26 / 06 / 2022

Muğla'daki yatırımlar kentin çehresini değiştiriyor!

Muğla'daki yatırımlar kentin çehresini değiştiriyor!

Muğla, hem turizmin 12 aya çıkarılması hem de diğer alanlarda yatırım ve girişimleri sürdürüyor. İşte Muğla'nın çehresini değiştiren çalışmalardan bazıları:Muğla, hem turizmin 12 aya çıkarılması hem de diğer alanlarda yatırım ve girişimleri sürdürüyor. Kentte kongre ve fuar turizmi altyapısının oluşturulması, sürdürülebilir turizm hedefi ile uyumlu olarak doğa, kültür, tarih ve spor turizminin desteklenmesi, turizmde tesis ve insan kalitesinin artırılması, yat limanı projelerinin hayata geçirilmesi, film platosunun desteklenmesi, bütünleşik kıyı yönetim planlarının hazırlanması, tarihi yürüyüş ve bisiklet güzergahlarının turizme kazandırılması konularında çalışmalar yürütülüyor. Çalışmalar sayesinde 6 ayla sınırlı olan turizm kapasitesinin 12 aya çıkartılarak tesislerin mümkün olan en yüksek kapasite ile çalışmasının sağlanması, bu sayede turizmdeki mevcut istihdamın tüm yılı kapsar hale getirilmesi, turizm gelirlerinin artırılması ve Kanuni Sultan Süleyman'ın 1522'deki Rodos Seferi sırasında Muğla sınırlarındaki güzergah belirlenerek, yeni bir kültür turizmi rotası oluşturulması hedefleniyor. Kentte bu yöndeki çalışmalar sürüyor ve büyük ölçüde tamamlandı. İşte Muğla'nın çehresini değiştiren çalışmalardan bazıları:


TEKNOPARK KURULDU

Teknolojiik üretime yönelik yeni ürün ve üretim yöntemleri geliştirilmesi amacıyla Muğla Valiliği, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, sanayi ve hizmet sektörü temsilcileri ve STK'ların katılımı ile Teknopark kuruldu.


KOSGEB VE GEKA DESTEKLERİ

Tüm sektörlerde özgün ve istihdam yaratıcı projelerin desteklenmesi, TR32 Bölgesi'ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması, Güney Ege Bölgesi'nin rekabetçilik düzeyini artıracak, bölgesel kalkınmaya ivme kazandıracak, bölge için önemli stratejik eylemlerin başlatılmasını ve gerçekleştirilmesini sağlayacak kritik öneme haiz araştırma, planlama, fizibilite ve benzeri diğer faaliyetlerin desteklenmesi amaçlarıyla KOSGEB tarafından 10 destekleme başlığında toplam 747 bin 365 lira destek sağlandı. GEKA tarafından 2016 yılında 250 bin lira bütçeli Teknik Destek Programı ile 900 bin lira bütçeli Doğrudan Faaliyet Desteği Programları'nın teklif çağrılarına çıkıldı.


ORGANİK TARIM UYGULAMALARI

Organik tarımın öğretilerek yaygınlaştırılması, çevrenin korunarak sağlıklı ürünlerin yetiştirilmesi, ürünlerin iç ve dış pazarlara sunularak milli gelirin artırılması, tarım sektörüne; yeni iş kolları ile desteklenerek değer kazandırılması amaçlarıyla organik tarım çalışmalarında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın mali desteği ile 3 proje yürütülüyor. Bunlar, Çandır Organik Köy Projesi 2014-2020, Ula Organik Susam Projesi 2016- 2019 ve Organik Tarımı Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi 2012-2016.


KARAYOLLARI YATIRIMLARI

2003 yılında 90 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğu, 2016 yılında 428 kilometreye ulaştı. Halen, Muğla- Kale, Milas - Bodrum-Turgutreis, Yatağan- Milas-Akköy / Didim Ayrımı, Aydın - Muğla-Ortaca yollarında çalışmalar devam ediyor.


SAĞLIK YATIRIMLARI

Muğla Devlet Hastanesi (TOKİ 475 yatak): İhale bedeli 134 milyon 838 bin 600 lira olan hastane inşaatında yüzde 86 oranında fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı, 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. 

Datça Devlet Hastanesi (TOKİ, 25 yatak): İhale bedeli 9 milyon 617 lira olan hastane inşaatında yüzde 91 oranında fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı, 2016 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor. 

Ortaca Devlet Hastanesi (TOKİ, 100 yatak): İhale bedeli 25 milyon 544 bin 640 lira olan hastane inşaatında yüzde 88 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldı, yıl sonunda hizmete açılması planlanıyor. 

Muğla Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Ek Prefabrik Poliklinik Binası (40 ünite, 60 poliklinik, Sağlık Müdürlüğü): İhale bedeli 12 milyon 412 bin 420 lira olan inşaatın yüzde 98'i tamamlandı ve Mayıs 2015'te hizmete açıldı.


Sabah