Çukurova Balkon

Mimarlık hizmet bedeli hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri 2015!

Mimarlık hizmet bedeli hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri 2015! Mimarlık hizmet bedeli hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri 2015!

Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2015 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ, 19 Mart 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte yapı yaklaşık birim maliyetleri 2015...


Kartal'ın hemen teslim en cazip sitesinde! 65 metrekare 299 bin TL!


Mimarlık hizmet bedeli hesabında kullanılacak yapı yaklaşık birim maliyetleri 2015!

Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2015 yılı yapı yaklaşık birim maliyetleri hakkında tebliğ, 19 Mart 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı. 


TEBLİĞ


Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:


MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK HİZMET BEDELLERİNİN HESABINDA

KULLANILACAK 2015 YILI YAPI YAKLAŞIK BİRİM

MALİYETLERİ HAKKINDA TEBLİĞ


(1) 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak 2015 yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri, yapının mimarlık hizmetlerine esas olan sınıfı dikkate alınarak inşaat genel giderleri ile yüklenici kârı dâhil belirlenerek aşağıda gösterilmiştir.

                                                                       

Yapının Birim  Maliyeti

YAPININ MİMARLIK HİZMETLERİNE ESAS OLAN SINIFI     (BM) TL/m2

 

I. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR……………………………………………………..…                     110,00

. 3 metre yüksekliğe kadar kagir veya betonarme ihata duvarı                                                            

. Basit kümes ve basit tarım yapıları                                                                                                    

. Plastik örtülü seralar                                                                                                                      

. Mevcut yapılar arası bağlantı-geçiş yapıları                                                                                      

. Baraka veya geçici kullanımı olan küçük yapılar                                                                               

. Yardımcı yapılar (Müştemilat)                                                                                                          

. Gölgelikler-çardaklar                                                                                                                      

. Üstü kapalı yanları açık teneffüs, oyun gösteri alanları                                                                     

  ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

B GRUBU YAPILAR……………………………………………….............                       170,00

. Cam örtülü seralar                                                                                                                          

. Basit padok, büyük ve küçük baş hayvan ağılları                                                                             

. Su depoları                                                                         

. İş yeri depoları                                                            

  ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

II. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR……………………………………………………....                       270,00

. Kuleler, ayaklı su depoları                                                                                                                 

. Palplanj ve ankrajlı perde ve istinat duvarları                                                                                    

. Kayıkhane  ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

B GRUBU YAPILAR……………………………………………………...                         370,00

. Pnömatik ve şişirme yapılar                                                                                                              

. Tek katlı ofisler, dükkan ve basit atölyeler                                                                                        

. Semt sahaları, küçük semt parkları, çocuk oyun alanları ve müştemilatları                                       

. Tarımsal endüstri yapıları (Tek katlı; prefabrik beton, betonarme veya çelik; depo ve atölyeler,

  tesisat ağırlıklı ağıllar, fidan yetiştirme ve bekletme tesisleri)                                                            

. Yat bakım ve onarım atölyeleri, çekek yerleri                                                                                   

. Jeoloji, botanik ve tema parkları                                                                                                        

. Mezbahalar  ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

C GRUBU YAPILAR…………………………………………….............                          430,00

. Hangar yapıları (Uçak bakım ve onarım amaçlı)                                                                               

. Sanayi yapıları (Tek katlı, bodrum ve asma katı da olabilen prefabrik beton,

  betonarme ve çelik yapılar)  ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

III. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR……………………………………………………….                     590,00

. Okul ve mahalle spor tesisleri (Temel eğitim okullarının veya işletme ve tesislerin spor salonları, jimnastik salonları, semt salonları)                                                         

. Katlı garajlar                                                                      

. Ticari bürolar (üç kata kadar-üç kat dâhil-asansörsüz ve kalorifersiz)                                               

. Alışveriş merkezleri (semt pazarları, küçük ve büyük hal binaları, marketler, v.b.)                          

. Basımevleri, matbaalar                                                                                                                      

. Soğuk hava depoları                                                                                                                         

. Konutlar (dört kata kadar-dört kat dâhil-asansörsüz ve/veya kalorifersiz)                                         

. Akaryakıt ve gaz istasyonları                                                                                                            

. Kampingler                                                                              

. Küçük sanayi tesisleri (Donanımlı atölyeler, imalathane, dökümhane)                                              

. Semt postaneleri                                                                           

. Kreş ve Gündüz bakımevleri, Hobi ve Oyun salonları                                                                      

  ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

B GRUBU YAPILAR……………………………………………………….                       700,00

. Entegre tarımsal endüstri yapıları, Büyük çiftlik yapıları                                                                   

. İdari binalar (ilçe tipi hükümet konakları, vergi daireleri)                                                                  

