08 / 08 / 2022

Metropol Metal İnşaat Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!


Metropol Metal İnşaat Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Esenyurt'ta 500 bin TL sermaye bedeli ile Köksal Akıncı tarafından kuruldu.Metropol Metal İnşaat Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Esenyurt'ta 500 bin TL sermaye bedeli ile Köksal Akıncı tarafından kuruldu.

Metropol Metal İnşaat Geri Dönüşüm Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi konusu:
HURDA METAL 1.) Her Türlü Hurda Ve Malzemelerinin Alımı ve Satımı 2.) Her Türlü demir, saç, profil, köşebent, lama, paslanmazlar, sarı, bakır, alüminyum, çinko, bronz, malzemelerinin alımı ve satımı 3.) Her türlü pirinç, çubuk talaşı, sarı hurdası bakır hurdası alımı satımı 4.) Her türlü metal ve made4n sanayisi için gerekli kimyevi maddelerin alımı satımı gerektiğinde imalatı 5.) Bilumum hurda ve malzemelerinin alımı ve satımı ithali veya ihracı GERİ DÖNÜŞÜM 1-Sirketin sanayi, kentsel ve evsel atıklarının geri dönüşümüne ilişkin olarak; her türlü sanayi, kentsel ve evsel atıkların birer değerli hammadde olarak ait oldukları sanayilere geri dönüşümlerini sağlamak amacıyla şehir çöplerinin içinde bulunan hurda, hurda kâğıt, karton, alüminyum içecek kutuları, pet siseler, plastik kutu ve kaplar, tekstiller vs toplanarak alınıp satılması yada modern teknolojilerle organik atıklardan ayrıldıktan sonra granül hale getirilmesi, bunların granül halde veya ham olarak ilgili sanayilere alım, satımı, ithali ,ihracı, 2-Evsel ve kentsel atık ayrıştırma ve geri dönüşüm islerini yapmak, ve bunları yan mamul veya yan sanayi ürünü haline getirmek, 3-Her türlü hurda araç lastiklerinin içlerindeki çelik ve tekstiller ayrıldıktan sonra geriye kalan lastikler öğütülerek sanayi hammaddesi olarak alınıp satılması, 4-Her türlü hurda kabloların içlerinde bulunan bakır, alüminyum, çelik ve kablonun toplanması ve alımı, plastikleri ayrıştırılarak ilgili sanayilere alımı, satımı, 5-Bu amaçlarla hurda alım merkezleri, depoları açılması, gemi söküm işletmelerinin kurulması, her türlü metallerin hurda alım ve satımının yapılması, 6-Hurda metal, kâğıt, cam, plastik vs. mamullerin preslenmesi, eritilmesi, bu mamullerin toptan ve perakende alım satımı, ithalat ve ihracatı, 7-Dökme demir, demir, demir çelik, saç ve saçtan mamul eşya ve hurdaları, bakır, nikel, alüminyum, magnezyum , berilyum, kursun, çinko, kalay, başka adi madenler ve bunların hurdaları, adi madenlerden aletler, bıçakçı eşyası, sofra takımları ve hurdaları, adi madenlerden çeşitli eşyalar ve hurdaları; bu malların yurtiçinde ve yurtdışında pazarlanması, bunlar için gerekli pazarlama örgütlerinin kurulması veya mevcutlara iştirak edilmesi, bu malların satın alınması, satılması, ithali ve ihracı, 8-Konu ile ilgili taşımacılık hizmetleri yapmak, 9-Demir, çelik, bos LPG tüpleri, plastik, maden, tekstil, gıda ürünleri, çinko , makine, tornalar, sandıklı, paletli, torba veya kutu halindeki benzeri her türlü ürünün depolanması, muhafaza edilmesi yada soğuk hava depolama gerektiren hassas mallardan, klasik kuru yüklere kadar her türlü kargonun depolama hizmetinin verilmesi ve bu hizmetin karşılığında kiralanması, 10-Konusu ile ilgili her türlü ünite ve tesisi, yurtiçinde ve yurtdışında kurmak, çalıştırmak, bu konuda her türlü makine ve cihazlar ile bunların yedek parçalarını almak, satmak, kiralamak, ithal ve ihraç etmek, İNŞAAT 1.) İnşaat taahhüt ve müteahhitlik isleri yapmak, resmi ve özel inşaatlar yapmak. 2.) Resmi ve özel kamu kurum ve kuruluşların inşaat isleri, tüneller, limanlar, fabrikalar, yollar, köprüler, bentler, barajlar, lojmanlar, idare binaları gibi yapılar, resmi kurum ve hizmet binaları, beton, asfalt, karayolu, liman binaları, is hanları, ticari yapılar, atölyeler, imalathaneler ile her türlü toplu konut, kooperatif meskenleri, kara ve demir yolları, hava meydanları, istasyonlar, otogarlar, otoparklar, garajlar, çarsı mağaza, pazar işyeri, otel, motel, villa, pansiyon, hastane, cami, dispanser, sağlık merkezleri, ilk yardım tesisleri ve benzeri devlet yapıları gibi bayındırlık tesisleri, tatil köyleri, okul inşaatı, eğitim merkezleri, öğrenci yurtları, gölet ve iskele, turistik konaklama, uçuş pistleri, sportif ve tamamlayıcı tesisler ve petrol, doğalgaz boru hatları, kanal içme suyu, su kanalları, drenaj tesisleri, sulama ve kanalizasyon islerinin inşasını yapmak, taahhütlerde bulunmak. 3.) Şirket ahşap, yarı ahşap ve betonarme veya çelik konstrüksiyon toplu konut, özel konut, her türlü devlet inşaatları yapabilir. Kendi adına yapmış olduğu inşaatları pazarlayabilir. 4.) Kat karşılığı mesken ve işyerleri inşaatları yapmak, sözleşmeler yapmak, bu mesken ve işyerlerinin tadilat ve montaj isleri, peyzaj ve çevre düzenlemelerini yapmak. 5.) Yurt içi ve yurt dışında her türlü inşaat tesisat elektrik ve hafriyat konularında taahhütlerde bulunmak ve yerine getirmek, 6.) Yurt içi ve yurt dışında her türlü yol stabilize çalışmaları, beton, yol, asfalt çalışmaları yapmak ve taahhütleri yerine getirmek. 7.) Fabrika ve tesislerin komple inşaatının ve montaj islerinin yapımı ve petrol boru hatları, diğer boru hatları ,yüksek ve alçak gerilim elektrik tesisatları, enerji nakil hatları, telefon, telgraf ve diğer havi nakil hatları yapım ve montaj islerini, onarım değişim ve restorasyon islerini yapmak, yaptırmak. NAKLIYAT 1- Her türlü otobüs, kamyon, kamyonet, otomobil, minibüs, midibüs, treyler, çekici, motosiklet, şehir içi minibüs ile taşımacılık, tır gibi, kara araçları ile şehir içi, yurt içi ve yurt dışı eşya ve yolcu taşımacılığını yapmak, işletmek, işlettirmek, kiralamak, kiraya vermek. 2- Kara, deniz, hava araçları ile ilgili servisler vermek, ...ve anasözleşmesinde yazılı olan diğer işler.