19 / 08 / 2022

Mersus Savunma Sanayi İnşaat Taşımacılık Danışmanlık Dış Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!


Mersus Savunma Sanayi İnşaat Taşımacılık Danışmanlık Dış Ticaret Anonim Şirketi Beşiktaş'ta Cemal Altınbaş tarafından kuruldu.Mersus Savunma Sanayi İnşaat Taşımacılık Danışmanlık Dış Ticaret Anonim Şirketi Beşiktaş'ta Cemal Altınbaş tarafından kuruldu.

Mersus Savunma Sanayi İnşaat Taşımacılık Danışmanlık Dış Ticaret Anonim Şirketi konusu:
A-İNŞAAT-Her türlü inşaat taahhüt işleri;konut,işyeri, ticarethane gibi yerlerin inşaatlarını yapmak,satmak,kendi hesabına arazi ve arsalar almak bunlar üzerinde veya başkalarına ait arsa ve araziler üzerinde kat karşılığı binalar yapmak. -Yurt içinde ve yurt dışında her türlü resmi ve özel sektöre ait inşaat taahhüt ve montaj işleri yapmak ve müstakil konut , iş hanları , fabrikalar , yollar , köprüler, tüneller , bentler , lojmanlar , idari binalar , limanlar , sondaj kuyuları , atölye , depo , spor tesisleri , kanalizasyonlar, arıtma tesisleri , içme suyu , boru ve depolarının inşaatı , baraj ve göletler, park ve bahçe düzenlemeleri ve turistik tesisler, tatil köylerivb.inşa etmek ve kiraya vermek. -Türkiye sınırları içinde veya yabancı ülkelerde , resmi ve özel kurum ve kuruluşları tarafından kapalı zarf , açık arttırma , eksiltme , teklif alma ve pazarlık usulü ile ihaleye çıkarılacak her türlü küçük ve büyük yapıların her türlü inşaat işlerini anahtar teslimi taahhüt etmek. -Türkiye Cumhuriyeti devleti bakanlıklarının ve bakanlığa bağlı resmi kuruluşların , kamu iktisadi teşebbüsleri , iktisadi devlet teşekkülleri , kamu iktisadi kuruluşları , kamu bütçeli daireler , mahalli idareler , belediyeler , yapı kooperatifleri , özel sektör kuruluşları tarafından yurt içinde ve yurt dışında ihaleye çıkarılan inşaat , elektrik , tesisat , yol , su , kanalizasyon , doğalgaz , altyapı , üstyapı , dekorasyon , peyzaj ve çevre düzelemeleri , restorasyon işlerinin vb. yeniden veya onarımı ihalelerine katılmak , teklif vermek , ihale şirkette kalırsa ihale sözleşmesi gereği işi yapmak ve teslim etmek. -Prefabrike inşaat ve meskenler yapmak, yaptırmak ve bunları satmak, kiraya vermek. -Her türlü havuz inşaatı ve arıtma işlemleri yapmak. -Her türlü dekorasyon işleri, tamirat ve boya işleri yapmak. -Her türlü mimarlık hizmetleri vermek , şehir ve imar planları hazırlamak , uygulamalarını yapmak. -Her türlü mühendislik hizmetleri vermek, proje ve uygulamalarını yapmak. -Dekorasyonla ilgili spor salonlarının saha çizimi , boya , parke ve cam cila , duvar kağıdı , halıfleks , asma tavan-kartonpiyer , fayans-kalebodur , su ve elektrik tesisatı,çatı tadilat işleri yapmak. -Her türlü bina , büro , tesis ve yapılar ile peyzaj mimarisi ve çevre düzenlemesi alanında mimarlık , mühendislik , teknik müşavirlik hizmetleri olarak plan , proje , teknik hesaplar , danışmanlık , etüd , araştırma , tasarım , fizibiliteler yapmak, bununla ilgili hizmet grupları oluşturmak ve işletmek. -Durum (halihazır) , kadastro, yeraltı maden ocakları , deniz dibi , Tünel ve baraj , yol, su , kanalizasyon , boru hattı gibi şerit haritalarının yapımı. Parselasyon planlarının yapımı. -İslah-imar planlarının yapımı ve uygulama işlemlerinin yapımı. -Konusuyla ilgili her türlü dengeleme , hesaplama ,yazım ve çizim işlerinin yapımı. -Yurtiçi ve yurtdışında her türlü yol çalışmaları , harfiyat , beton , asfallt , boru döşeme vb. çalışmaları yapmak ve taahütleri yerine getirmek. -Her türlü inşaat malzemelerin imalatı , alımı ve satımını yapmak. -Her türlü PVC , alüminyum , demir ve metal doğrama imalatı , alımı ve satımını yapmak. -Her türlü endüstriyel inşaat malzemeleri imalatı , alımı ve satımını yapmak. -Her türlü alt yapı üst yapı inşaat ve düzenlemelerini yapmak. B- SAVUNMA SANAYİ Şirket; her türlü paletli veya tekerlekli kara, deniz ve hava savunma araçları ile zırhlı güvenlik araçlarının, ticari maksatlı otobüs, kamyon, minibüs, midibüs, panel gibi mal ve yolcu ulaşım sistemlerinin, arazi aracı, traktör, treyler, semi-treyler ve benzeri taşıt araçlarının, ticari amaçla kullanılacak deniz ve hava araçlarının; gövdelerinin, karoserlerinin, motorlarının, şasilerinin ve benzer her türlü mekanik veya elektronik aksamının, askeri araçlarda kullanılan kule ve silah sistemlerinin ve benzeri alt sistemlerinin tasarımı, üretimi, ithali, montajı, bakımı, eğitimi ve tamiri, gerektiğinde bu araç veya alt sistemlerinin yenileştirmesi ve moderninazyonu, araç ve alt sistemlere ait üretim ve yedek parçalarının tedariki, bu konularda arge ve teknoloji geliştirme, ürünlerin iç ve dış satışı, toplu taşıma araçlarının işletilmesi, test merkezlerinin kurulması, diğer şirket ve kuruluşlara test ve sertifikalandırma hizmet satışı amacıyla kurulmuştur. Şirket bu amaçla özellikle aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir; a) Ortakları arasında dayanışma, yardımlaşma ve işbirliği sağlamak, b) Savunma sanayii ile ilgili, uluslararası veya yurt içi ihaleleri daha proje safhasında takip ederek, ortakların tek veya grup olarak hazırlanmalarını sağlamak ve / veya gerekiyorsa yabancı işbirliği organizasyonlarında yardımcı olmak, ortaklarını gelişmelerden haberdar etmek, c) Savunma sanayii projelerinin bir kül olarak kalkınma planlarında yer alması için, gerekli teşebbüslerde bulunmak ve bu suretle savunma sanayii ile ilgili yatırımların teşvik tedbirlerinde, gerekiyorsa ek teşvikler alarak en geniş şekilde yararlandırılmasını sağlamak, d) Teknolojik, sosyal, ekonomik politikalardaki gelişmeleri aktüel bir biçimde izleyerek, bunların tahlillerini yaptırmak ve sektöre muhtemel tesirlerini ve izlenmesi gerekli politikaları saptamak, e) Yurt içi ve uluslararası bilimsel araştırma, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.