. Gençlik Merkezleri, Halk evleri                                                                                                        

. Belediyeler ve çeşitli amaçlı kamu binaları                                                                                        

. Lokanta, kafeterya ve yemekhaneler                                                                                                 

. Temel eğitim okulları                                                                           

. Küçük kitaplık ve benzeri kültür tesisleri                                                                                          

. Jandarma ve emniyet karakol binaları                                                                                               

. Sağlık ocakları, kamu sağlık dispanserleri                                                                                        

. Ticari bürolar                                                                              

. 150 kişiye kadar cezaevleri                                                                                                               

. Fuarlar                                                                        

. Sergi salonları                                                                          

. Konutlar                                                                                

. Marinalar                                                                    

. Gece kulübü, diskotekler                                                                                                                  

. Misafirhaneler, Pansiyonlar                                                                                                              

  ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                     

IV. SINIF YAPILAR

A  GRUBU YAPILAR……………………………………………………....                      750,00

. Özelliği olan büyük okul yapıları (Spor salonu, konferans salonu ve

  ek tesisleri olan eğitim yapıları)                                                                                                         

. Poliklinikler                                                                             

. Liman binaları                                                                          

. 150 kişiyi geçen cezaevleri                                                                                                                

. Kaplıcalar, şifa evleri vb. termal tesisleri                                                                                           

. İbadethaneler (1500 kişiye kadar)                                                                                                     

. Entegre sanayi tesisleri                                                                       

. Aqua parklar                                                                                  

. Müstakil spor köyleri (Yüzme havuzları, spor salonları ve statları bulunan)                                    

. Yaşlılar Huzurevi, kimsesiz çocuk yuvaları, yetiştirme yurtları                                                        

. Büyük alışveriş merkezleri                                                                                                                

. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri                                                                                                  

. Apartman tipi konutlar (Yapı yüksekliği 21.50 m.’yi aşan)                                                              

. Oteller (1 ve 2 yıldızlı)                                                                       

  ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                     

 

B GRUBU YAPILAR…………………………………………………....…                        860,00

. İş Merkezleri                                                                                

. Araştırma binaları, laboratuarlar ve sağlık merkezleri                                                                       

. Metro istasyonları                                                                           

. Stadyum, spor salonları ve yüzme havuzları                                                                                     

. Büyük postaneler (merkez postaneleri)                                                                                             

. Otobüs terminalleri                                                                           

. Eğlence amaçlı yapılar (çok amaçlı toplantı, eğlence ve düğün salonları)                                          

. Banka binaları                                                                              

. Normal radyo ve televizyon binaları                                                                                                 

. Özelliği olan genel sığınaklar                                                                                                            

. Müstakil veya ikiz konutlar (Bağımsız bölüm brüt alanı 151 m2 ~ 600 m2 villalar, teras evleri,

  dağ evleri, kaymakam evi vb.)                                                                                                          

  ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                     

 

C GRUBU YAPILAR……………………………………………………...                 960,00

. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları                                                                                              

. Bakanlık binaları                                                                                

. Yüksek öğrenim yurtları                                                                                                                   

. Arşiv binaları                                                                                         

. Radyoaktif korumalı depolar                                                                                                             

. Büyük Adliye Sarayları                                                                                                                    

. Otel (3 yıldızlı) ve moteller                                                                                                               

. Rehabilitasyon ve tedavi merkezleri                                                                                                  

. İl tipi hükümet konakları ve büyükşehir belediye binaları                                                                 

  ve bu gruptakilere benzer yapılar.                                                                                                     

 

V. SINIF YAPILAR

A GRUBU YAPILAR……………………………………………………                        1.230,00

. Televizyon, Radyo İstasyonları, binaları                                                                                           

. Orduevleri          


. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve brüt alanı 600 m2 üzerindeki özel konutlar                          

. Borsa binaları                                                                                

. Üniversite kampüsleri                                                                                                                       

. Yapı yüksekliği 51,50 metreyi aşan yapılar                                                                                      

. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran,

  market v.b. bulunan)                                                                         

  ve bu gruptakilere benzer yapılar.

            

B GRUBU YAPILAR.................         1.500,00

. Kongre merkezleri                                                                           

. Olimpik spor tesisleri – hipodromlar                                                                                                

. Bilimsel araştırma merkezleri, AR-GE binaları                                                                                 

. Hastaneler                                                                    

. Havalimanları     


. İbadethaneler  (1500 kişinin üzerinde)                                                                                              

. Oteller (4 yıldızlı)                                                          

  ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

C GRUBU YAPILAR………………………………………………….  1.710,00

. Oteller ve tatil köyleri (5 yıldızlı)

. Müze ve kütüphane kompleksleri                                                                                                     

  ve bu gruptakilere benzer yapılar.

 

D GRUBU YAPILAR…………………………………      2.040,00

. Opera, tiyatro ve bale yapıları, konser salonları ve kompleksleri

. Tarihi eser niteliğinde olup restore edilerek veya yıkılarak aslına uygun

  olarak yapılan yapılar

  ve bu gruptakilere benzer yapılar.Mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılan yapı yaklaşık maliyetleri 2014!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com