, 1 adet 80 tonluk kantar, 2 adet trafo, 1 adet bekçi kulübesi ve giriş kapısı, demirli saha betonu ve dolgusu, betondan çevre ihata duvarlarından ibarettir. FABRİKA BİNASI Fen bilirkişi raporunda 2051,20m2 kapalı alan depo ve üstü ve yanları sonradan sacla kapatılmış 1000m2 miktarlı kapalı alan olarak tanımlanan yapılardan:2051,20 m2 büyüklüğündeki tahıl deposu olarak inşa edilen, 2. Sınıf B Grubu yapılar sınıfına giren, deterjan ve sabun paketleme üretim tesisi olarak kullanılan,önceki bilirki¬şi raporunda fabrika binası olarak tanımlanan tek katlı yapı,prefabrik öngerllmeli B.Arme kolon, kiriş ve aşıklardan taşıyıcı sistem türünde inşa edilmiş olup, çatısı oluk¬lu saç kaplama, bant pencereleri yer yer panjurlu demir doğrama, giriş kapısı taşıt giriş çıkışına müsait yatay sürgülü demir ve sacdan mamul yağlı boyalı demir doğra¬ma duvarların içi ve dışı akrilik boya, zemini araç sirkülasyonuna dayanıklı beton ve şap kaplamalıdır. Yapım yılı, mevcut durumu, kullanım şartları ve görünümü itibarı ile %20 oranında yıpranma payı tespit edilmiştir.Mevcut binanın güneyi ile kuzeydoğusuna bahçe duvarı ile çevrilmiş zemini beton kaplı sahaya sonradan demir doğra¬ma karkas olarak inşa edilmiş üstü ve yanları oluklu sac levhalarla kaplanmış, depolama amaçlı yanları yer yer açık sundurma tipinde İnşa edilmiş 1000 m2 büyük¬lüğüne sahip olup, 1 Sınıf B Grubu yapılar sınıfına girmektedir. Yapım yılı, mevcut durumu, kullanım şartları ve görünümü itibarı ile %20 oranında yıpranma payı tespit edilmiştir. TAHIL SİLOSU VE TAHIL SİLOSU TEMEL BETONU : Her biri 3. Sınıf A Grubu yapılar sınıfında imal edilmiş (imalat bedelinin % 30 sini kapsayan temel ve su basman grubu) Betonarme temel ve su basman betonarme betonu üzerine monte edilmiş, 22,37 mt çapında, 22 mt yüksekliğinde, 6434,2 m2 hacim kapa¬sitesinde çelik imalattan mamul dışları saç kaplı, 4 adet sllindirllk Tahıl Silosudur, Silo içerisinde özel havalandırma sistemi, mekanik tesisat ve elektrik tesisatı mev¬cuttur, Betonarme temel grubunda yapım yılı, mevcut durumu, kullanım şartları ve görünümü itibarı %10 oranında yıpranma yapı tespit edilmiştir. Mekanik donanım tesisat grubuna giren Silolarda (2004 yılı imalatı) mevcut durumu, kullanımı ve görünümü itibarı ilk yapım yılı için %10, sonraki ve beher kullanım y.ı)ı için %4 olmak üzere toplam keşif tarihi itibarı ile %34 oranında yıpranma payı tespit edilmiştir. YÜKLEME ÜNİTESİ: Siloların batısında bitişik konumda olup, teR katlı zemini beton kaplı çelik karkas olarak inşa edilmiş üstü ve yanları oluklu sac levhalarla kaplanmış, araç tahıl yükleme amaçlı yanları yer yer açık sundurma tipinde inşa edilmiş 300 m2 büyüklüğe sahip olup, 1. Sınıf B Grubu yapılar sınıfına girmektedir. Yapım yılı, mevcut durumu, kullanım şartlan ve görünümü itibarı ile % 10 oranında yıpranma payı tespit edilmiştir. SAHA BETONU VE DOLGUSU:Parsel sınırları içerisinde giriş kontrol noktasından itibaren yüksek tonajlı araçların sirkülasyonu için aşınmaya dayanıklı betonarme betonuyla kaplanmış sahanın yapımından önce dolgu ve stablizasyon işlerinin de yapılmış olduğu, çevrede oluşabilecek ani yağışlarda tesis ve açık sahasının etkilenmediği, saha içindeki yağışlar için drenaj kanallarının da yapılmış olduğu bilirkişi raporuyla bildirilmiştir. Saha beton kaplaması ve saha dolgusu¬nun (binalar ve silo alanları haricinde kalan)'nin toplamda 5967,80m2 alanda hort=0.50 mt yapılmış olduğu 2010 yılı piyasa fiyatlarına göre dolgunun m3 değerinin 10 TL olduğu, yapılan beton kaplama imalatı 1. sınıf A Grubu yapılar sınıfında olup değeri fiyatının %40'ını kapsamaktadır. Yapım yılı, kullanımı ve görünümü itibarı ile %20 oranında yıpranma payı tespit edilmiştir. ÇEVRE İSTİNAT DUVARI VE KAFES KORKULUKLAR:Parselin sınırları üzeri demir köşebent profillerine monte edilmiş demir kafes-panolar halinde monteli üzeri dikenli telli olup 400m2 dir. 800 m2 duvar B.Arme karkas türde inşa edilmiş olup, korkuluklar yağlı boya.duvarlar akrilik boyalıdır. Kafes panoların ve dikenli telin ve 2010 yılı piyasa fiyatlarına göre m2 değeri 25TL olduğu, betonarme duvar 1, sınıf A grubu yapılar sınıfında olup panolar dahil yapım yılı, kullanımı ve görünümü itibarı ile % 20 oranında yıpranma payı tespit edilmişdir. GİRİŞ KAPISI VE BEKÇİ KULÜBESİ: Tesis giriş kapısı demir doğra¬madan mamul yatay elektrikli kumandalı yağlı boyalı ağır vasıta giriş ve çıkışına müsait ölçülerde dizayn edilmiştir. Pvc imalattan mamul bekçi kulübesi tek odalı olup aynı zamanda elektronik kantar kumanda odası olarakta kullanılmaktadır. % 20 oranında yıpranma payı tespit edilmiştir. TESİS SAHA AYDINLATMAVE YANGIN TESݬSATI : Tesis giriş kapısından başlayarak binalar haricinde kalan açık alan aydınlatma ve yangın su tesisatı ve teferruatını kapsamaktadır. % 20 oranında yıpranma payı tespit edilmiştir. DİREK TİPİ TRAFO VE TEFERRUATI: Tesis elektrik ihtiyacını sağlayan şehir şebekesine bağlı Demir direk üstü 2 ad. Trafoda. % 20 oranında yıpranma payı tespit edilmiştir. KANTAR VE TEFERRUATLTesise girişte giriş kantarı silolar önünde çıkış kantarı olmak üzere 60 tonluk 2 ad. Kantarda % 20 oranın¬da yıpranma payı tespit edilmiştir. (Kıymet takdiri, kıymet takdirine itiraz davası neticesinden Mersin 2. İcra Hukuk Mahkemesinin 2010/12 E. Sayılı 2011/665 Karar sayılı 09,09,2011 tarihli kararıyla belirlenmiştir. Detaylı bilirkişi raporları icra dosyasında mevcut olup, dosyasında görülebilir,)

