03 / 10 / 2023

Miras kalan tarla paylaşımı için son 3 gün!

Miras kalan tarla paylaşımı için son 3 gün!

2014 yılında Tarım Arazilerini Koruma Kanunu kapsamında yapılan değişikliklere göre, tarlalar miras kalsa da bölünerek intikal edilemiyor. 31 Ağustos'da sona erecek eski uygulama kapsamında miras kalan tarla paylaşımı için son 3 gün bulunuyor..Miras kalan tarla paylaşımı için son 3 gün!

2014 yılında Tarım Arazilerini Koruma Kanunu kapsamında yapılan değişikliklere göre, tarlalar miras kalsa da bölünerek intikal edilemiyor. Yeni yasa ile miras kalan tarlaların devri esas oluyor.


2014 yılı Mayıs ayında çıkarılan kanun çerçevesinde tarla miras kalan çocuklara arazi bölünmeden aralarında anlaşmaya varmaları için bir yıllık süre tanınmıştı. 


Mayıs 2015 tarihinde bu süre bitecekken, Bakanlık tarafından 3 aylık ek süre verildi.  Bu süre Ağustos ayında sona erecek. 


Buna göre miras tarlaların paylaşımı için son 3 gün bulunuyor. Bu süre içinde miras kalan tarlaların mirasçılara intikali yapılabiliyor. Bu süre sonunda ise miras kalan tarlalar bölünemiyor.


İntikali yapılmayan tarlalar için mirasçılar bir anlaşmaya varabiliyor. İsterlerse taşınmazın tamamının satışını gerçekleştirebiliyor. Anlaşmaya varılmaması halinde ise mahkeme taşınmazın akıbeti hakkında bir karara varıyor.


Sulh hukuk hâkimi, mülkiyetin devrini uygun bulduğu mirasçıya, diğer mirasçıların miras paylarının bedelini mahkeme veznesine depo etmek üzere altı aya kadar süre verir. 


Mirasçı tarafından talep edilmesi hâlinde altı aya kadar ek süre verilebilir. Belirlenen süreler içinde bedelin depo edilmemesi ve devir hususunda istekli başka mirasçı bulunmaması durumunda sulh hukuk hâkimi, tarımsal arazinin veya yeter gelirli tarımsal arazinin açık artırmayla satılmasına karar verir.


Kendisine yeter gelirli tarımsal arazi mülkiyeti devredilen mirasçılardan, diğer mirasçıların paylarının karşılığını öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumda olanların bu ödemeleri gerçekleştirmek için bankalardan kullanacakları kredilere Bakanlığın ilgili yıl bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanmak üzere faiz desteği verilebilir. 


Verilecek kredi miktarı diğer mirasçıların payları karşılığı tutarın toplamından fazla olamaz. Bu fıkra uyarınca verilecek kredilere ve yapılacak faiz desteğine ilişkin usul ve esaslar Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın ve Bakanlığın müşterek teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenir.


Mirasçılar arasında anlaşma sağlanması durumunda, diğer mirasçıların paylarının karşılığını öz kaynakları ile ödeyemeyecek durumda olanlar hakkında da ikinci fıkra hükümleri uygulanır.


Mirasçılık belgesi için gerekli evraklar!Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com


Geri Dön