MMC Sanayi Beykoz'daki gayrimenkulünü sattı!

MMC Sanayi Beykoz'daki gayrimenkulünü sattı!

MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar, İstanbul Anadolu Yakası Beykoz'da bulunan gayrimenkulünü Ayhan Ceyhan'a sattı...


MMC Sanayi tarafından yapılan açıklama şöyle;


Şirketin aktifinde kayıtlı bulunan İstanbul İli, Beykoz İlçesi, Çavuşbaşı Köyü/Sokağı, Saip Molla Çiftliği Mevkii, 1-2 Pafta, 6 Parsel, 380/615750 Arsa Paylı, B Blok, 244 No'lu Bağımsız Bölüm adresindeki gayrimenkulün, Sermaye Piyasası Kurulu'nun değerleme kuruluşları listesinde yer alan Standart Gayrimenkul Değerleme Uygulamaları A.Ş. tarafından tespit edilen değeri de dikkate alınarak 3.400.000 TL'sına Ayhan Ceyhan'a satılmasına,


Satış bedelinin 1.750.000 TL'lık kısmının satış tarihinden itibaren 15 gün içinde, bakiye 1.650.000 TL'lık kısmın ise 31.12.2013 tarihine kadar ödenmesine,


31.12.2013 tarihine kadar ödenmesi gereken 1.650.000 TL'lık bakiyenin söz konusu tarihe kadar ödenmemesi halinde 31.12.2013 tarihinden ödeme tarihine kadar geçecek süre için yıllık %12 faiz oranından az olmamak üzere vade farkı işletilmesine karar verilmiştir. 


Yönetim Kurulu Üyelerinden Adil İlhan Ceyhan, söz konusu gayrimenkulu satın alacak olan Ayhan Ceyhan ile kardeş olmaları nedeniyle TTK'nun 393.maddesi gereği müzakereye katılmamıştır.


Sayın, Hissedarlarımızın bilgisine sunulur.