Mersin'de icradan 1 milyon 277 bin TL'ye satılık arsa!

Mersin'de icradan 1 milyon 277 bin TL'ye satılık arsa!

Mersin 2. İcra Müdürlüğü, Mersin İli, Merkez Toroslar İlçesi, Yalınayak Köyü, 79 ada, 1 parselde yer alan 1.903 metrekare arsa vasıflı taşınmazın tamamını satışa sunuyor

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Mersin 2. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilan şu şekilde;

MERSİN 2. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

DOSYA NO: 2011/52 TAL.

Bir borçtan dolayı ipotekli. Mersin İli Merkez Toroslar ilçesi, Yalınayak Köyü nde Kain Toroslar Tapu Sicil Müd.nde 79 Ada 1 Parselde Kayıtlı 1903m2 Arsa vasıflı taşınmazın tamamının satılarak paraya çevrilmesine karar verilmiştir. İşbu satış ilanı, tapuda adresi bulunmayan ve tebligat yapılamayan ilgililere ilanen tebligat yerine kaim olacağı ilan olunur.

GAYRİMENKÜLLERİN İMAR DURUMU: Akdeniz Belediyesi 02.03.2011 tarih ve 258/1338 sayılı yazısınagöre; 1/1000 ölçekli uygulama imar planında inşaat ni¬zamı Küçük Sanatkarlar/Küçük Sanayi-Marangozlar- Mobilyacılar h=7 metre olup, parsele 86/2009 dosya numarası ile inşaat ruhsatı verilmiştir.

GAYRİMENKÜLLERİN HALİ HAZIR DURUMLARI ve KIYMETİ: Satışa konu yerdeki taşınmaz; Mersin İli, Akdeniz Mah., Çilek Mah. 63140 Sk. Mersin adresinde Tırmıl Sanayi içersinde Serbest Bölge otoban bağlantı yolunun (151.Cd.) 100 mt kuzeyinde, bu yola bağlantılı olan Tırmıl Sanayisi içinden geçen 138.Cd.ye 250mt mesafede yeralan ana ulaşım arterlerine direkt ulaşımı sağlayan bölgede bulunan 63140 nolu sokağa doğusu cepheli, 3 tarafı yol ile çevrili, çevre düzen¬lemesi ve bahçe duvarı yapılı parsel ve parsel üzerindeki 2 katlı idari bina ve bu binaya bitişik hangar türü (içersi büro ve müştemilatlı) tek katlı yapıdan ibaret faal işyeri olarak kullanılan taşmmazdır. Taşınmazın çevresi imalathane depo olarak kullanılan yapılardan müteşekkil olup, tamamı Belediye hizmetlerinden yararlanmakta, yakın civardaki caddelerden geçen toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Yol cepheleri brüt betonarme betonundan mamul bahçe duvarı ile çevrili, ağır vasıta giriş çıkışına müsait elektrikli yatay sürgülü demir kapılı, ağır taşıt sirkülasyonuna göre dizayn edilmiş, zemin ıslahı yapılmış aşınmaya dayanıklı beton saha ile kaplı parsel üzerinde bulunan 2 KATLI İDARE BİNASI: 2 kat toplamı brüt 200m2 büyüklüğünde, 4.sınıf A grubu yapı sınıfında inşaa edilmiş olup, zemin katı, giriş merdiven mahali, wc, büro ve mutfak-yemekhane ve yardımcı müştemilat odalarından, yangın merdiveninden, 1 .katı, merdiven mahali, wc, sekreterya, muhasebe, yönetim odası ve yangın merdiveninden müteşekkildir. Binanın dış cephesi akrilik boya ve cam giydirme cephe kaplamalıdır. Giriş kapısı fotoselli cam kapı, içkapıları ahşap amerkan kapı, pencereleri ahşap görünümlü pvc doğrama duvarları gömme armatür aydınlatmalı dekoratif asma tavanları alçalı saten boya, dekoratif aliminyum korkuluklu merdiven basamakları, renkji mermer kaplama ıslak hacim duvarları ve zemini seramik kaplamadır.

