Modeart Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Modeart Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi kuruldu!

Modeart Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Alaattin Ersen tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 24 Ekim 2014 tarihinde Büyükçekmece, Dizdariye Mahallesi, Yurt Sokak'ta kuruldu.


Modeart Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Alaattin Ersen tarafından 100 bin TL'lik sermaye ile 24 Ekim'de kuruldu. 


Modeart Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi iş konusu;1- Her türlü mobilya imalatı yapmak. 2- Her türlü mobilya dekorasyon işleri yapmak. 3- Bina inşaatı ve her türlü inşaat taahhüt işlerini yapmak. 4- Her türlü yapı inşaat ve taahhüt işlerini yapmak. 5- Her türlü inşaat malzemeleri alımı ve satımı, 6- Her türlü orman ürünleri ve yardımcı malzemelerinin alımı satımı ve imalatını yapmak. 7- Her türlü kalıp sanayi ve iş makineleri, cihazları ile bunlara ait yedek parçaları, teçhizatları ve ekipmanların alımını, satımını, pazarlamasını, ithalatını ve ihracatını yapmak. 8- Her türlü plastik eşya, alüminyum eşya ve gereçlerinin alımı ve satımı, 9-Gıda gıda ürünleri alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak. 10-Her türlü makine alım satım yapmak. 11-Her türlü teknik hırdavat malzemesinin alım, satım, ithalat ve ihracatını yapmak. 13-Her türlü elektrik elektronik ve mekanik ürünlerin alım satımı, ithalat ve ihracatı yapmak. 14-Konusuyla ilgili işler için ihalelere girmek ve ihale açmak. 15-Konusu ile ilgili alanlarda acentelik yapmak bayilikler alıp vermek ve danışmanlık yapmak. 16-Şahsi ve Tüzel kişiliklere ortak olmak, kurulu işletmeleri devralmak, satmak. 17-Şirket konuları ile ilgili komisyon hizmetlerinin yapılması. 18-Yurtiçi ve yurtdışından mümessillik, acentelik ve bayilik almak ya da vermek 19-Şirket faaliyet alanına giren konularda dahili alım satım ve ithalat ihracat yapmak. Şirket amacını gerçekleştirmek için her türlü gayrimenkul alabilir, satabilir, kiralar, kiraya verir bunlar üzerinde ayni ve şahsi her türlü hakları tesis edebilir, ipotek alabilir, ipotek verebilir ve ipotekleri fek edebilir. Şirket gayrimenkulleri üzerinde irtifak, intifa, sükna, gayrimenkul mükellefiyeti, kat irtifakı, kat mülkiyeti tesis edebilir. Her türlü gayrimenkullerle ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muamele ve tasarrufları gerçekleştirebilir.


Modeart Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adres: Büyükçekmece, Dizdariye Mahallesi, Yurt Sokak, No:15A/3.