Mesken Müdürlüğü arsa satacak

Mesken Müdürlüğü arsa satacak Mesken Müdürlüğü arsa satacak

Mesken Müdürlüğü Zeytinburnu'nda bulunan 40 metrekare arsayı satışa çıkardı.Mesken Müdürlüğü Zeytinburnu'nda bulunan 40 metrekare arsayı satışa çıkardı..İmar durumu Konut alanı olan arsanın Muhammen Bedeli 81 bin YTL .Söz konusu arsanın Geçici Teminat bedeli 2 bin 430 YTL olup İştirak Teminatı 8 bin 100 YTL olarak belirlendi.Açık teklif usulü uygulanacak ihale 7 Ekim 2008 tarihide saat 12:00'da İstanbul Büyükşehir Belediye Encümen Salonu'nda gerçekleşecek.Şartname bedeli 150 YTL olan İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.

İhale şartnamesi: Mesken Müdürlüğü Fuatpaşa Cad. No:66 -Mercan/İstanbul adresinden temin edilebilir.
Tel: 0212 514 15 07
Fax: 0 212 512 62 93