Muğla Dalaman'da 377 bin TL'ye satılık 3 arsa!

Muğla Dalaman'da 377 bin TL'ye satılık 3 arsa!

Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğü, Söğüt ve Bekir Yurdu mevkiinde bulunan tarlaları satışa çıkardı. Söz konusu tarlaların toplam bedeli 377 bin 195 TL olarak belirlendi.


TAŞINMAZ KİRAYA VERİLECEKTİR


Tarım İşletmesi Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:


1 - İşletmemizin Söğüt ve Bekir Yurdu mevkiinde bulunan 829 dekar sulanabilir arazi; aysberg marul, kavun, karpuz, patates, çeşitli sebzeler ile ikinci ürün mısır üretimi için bir (1) yıl süre ile kiraya verilecektir.

2 - İhale, partiler halinde açık arttırma usulü ile yapılacaktır.

3 - İhale 04.11.2015 Çarşamba günü saat 14.00’de işletmemiz İhale Salonunda Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır. İhaleye iştirak eden olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde, ihale 11.11.2015 Çarşamba günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.

4 - Tahmin edilen bedel, geçici teminat ve partilere ait diğer bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.

 

Muğla Dalaman


5 - İhale ile ilgili geçici teminat muhammen tutarın % 5’i nispetinde olup, 18.859,75.-TL’dır. Kesin teminat ise ihale satış tutarının % 10’dur.

6 - Müşteriler geçici teminatlarını yatırmak kaydıyla ihalenin tamamına iştirak edecekleri gibi, dilediği sayıda partilerin geçici teminatlarını yatırarak da ihaleye iştirak edebilirler.

7 - Geçici teminat ihalenin başlayacağı saate kadar İşletmemizin Halk Bankası Dalaman Şubesindeki (TR63 0001 2009 2670 0013 000003) no’lu hesabına veya İşletme veznesine yatırılıp alınacak makbuz komisyona ibraz edilecektir.

8 - İhale ile ilgili idari ve teknik şartname işletmemizde ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Karanfil Sokak No: 62 Bakanlıklar/ANKARA) görülebilir.

9 - TİGEM, Bir İktisadi Devlet Teşekkülü olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. İhale konusu işin kiralama olması sebebiyle bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamı dışında yapılmakta olup, İhale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.

İlgililere ilanen duyurulur.

Tel    : 0.252.6923721

Faks  : 0.252.6925229