Mimarlar Odası'ndan Bakırköy Belediyesi'ne dava!

Mimarlar Odası'ndan Bakırköy Belediyesi'ne dava!Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nin satışa çıkardığı 33 dönümlük yeşil alan için Bakırköy Belediyesi'ne dava açtı.


İstanbul Büyükkent Şubesi'nin satışa çıkardığı 33 dönümlük yeşil alanı için Bakırköy Belediyesi'ne Mimarlar Odası tarafından dava açıldı. Sabah'tan Barış Savaş'ın haberine göre;  TMMOB, İstanbul İdari Mahkemesi'ne ielttiği dava dilekçesinde, Bakırköy Belediye Meclisi'nin 7 Haziran'daki meclis toplantısında, CHP Grup Başkanı ve 8 meclis üyesi tarafından reddedilen 13 CHP'li meclis üyesinin evet oyuyla verilen kararın hem belediye hem de imar mevzuatına uygun olmadığını dile getirdi. Söz konusu satış kararının kamu yararına uyumlu olmadığı dile getirdi.

Kanal İstanbul'un girişi

Basınköy Mahallesi'ndeki yaklaşık 33 dönüm arazinin 1 Aralık 2006 tasdik tarihli 1/5000 ölçekli Bakırköy Florya Zümrütyuva Kısmı Nazım İmar Planında 'Yerleşime Uygun Olmayan Alan' ve "Yeşil Alan" fonksiyonunda olduğu kaydedildi. Mimarlar Odası, lokasyon itibariyle bir yanında Marmara Denizi diğer yanında Küçükçekmece Gölü'ne bakan, çevre yolu kenarındaki gayrimenkulun ayrıca Kanal İstanbul'un giriş noktası olduğu belirtti.

Mimarlar Odası

"Karar mevzuata uygun değil"

İmar Planlarında yeşil alan fonksiyonuna sahip gayrimenkulun açık ihale usulü ile satışının yapılmasına yönelik meclisten alınan kararın belediye mevzuatına uygun olmadığ belirtilen dilekçede, 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre meclisin kendisine ait yetkiyi başkasına devir etmesine yönelik bir düzenlemenin bulunmadığı tanınan yetkinin sınır ve kapsamının belirtilmediği gibi gayrimenkul satışı için hangi organa yetki tanındığına dahi belirsizlik olduğu ifade edildi.

33 dönüm alanın, niteliği, yüzölçümü ve rayiç bedelinin ilk olarak meclis tarafından belirlenmesi, Belediye Encümeni'nde alınan karar sonucunda tasarrufta bulunabileceği ifade edilen dava dilekçesinde, CHP'li 13 meclis üyesinin onayı ile verilen kararda, ada ve parsel numaraları, mevkii ve yüzölçümü, raice uygun tahmini bedeli gibi detayların yer almadığı sonuç itibari ile hukuken de imkanı olmayan bir satış yetkisinin tanındığı ifade edildi.

"Karar hukuka uygun değil"

Söz konusu satışın 'açık teklif usulüyle' ihale edilebilmesi için de meclis kararında satışı ile ilgili yetki tanınan gayrimenkulün rayice uygun tahmini bedelinin belirlenerek 2021 yılı Genel Bütçe Kanununda belirlenen sınırı geçip geçmediğinin açıklanması gerektiğini belirten Mimarlar Odası, tahmini bedeline yönelik herhangi bir tespitin aktarılmadığı için alınan kararın hukuka uygun olmadığının altı çizildi.

"Karar sayısı incelenmeli"

Dava dilekçesinde, 33 dönüm alanın satış kararın alındığı meclis toplantısında, 'toplantı ve karar yeter sayılarının sağlanıp sağlanmadığı hususunda tartışmaların meydana geldiğini anımsatan TMMOB, kararın belediye meclisinde görüşülmesi esnasında bir kısım AK Parti grubunun toplantıyı terk ettiğini hatırlatarak toplantı ve karar yeter sayısının incelenmesi gerektiği aktarıldı.