27 / 06 / 2022

Mimarlar Odası’ndan ‘imar’ açıklaması!

Mimarlar Odası’ndan ‘imar’ açıklaması!

Manisa’nın 40-50 yılını şekillendimesi planlanan yeni imar planı çalışmalarının sonuna gelindi. Manisa Mimarlar Odası Başkanı Yasemin Gümüş’ten çarpıcı açıklamalar geldi.7 Ekim Dünya Mimarlar Günü tarafından Mimarlar Odası Başkanı Yasemin Gümüş önderliğinde bir toplantı düzenlendi. 

Manisa Kulis'te yer alan habere göre; toplantıya Oda Genel Sekreteri Mahir Gülhan, Sayman Göktan Hurmalı, üyeler Volkan Arslan, Hüseyin Solmaz, odanın eski başkanları Muzaer Gülsuyu, Ferdi Zeyrek, genç mimarlar Bengü Caklı ve Serdar Kora katıldı. Toplantıda mimarlık mesleğinin tıkandığı noktaları tartışıp masaya yatırdılar.

Değerlendirmelerde bulunan sağlıklı yapılaşmanın devam edilebilir olması için mutlaka mimarların ve akademisyenlerin görüşlerine başvurulması gereğini kaydeden Başkanı Yasemin Gümüş; “Mimarlar ve akademik görüşlerin alınmadığı bir imar olamaz. Sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşam hakkı kısıtlanamaz. Manisa’nın 40-50 yıllık gelişimine ışık tutacak imar mevzuatını askıdan öğrenmek istemiyoruz. İmar konusunda toplumdaki ilgili ilgisiz tüm STK’lar en ince ayrıntılarına kadar bilgilendirilirken bizler konumuz hakkında talep ettiğimiz randevulara bile yanıt bulamıyoruz. İletişimin en üst düzeyde olduğu günümüzde iletişimsizliği yaşıyor olmaktan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz.” şeklinde konuştu.

Mimarlık mesleğinin katkılarının küçümsenemez boyutlarda olduğu, tüm bu işlevleri yerine getirirken bir çok bedelleri de yine mimarların ve akademisyenlerin ödediğini ifade eden Başkan Gümüş, “Tüm dünyada ve ülkemizde insanlığın; yapılı, doğal ve kültürel çevrenin geleceği; iklim değişikliği, çevre sorunları, savaş ve çatışma, sömürü, açlık, yoksulluk, eşitsizlik ve ayrımcılık gibi nedenlerle tehdit altındadır. Dünya genelinde sağlıksız kentleşme, çevre sorunları, afetler, savaşlar vb nedenlerle son on yılda göç ederek yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalanların sayısı hızla artmıştır. 2009 yılında dünyada 36,4 milyon kişi göç ederken; 2018 yılında bu sayı 74,8 milyon olmuştur. 2009 yılında ülkemize göç eden sayısı 19.408 kişi iken; bölge coğrafyasındaki savaşlar ve çatışmalar nedeniyle bu sayı 2018 yılında 4 milyona ulaşmıştır. “Mimarlık… herkes için konut” teması ile tüm dünyada kutlanan mimarlık gününde ülkemizde; yakın dönem merkezi ve yerel yönetim uygulamalarının temelini, sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkını engelleyen; yapılı çevreyi, tarihi ve doğal dokuyu tahrip  eden ve kültürel değerleri yozlaştıran politikalar oluşturmaktadır. Bu politikaların önünde engel olarak görülen nitelikli mimarlık ve planlama hizmetleri ise, kısa zamanda ve çok sayıda yapı üretilmesi baskısıyla önemsizleştirilmekte, mesleki haklar kısıtlanmaktadır. Bütün yerleşmelerin fiziksel ortamını oluşturan yapı üretimi ve mekân tasarımı etkinliği olan mimarlık; yalnızca “üretim süreci” ile sınırlı değil, aynı zamanda taşıdığı toplumsal sorumluluk nedeniyle evrensel değerleri bağlamında insancıl ve yaşam hakkına saygılıdır. Mimarlar Odası olarak; eşitliğe dayalı, temel insan hak ve özgürlüklerinin tanınmasında hiçbir ayrım, mahrumiyet ve kısıtlamanın yaşanmadığı sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşama hakkının korunması konusundaki sorumluluğumuzu yerine getirmek üzere mesleki deneyim, birikim ve bilgimizi daha iyi bir dünya için kullanmaya kararlıyız. Dünyamızın, bölgemizin, ülkemizin, kentlerimizin, mesleğimizin ve yaşama hakkımızın tehdit altında olduğu bu zorlu dönemde, meslektaşlarımızı dayanışmamızı güçlendirmeye çağırıyor; bu vesileyle bütün mimarların ve yurttaşlarımızın Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyoruz.” açıklamasında bulundu.