TAŞINMAZIN  2.055.137,00 TL MUHAMMEN BEDELLE SATIŞA ÇIKARTILMIŞTIR.

SATIŞ ŞARTLARI:

1 - Satış Mersin 3. icra müdürlüğünde aşağıda belirtilen gün ve saatlerde yapılacaktır. Birinci satış 19.12.2011 Pazartesi günü 11:30 -11:40 Saatleri arasında Mersin 3. icra müdürlüğünde tahmin edilen kıymetin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları mecmuunun ve satış masraflarını geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 29.12.2011 Perşembe günü aynı yerde ve aynı saatlerde ikinci arttırmaya çıkarıla¬caktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilememişse taşınmaz en çok arttıranın taahhüdü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Su kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin % 40 + satış masrafını geçmesi ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan ala¬cakların toplamından fazla ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Arttırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen kıymetin % 20 si nispetinde pey akçesi veya bu miktar kadar milli bir bankanın teminat mektubunu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir, ihale bedeli üzerinden yasal oranlarda KDV., damga vergisi, tapu alım harç ve masrafları ve tahliye, teslim giderleri alıcıya aittir. Birikmiş vergiler, tellaliye ve tapu satım harcı satış bedelinden ödenir.

3- ipotek sahibi alacaklılara diğer ilgililerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarının hususi ile faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile on beş gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi halde hakları tapu siciii ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaklardır.

4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir,

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak İsteyenlerin 2008/2632 E. sayılı dosya numarası ile müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 03.11.2011

(ic. it. K, 126)

(*) ilgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dâhildir.

B: 70076www.bik.gov.tr

İlan için tıklayın!
Geri Dön