Metin Başer, Yeşil GYO yönetim kurulu üyesi oldu!

Metin Başer, Yeşil GYO yönetim kurulu üyesi oldu!

Yeşil GYO tarafından yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Fermani Özgür Altun'un yerine Metin Başer'in ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere seçilmesine karar verildi. Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yönetim kurulu üyesi hakkında açıklama yaptı.

Yeşil GYO 15 Şubat 2019 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Fermani Özgür Altun'un yerine Kurumsal Yönetim Komitesinin önerileri ile Metin Başer'in ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine karar verdi. 

Yeşil GYO'nun KAP açıklaması:
15.02.2019 tarihinde yapılan yönetim kurulu toplantısında Yönetim kurulu üyeliğinden ayrılan Fermani Özgür Altun'un yerine Kurumsal Yönetim Komitesinin önerileri ile Metin Başer'in ilk genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu madde 363 uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine,karar verilmiştir.

Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerileri ile,
Şirketimizde Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak görev yapan Hale Çırak'ın yerine İsmail Suna'nın Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi olarak atanmasına ve ayrıca Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi olarak görev yapmasına,
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ'in ( Seri:X, N16) 28/A maddesine göre oluşturulan denetimden sorumlu komitede; Hamdi Selçuk Tuğrul'un  komite başkanı ve Metin Başer'in  üye olarak görev yapmalarına,
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan kurumsal yönetim komitesine; Metin Başer'in komite başkanı, Hamdi Selçuk Tuğrul'un ve İsmail Suna'nın üye olarak görev yapmalarına, 
Yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir aday gösterme komitesi ile ücret komitesi oluşturulamaması nedeniyle kurumsal yönetim komitesinin bu komitelerin görevlerini de yerine getirmesine, 
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne göre oluşturulan Riskin Erken Saptanması Komitesine; Metin Başer'in komite başkanı, Hacı Bayram Gökhan'ın da üye olarak seçilmesine,
karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.