Mızrak Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Mızrak Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kuruldu!

Mızrak Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Elvi Levi Mızrak tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 4 Kasım'da Beşiktaş, Seba Flora Sitesi, 4. Blok'ta kuruldu.


Mızrak Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, Elvi Levi Mızrak tarafından 50 bin TL'lik sermaye ile 4 Kasım'da kuruldu. 


Mızrak Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi iş konusu; a)Yurtiçinde ve yurtdışında tüm resmi ve özel kuruluşlarının iktisadi devlet teşekkülleri ile belediyelerin , hakiki şahısların , askeri idarelerin ve nato yönetiminin açtığı her türlü inşaat ve taahhüt ihalelerine katılmak , bu konularda müteahhitlik,yüklenicilik ve taşeronluk yapmak. Normal ticari anlaşmalar dahilinde veya Yap , işlet devret sistemi ileaskeri resmi ve ya gayri resmi inşaatlar yapmak , yaptırmak , yap işlet devret sistemi ile barajlar , köprüler , yollar,Havaalanları,tersaneler,toplu konutlar, tatil köyleri , konutlar, sosyal tesisler ve bilimum inşaat işleri yapmak , yaptırmak ve organize etmek. Her türlü inşaat ve yapı işleriyle ilgili proje üretmek, geliştirmek bu işlerle ilgili her türlü gerek mimari, statik, teknık,mekanik ve uygulama gerekse de tüm projeleri çizmek ve çizdirmek,her türlü dekorasyon,tadilat ,restorasyon,onarım  ve organizasyon yapmak ve yaptırmak.Yurt içinde ve yurt dışında yukarıda ve aşağıda belirtilen tüm bu işlerle ilgili  münferiden veya ortaklık olarak her türlü organizasyon yapmak ve yaptırmak. b)Yurtiçi ve yurtdışında her türlü konut , işyeri , kara ve demiryolu , su kanalizasyon iş hanı , dükkan , fabrika , atölye, soguk hava tesisleri , cami , otel , motel , umumi tuvalet,park , her türlü sanayi tesisleri , her türlü arıtma tesisleri, her türlü turistik tesisler , konaklama tesisleri , eğlence tesisleri ,her türlü sosyal tesisler,okul,hastane,her türlü köprü,baraj,bent,gölet,her türlü liman,marina, iskele,tatil köyleri , her nevi enerji santralleri ve enerji istasyonları,her türlü alt yapı  tesis ve inşaatları,inşaat bakım ve onarımı ve diğer her çeşit bina ve yapının inşaat ve müteahhitlik işlerini yapmak , her nevi inşaat işlerine dair taahhütlerde bulunmak ve bu hususta taahhütleri kabul etmek. c)Özel veya resmi her türlü toplu konut , site ihalelerine girmek , toplu konut , lüks sosyal siteler , villa siteleri yapmak, yaptırmak ve yapılmasını organize etmek. d)Gerek karada gerekse denizde her türlü taş , ahşap , yarı ahşap , yığma , yarı yığma, kagir , betonarme , demir çelik konstrüksiyon , fiberglas , sabit ve demonte yapılar , inşaatlar , taahhüt ve projeler yapmak , yaptırmak ve yapılmasını organize etmek. e) Kum , çakıl , mermer , alçı , kireç , tuğla ve kiremit, stabilize ve taş ocakları ile inşaat işlerine ait diğer her çeşit ocak maden işletmeciliği yapmak,yaptırmak ve bunlarla ilgili tesisler kurup işletmek,kiralamak ve kiraya vermek.Yine her türlü yapı,inşaat,taahhüt,dekorasyon ve restorasyon işleri ile ilgili olarak  ahşap, kereste, ağaç türevi, alüminyum tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek ,kiralamak ve kiraya vermek. f)Yurtiçinde ve yurt dışında normal ticari anlaşmalar dahilinde veya daire , büro , işyeri , dükkan ve bina karşılığı inşaat yapmak, yaptırmak ve bunların tüm plan ve projelerini çizmek çizdirmek.Her  türlü yapı, inşaat ve dekorasyon ile restorasyon işleri ile ilgili her türlü plan ve proje yapmak, yaptırmak ve geliştirmek. g)Yurtiçinde ve yurtdışında sulama ve içme suyu ıslağı tesisleri ,su taşıma kanalları ile , içme suyu ve telefon şebekesi,yer altı ve yerüstü inşaatlarının boru hatlarını döşeme işlerini yapmak , yaptırmak h)Kooperatiflerin küçük sanayi sitesi ile toplu işyeri ve toplu konut inşaat ihalelerine katılmak , bu konuda taşeronluk yapmak veya inşaatları emanet usulü ile yapmayı kabul etmek. i)Yaptığı ve yaptırdığı inşaatların su , elektrik , kalorifer, asansör ve havalandırma tesisatını yapmak , yaptırmak,  bu inşaat ve yapı işleriyle ilgili her türlü plan ve projelerini çizmek , çizdirmek. j)İnşaat sektörü ile ilgili  her türlü makine , teçhizat ,alet , emtia , malzeme , yarı mamul ve mamullerin alım satımı ile iştigal etmek , ithalat ve ihracatını, imalatını yapmak. İnşaat sanayinde kullanılan her türlü malzeme , aksesuar ve taşlar , cam , kereste , boya , izolasyon ve tedricad malzemeleri , fayans , çimento , dolap , lavabo , küvet gibi malzemelerin imalat , ithalat , ihracat ve dahili ticaretini yapmak. k)Bilimum yapılan inşaatların restorasyon,dekorasyon,bakım , onarım , çatı ve her türlü izolasyon işlerini yapmak ve yaptırmak. l)İnşaat sektöründe kullanılan bilimum iş makinesi ve aletlerinin alım ve satımını , ithalat ve ihracatını yapabilmek ,bu makineleri kiralayabilmek veya kiraya verebilmek. m)Yürürlükteki kanunlar çerçevesinde her türlü gayrimenkul alım ve satımı ile kiralanmasına aracılık hizmeti vermek.Her türlü gayrimenkul yatırımları ve danışmanlığı yapmak. n)Yurt içinde ve yurtdışında kendisine ve başkalarına ait arsalar üzerinde kendi adına yada resmi , askeri ve gayri resmi kuruluşlara , imar planlarına ve mevzuata uygun olarak münferit her türlü inşaat ve meskenler , apartmanlar iş hanları yapmak , yaptırmak ve yapılmasını organize etmek. o)Her türlü alt yapı inşaatları,yer altı ve yer üstü, su altı ve su üstü kanal drenaj ,kuyu, döşeme ,tünel, kazık , iskele ve her türlü mekanik,  biyolojik ve kimyasal arıtma tesisleri inşaatı yapmak , taahhütte bulunmak , taahhüt'e girmek, yaptırmak , projelendirmek ve yapılmasını organize etmek. p)Her türlü metro , yarı metro raylı sistem , yarı raylı taşımacılık inşaatları.


Mızrak Yapı Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi adres: Beşiktaş, Seba Flora Sitesi, 4. Blok, 2D/1.