Muğla'da icradan 5 milyon 505 bin TL'ye satılık 3 arsa!

Muğla'da icradan 5 milyon 505 bin TL'ye satılık 3 arsa!

Muğla Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu, Muğla İli, Merkez İlçesi, Emirbeyazıt Mahallesi, Bademlik yolu 1083 ada, 2 parsel, 808 ada 37 parsel ve Emirbeyazıt Mahallesi 1088 ada 11 parselde yer alan 3 arsayı satışı sunuyorMuğla Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından verilen ilan şu şekilde;

TC. MUĞLA SULH HUKUK MAHKEMESİ
SATIŞ MEMURLUĞUNDAN
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Dosya No: 2010/8 Satış.

Satılarak ortaklığın giderilmesine karar verilen taşınmazın;
Muğla merkez Emirbeyazıt mahallesi Bademlik yolu 1083 ada 2 parsel, 808 ada 37 parsel ve Emirbeyazıt mahallesi 1088 ada 11 parsel nolu taşınmazlar

TAPU KAYDI : 1-1083 ada 2 parsel tapu kaydında arsa vasfında olup 4.222,05 m2 dir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı bulunmamaktadır. Muğla ilinde gelişen ve tercih edilen bir bölgede kalmaktadır

2- 808 ada 37 parsel tapu kaydında arsa vasfında olup 5.408,55 m2 dir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir yapı ve ağaç yoktur, Muğla ilinde gelişen ve tercih edilen bir bölgede kalmaktadır. 3-1088 ada 11 nolu parsel tapu kaydında tarla vasfında olup 545.00 m2 dir.parsel üzerinde herhangi bir yapı yoktur fiilen yol ve araç park yeri olarak kullanılmaktadır. Mevcut haliyle yapı yapma olanağı bulunmamaktadır. Ancak 3194 sayılı imar Kanunun 18 maddesinin uygulanması veya imar planı değişikliği gibi durumlarda bu olanağa sahip olması ya da fiili durumu nedeniyle imar planı doğrultusunda istimlak edilme olasılığı mevcuttur.

İMAR DURUMU: Muğla Belediyesi imar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/09/2010 tarihli ve 1333 sayılı yazılarında 2 ve 37 nolu parsellerin imar planındaki yeri: Gelişme (altı ticaret üstü konut) inşaat düzeni: ayrık,kat adedi:5, Taks:0,50, Kaks:2,50 ( Not: bahçede yapılacak eklenti ve müştemilat Taks'a dahildir. Parseller imar planına uygun hale gelmedikçe inşaat izni verilemez) olduğu, 11 nolu parselin imar planında yol ve yeşil alanda kaldığı bildirilmiştir.

Tahmin Edilen Bedeller: 1- 2 NOLU PARSEL :2.322.127,50 TL
2- 37 NOLU PARSEL 2.974.702,50 TL
3- 11 NOLU PARSEL: 209.825,00 TL satılarak paraya çevrilecektir.

Satış şartları:

1-Satış 16/05/2011 pazartesi günü 2 nolu parsel 09.00-09-10 saatleri arasında, 37 nolu parsel 09.20-09.30 saatleri arasında, 11 nolu parsel 09.43-09.50 saatleri arasında Muğla Sulh Hukuk Mahkemesi kaleminde açık artırma suretiyle yapılacaktır. Bu artırmada tahmin edilen değerin % 60'ını ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü saklı kalmak şartıyle 26/05/2011 Perşembe günü aynı saatlerde Muğla Sulh Hukuk Mahkemesi kaleminde açık artırmaya çıkarılacaktır. Bu arttırmada da bu miktar elde edilmemişse taşınmaz en çok arttıranın taahhüddü saklı kalmak üzere arttırma ilanında gösterilen müddet sonunda en çok arttırana ihale edilecektir. Şu kadar ki, arttırma bedelinin malın tahmin edilen kıymetinin %40'ını bulması ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan alacaklarının toplamından fazla ve bundan başka.paraya çevirme ve paylaştırma masraflarını geçmesi lazımdır. Böyle bedelle alacı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi (Türk lirası ve devlet tahvili dışındaki döviz kabul edilmeyecektir) veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lâzımdır. Satış peşin para iledir, alıcı istediğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Tellaliye resmi, tapu satım harcı satış bedelinden ödenecek, damga vergisi, tellaliye ve teslim masrafları ile %18 KDV.tapu alım harcı alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- ihaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak suretiyle ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlar¬dan ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır, ihale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık bulunup masrafı verildiği taktirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışı iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2010/8 Satış sayılı dosya numarasıyla satış memurluğumuza başvurmaları ile satış ilanının tebliğ edilemeyen alakadarlara ilanen tebliğ yerine kaim olunacağı ilân olunur.
21/03/2011 (IIK m. 126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
B. 21320 (www.bik.gov.tr)


Zeynep Karabag/Emlakkulisi.com