Mirasçılar dikkat! Ödenen paralar geri alınabilir mi?

Mirasçılar dikkat! Ödenen paralar geri alınabilir mi?

Posta yazarı Tamer Heper, "Kardeşim vefat etti, bana da miras kaldı. Eşi mahkemeye başvurdu ve vasiyetnamesi olduğunu iddia etti. Mahkeme sürüyor, bana da İntikal Vergisi tahakkuk ettirilmiş. 15 gün içinde ödemem isteniliyor. Vasiyetname kabul edilirse paramı geri alabilir miyim?" sorusunu cevapladıPosta yazarı Tamer Heper, "Kardeşim vefat etti, bana da bir miktar miras kaldı. Ancak eşi elinde bir kağıt ile mahkemeye başvurdu ve eşinin vasiyetnamesi olduğunu iddia etti. Mahkeme sürüyor fakat bu arada bana da İntikal Vergisi tahakkuk ettirilmiş. 15 gün içinde ödemem isteniliyor. Şimdi ödersem ve sonra vasiyetname kabul edilirse paramı geri alabilir miyim?" sorusunu yanıtladı. İşte Heper'in o yazısı...

Kardeşim vefat etti, bana da bir miktar miras kaldı. Ancak eşi elinde bir kağıt ile mahkemeye başvurdu ve eşinin vasiyetnamesi olduğunu iddia etti. Mahkeme sürüyor fakat bu arada bana da İntikal Vergisi tahakkuk ettirilmiş. 15 gün içinde ödemem isteniliyor. Şimdi ödersem ve sonra vasiyetname kabul edilirse paramı geri alabilir miyim? H.H.

*****

Mirasçılar dikkat! Ödenen paralar geri alınabilir mi?

Doğrusu mali konularda cevaplar pek net olmayabiliyor. Fakat önce vasiyetnameye değinelim; vasiyetname el yazısı ile yazılabilir. Yani dava açan eşin elindeki vasiyetnamenin gerçek olma ihtimali bulunuyor. Fakat bu tür vasiyetnamelerde itirazlar çok oluyor ve çoğunlukla da itirazlar onaylanıyor. Çünkü vasiyetnamelerde bazı hukuki şekil şartları bulunuyor.

Vasiyetname yazan hukuki bilgi almadan bunu yapınca eksiklikler yaşanıyor ve vasiyetname geçersiz sayılıyor ya da imzaya itiraz ediliyor, bu kez imza incelemesinde bulunuluyor vs. Yani öncelikle bu aşmalardan geçilecek ve vasiyetnamenin geçerli olup olmadığı tespit edilecek. Eğer ki geçersiz sayılırsa problem yok. Fakat geçerli sayılırsa, kardeşlerin mirasta saklı payı bulunmadığı için miras payı da bulunmayacak.

*****

Peki kendisi şimdi Veraset Vergisi ödesin mi?

Mali konunun uzmanlarının sınırlarını aşmamak şartıyladavanın sonunda kendisinin haklı çıkma ihtimaline göre düşünüp, ilk taksidinin ödemesini yapmalı. Zira bu vergi 3 yılda 6 taksit şeklinde, taksitleri de Mayıs ve Kasım aylarında ödenebiliyor. Bu zaman diliminde dava da sonuçlanabilir. Eğer davayı kaybederse ve ödemeyi gerçekleştirmişse, iadesini isteyebilecek.

Miras kalan arsada hak arama yolları neler?