TEK KATLI HANGAR BİNASI: Brüt 600m2 büyüklüğe ve h.ort.= 10 mt(tepe mahya) iç yüksekliğe sahiptir. 3.sınıf A grubu yapı sınıfında betonarme temel ve çevre brüt betonarme duvar ve kolonlar üzeri çelik karkas olarak inşaa edilmiş yapıdır. Çatısı ve dış cephesi trapez oluklu saç levha ile kaplıdır. 2 adet demir sürgülü kapısı ağır taşıt giriş çıkışına müsait olup, zemini aşınmaya, ağır taşıt trafiğine, stoklamaya müsait betonarme betonu ile kaplıdır. Bina içersinde tek katlı büro yapısı ve müştemilatı dış cephesi akrilik boyalı, kapı ve pencereleri pvc doğrama, duvarlar plastik boya, ıslak hacimlerin duvarları ve zeminler karo seramik kaplıdır. Binalarda ve çevre düzenlenmesinde elektrik ve su tesisatı mevcut ve kullanılır vaziyettedir. Binaların yapımında ve çevre düzenlemesi kapsamında yapılan işlerin (saha aydınlatması, elektrik ve diğer tesisat, parsel zemin ıslahı, bahçe duvarı saha beton kaplaması v.b.) yapımında kullanılan malzeme ve işçilik 1 .sınıftır.
 
GAYRİMENKULUN KIYMETİ: Kesinleşmiş kıymet takdir raporuna göre; satışa konu taşınmaza toplam; 1.277.131,00 TL. (Birmilyonikiyüzyetmişyedibinyüzotuz-birTL.) kıymet taktir edilmiştir.

SATIŞ ŞARTLARI :

1- Gayrimenkulun 1. açık arttırmasının 15.08.2011 Pazartesi günü, saat 11,00 ile 11,10 arasında Çankaya Mh. istiklal Cd. Özel İdare İşhanı 6. kat Mersin 2. icra Müdürlüğü/MERSİN adresinde yapılacaktır. Bu açık arttırmada taşınmaza takdir edilen değerin % 60'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacaklılar varsa alacakları toplamını, ayrıca satış ve paylaştırma masraflarını geçmesi şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde ençok arttıranın taahhüdü saklı kalmak kaydıyla; Gayrimenkulun 2. açık arttırmasının 25.08.2011 Perşembe günü, saat 11,00 ile 11,10 arasında Çankaya Mh. İstiklal Cd. Özel İdare işhanı 6. kat Mersin 2. İcra Müdürlüğü/MERSİN adresinde yapılacaktır. Bu açık arttırmada satışı isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklar varsa bu alacaklar toplamını, satış ve paylaştırma masrafları ile takdir edilen değerin % 40'ını geçmesi şartıyla ençok artırana ihale olunur.

2- Açık arttırmaya katılmak isteyenlerin takdir edilen kıymetin % 20'si nispetinde nakit pey akçesi yada bu miktar kadar banka teminat mektubu vermesi gerekmekledir. Satış peşin para iledir. Alıcı istediği takdirde kendisine 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Katma değer vergisi, ihale damga pulu, alıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harcı satın alana ait olacaktır. Tellaliye resmi ve birikmiş emlak vergi borçları ile satıcı adına tahakkuk edecek 1/2 tapu harçları, satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla, diğer ilgililerin (*) varsa irtifak hakkı sahipleri de dahil olmak üzere bu gayrimenkul üzerindeki haklarını, faiz ve masrafa dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile 15 gün içinde Müdürlüğümüze bildirmeleri gerekir. Aksı takdirde, hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça, paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup, masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir, ilgililer kapsamına girenlere tebligat yapılamaması halinde gazete ilanı İLANEN TEBLİGAT yerine kaim olur

6- Satışa iştirak etmek isleyenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2011/52 TAL. sayılı dosya numarası ile Müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 04.07.2011
(İc.İf.K. 126) Yönetmelik ör.no;27 (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Mersin 2. İcra Müdürlüğü tarafından verilen ilanı görmek için tıklayınız


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com

pus