Mozaik Yapı Ticaret şžirketi'ne basit tasfiye uygulanacak!

Mozaik Yapı Ticaret şžirketi'ne basit tasfiye uygulanacak! Mozaik Yapı Ticaret şžirketi'ne basit tasfiye uygulanacak!

İstanbul 3. İflas Müdürlüğü, Mozaik Yapı Sanayi ve Ticaret Limited şžirketi'nin defteri tutulan mallarının bedelleri tasfiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından basit tasfiye usulünün uygulanacağını duyurduİstanbul 3. İflas Müdürlüğü'nün verdiği ilan şu şekilde;

İSTANBUL 3. İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ"DEN BASİT TASVİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI
Dosya No: 2010/9

Müflis Kimliği ve Yerleşim Yeri-Sicil No: MOZAİK YAPI SANAYİ VE TİCARET LTD.şžTİ. (İst. Ticaret Sicil No: 312343), 1.Esenşehir 113.Sk. DES Sanayi Sitesi C-5/5 Ümraniye/İst.

İFLAS TARİHİ: İstanbul 4. Asliye Tic. Mah. nin 26.10.2010 tarih ve 2009/800 E. Sayılı dosyası yukarıda adı yazılı müflisin, iflas dairesince defteri tutulan malların bedelleri tavsiye giderlerini koruyamayacağı anlaşıldığından, basit tavsiye usulünün uygulanmasına karar verilmiştir.

Bu sebeple alacaklıların, ilan tarihinden itibaren 30 gün alacaklılarını ve iddialarını bildirmeleri, bu müddet içinde alacaklılardan birini giderleri peşin vermek sureti(Yön. Md.53) ile tasfiyenin adı şekilde (Md. 219) yapılmasını isteyebileceği.
İİK.nun 218. Maddesi gereğince ilanen tebliği olunur.
(İİK.Md.218)