Mirastan mal kaçırma davası!

Mirastan mal kaçırma davası! Mirastan mal kaçırma davası!

Miras hukukuna göre, mirasbırakan kişi, bazı mirasçılarını miras hakkından yoksun bırakmak için amacını gizleyerek satışını yaptığı takdirde gerçek mirasçılar mirastan mahrum kalıyorlar. Peki mirastan mal kaçırma davası nasıl açılır?

Hafta sonu gezilecek 2 proje 2 site!

Mirastan mal kaçırma davası!

Mirasbırakan kişi, bazı mirasçılarınını miras hakkından yoksun bırakmak için amacını gizleyerek ,gerçekte bağışlamak istediği tapulu taşınmazını, tapuda yaptığı resmi sözleşme ile (satış veya ölünceye kadar bakma sözleşmesi doğrultusunda) devretmekte aslen hak sahibi olan diğer mirasçılar da haksız şekilde mirastan mahrum kalmış oluyor.


Vefat eden yakınınızın sizin hak almanızı engellemek için başka bir kimseye tapuda satış yaptığını fark ettiniz. Aslında sizi aldatmak ve hakkınızı sonlandırmak için yapılan bu tasarrufu dava açarak iptal ettirme hakkına sahip oluyorsunuz.


Herhangi bir süreye tabi olmaksızın dava açmanız gerekiyor. Tabi yine de ne kadar kısa sürede harekete geçerseniz sonuç almanız o derece hızlı oluyor. Çünkü taşınmazın diğer kimselere satışı muhataplarınızı arttıracak ve hakkınızı almanızı uzatacak ve zorlaşmasına sebep oluyor.


Yargıtay tüm mirasçıların (saklı pay sahibi olsun veya olmasın) dava açarak sözleşmenin muvazaa nedeniyle geçersizliğinin tespitini ve buna dayanarak tapu kaydının iptalini isteyebileceğine karar veriyor.


Örneğin yeniden evlenen erkeğin eski eşinden olma ilk çocuklarından mal kaçırması günümüzde sık görülüyor.


Mirastan mal kaçırma davası! Konuyla ilgili bazı Yargıtay Kararları;


-Murisin gayri resmi karısına düşük bedel ile yaptığı tapulu taşınmaz satışı, satış olmayıp bağış olduğundan geçersizdir ve temliki iptali mirasçılar tarafından istenebilir.(HGK.03.02.1982-1/464-77)


-Saklı pay sahibi olsun ya da olmasın muvazaalı sözleşmenin yapıldığı tarihte mirasçı durumunda olmayan, ancak sonradan mirasçılık hakkını kazanan kişiler de muris muvazaasında dava açabilirler.(HGK.25.09.1996-1/440-638)


-Alınmış gözüken satış bedelinin ölümden sonra tereke tespitinde çıkmayışı mal kaçırma amacını doğrular. Miras bırakanın mirasçılarına kalacak olan tek malını mirasçılardan birine bağış biçimindeki işleminde mal kaçırma kastı açık olup ayrıca kanıtlanması gerekmez.


-Hakkı çiğnenen tüm mirasçılar BK.m.18 hükmüne dayanarak pay oranında iptal ve tescil davası açabilecekleri gibi taşınmazın terekeye döndürülmesini de isteyebilirler.


-Kendisinden Mal Kaçırılan Mirasçı Davacı, Murisin Ölüm Tarihinden Başlayarak Dava Tarihine Kadar Ecrimisil İsteyebilir.(3.HD.04.04.2006-1828/3598)


-Dava hakkı murisin ölüm tarihinde mirasçı olma durumuna göre belirlenir yani miras bırakanın ölüm tarihinde mirasçı olan bir kişinin temlik (tapudaki devir) tarihinde mirasçı olup olmadığının aranmasına gerek yoktur.( Yargıtay 1,HD.12.02.2008-10825/1589) Örneğin: Miras bırakanın muvazaalı temlikinden sonra evlat edindiği veya evlendiği kişinin yahut ana rahmine düşen çocuğun dava açma hakkı vardır.


Son olarak mirasta saklı pay sahibi olsun veya olmasın miras hakkı çiğnenen tüm mirasçıların dava açabileceğinin de altını çizelim..


Bu hususta Yargıtay tüm mirasçıların dava açarak sözleşmenin muvazaa nedeniyle geçersizliğinin tespitini ve buna dayanarak tapu kaydının iptalini isteyebileceğine karar vermiyor. Buna göre, kendisinden miras kaçırıldığını düşünen mirasçılar, mahkemeye dava açabiliyor. 


Mirastan mal kaçırma nasıl yapılır?


Öznur YASLI/Emlakkulisi.com

pus