Mistral GYO 2019 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi!

Mistral GYO 2019 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi! Mistral GYO 2019 yılı 4. dönem geçici vergi beyannamesi!

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından 2019 yılı 4. dönemine ait Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmeyen ekteki gelir tablosu Geçici Vergi Beyannamesi ekinde sunuldu...


Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) 2019 Yılı 4. dönem kurum geçici vergi eki gelir tablosu hakkında açıklama yaptı.

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş olan, 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 dönemine ait gelir tablosunu Geçici Vergi Beyannamesi ekinde yayınladı.

Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin KAP açıklaması: 
Mistral GYO A.Ş. 01.01.2019 - 31.12.2019 Dönemine ait Gelir Tablosu, 2019 Yılı 4.Dönem Kurum Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Karşıyaka Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne sunulmuş olup, bu tablo Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.   

Dosya için tıklayın